Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 17.00 лв


Бургаски свободен университет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪПРОС ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 

 

На тема:

Стратегия и стратегическо планиране

 

 

 

 

Специалност: Бизнесадминистрация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 г.


Съдържание:

 

1. Естество на стратегическото планиране. 3

2. Цели на организацията. 4

3. Формулиране на стратегия. 5

3.1. Оценка и анализ на външната среда. 5

3.2. Анализ на вътрешните силни и слаби страни на организацията. 6

3.3. Анализ на стратегическите алтернативи. 6

3.4. Избор на стратегия. 7

4. Корпоративна стратегия. 8

4.1. Същност и елементи. 8

4.2. Задачи на корпоративната стратегия. 8

5. Бизнес стратегия. 8

6. Функционални стратегии. 9

7. Реализация на стратегическия план. 10

 


 

…………………………………

 

Стратегическото планиране представлява избор на действия и решения, предприемани от ръководството. Те водят до разработка на специфични стратегии, предназначени за достигане целите на организацията.

 

…………………………………..

 

3.3. Анализ на стратегическите алтернативи

На този етап ръководство вече си е отговорило на въпроса “С какво точно ще се занимава?” и пристъпва към отговор на въпросите “Накъде ще тръгне?” и “Къде ще попадне от точката, където се намира сега, в точката, където иска да бъде?”.

Пред организацията стоят четири основни стратегически алтернативи:

1.                 Ограничен ръст – към нея се придържат болшинството организации. Тук е характерно формулирането на цели от достигнатото равнище, коригирано с ръста на инфлация. Организацията избира тази алтернатива, тъй като тя е най-лека, най-удобна и с най-малко рискове. Ако фирмата е била печеливша в миналото, придържайки се към стратегията на ограничен ръст, тя ще бъде такава и за напред.

 

………………………………….

 

Стратегията към създаване на специфични продукти и услуги се прилага от фирмите за борбата с утвърдени лидери, които по различни причини не защитават добре своите пазарни позиции. Изисква се проучване на силните и слаби страни на основния конкурент. Прилага се при бързо променящи се пазарни условия. Стратегията към създаване на клиенти се основава върху повишаването на полезността, привлекателността, ценността на предлаганите продукти и услуги.


 

 

 

 

 

Темата е разработена Януари 2009 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

В темата не са посочени източници на информация.

 

Ключови думи:

стратегическо планиране, цели на организацията, формулиране на стратегия, оценка и анализ на външната и вътрешната среда, стратегически алтернативи, избор на стратегия, корпоративна стратегия, бизнес стратегия, функционални стратегии

 


Търси за: стратегическо планиране | цели организацията | формулиране стратегия | оценка анализ външната вътрешната среда | стратегически алтернативи | избор стратегия | корпоративна стратегия | бизнес стратегия | функционални стратегии

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 17.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker