Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Бургаски Свободен университет

 

Въпрос за държавен изпит

по:

Бизнес администрация

 

 

 

Развитие на теорията на управление

 

 

Исторически етапи в развитието на управлението

Характеристика на управлението и организацията до 1900г.

            Има много веществени доказателства за съществуването на управленската практика още преди три хилядолетия. Управленската практика е действително древна. Но идеята за управлението като научна дисциплина, професия, изследователска област е относително нова. Хората, до края на миналия век са се интересували единствено от това как организацията да заработи повече пари, как да се сдобият с повече политическа власт, но не и как да управляват по-ефективно.

            Книгата на Фредерик Тейлър “Принципи на научното управление”, публикувана през 1911г., предизвиква истински интерес към управлението. Появата ѝ се счита за начало на признанието, че една организация може да се управлява системно и ефективно за достигане на нейните цели.

Идеята, че управлението може да има съществен принос за развитието и успеха на една организация, се е зародила за първи път в Америка.

 

През първата половина на ХХ век са се появили хронологически следните управленски школи:

 

Школа на научното управление (1885г - 1920г.)

         Школата е свързана с имената и изследванията на Фредерик Тейлър, Франк и Лилия Джилбърт и Хенри Гант. Те си поставят за цел посредством наблюдение, измервания, логика и анализ, да усъвършенстват изпълнението на ръчните операции. Целта е работникът с най-малък разход на физическа и психическа енергия да осъществи ефективно една операция или набор от работни операции. Важен принос е използването на материалното стимулиране, с цел работникът да бъде заинтересован от повишаване производителността на труда и обема на производството.

         …………………………………………………

Ситуационен подход    

         Ситуацията представлява конкретен набор от обстоятелства, които оказват силно влияние върху поведението на организацията в точно определено време. Този подход концентрира своето внимание върху ситуационните различия между организациите и различията вътре в самите организации.

         Методологията на този подход може да се обясни с алгоритъм, който съдържа четири стъпки:

1)              Ръководителят трябва да познава средствата и методите на професионалното управление, които са доказали своята  ефективност;

2)              Всеки метод, всяка методика и концепция има своята силна и слаба страна, когато се използват в конкретна ситуация;

3)              Ръководителят трябва да притежава умението правилно да интерпретира  ситуацията;

4)              Ръководителят трябва да прилага онези методи, методики и концепции, които се характеризират с най-малък отрицателен ефект в конкретната ситуация.

 

 

 

Ключови думи:

теория на управлението, характеристики на управлението, управленски школи, ситуационен подход


Търси за: теория управлението | характеристики управлението | управленски школи | ситуационен подход

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker