Стратегия и стратегическо планиране

Вид: въпрос за държавен изпит
Прибавен: 2009-01-25
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 9 стр.
Университет: Бургаски свободен университет
Специалност: Бизнесадминистрация
Цена:
17 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (54KB)          Html format .Html (18KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

стратегическо планиране, цели на организацията, формулиране на стратегия, оценка и анализ на външната и вътрешната среда, стратегически алтернативи, избор на стратегия, корпоративна стратегия, бизнес стратегия, функционални стратегии

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

На този етап ръководство вече си е отговорило на въпроса “С какво точно ще се занимава?” и пристъпва към отговор на въпросите “Накъде ще тръгне?” и “Къде ще попадне от точката, където се намира сега, в точката, където иска да бъде?”.

Пред организацията стоят четири основни стратегически алтернативи:
1. Ограничен ръст – към нея се придържат болшинството организации. Тук е характерно формулирането на цели от достигнатото равнище, коригирано с ръста на инфлация. Организацията избира тази алтернатива, тъй като тя е най-лека, най-удобна и с най-малко рискове. Ако фирмата е била печеливша в миналото, придържайки се към стратегията на ограничен ръст, тя ще бъде такава и за напред.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.47 сек