Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 17.00 лв


ВХТИ "Проф. Асен Златаров"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВ ПРОЕКТ

 

 

На тема:

Длъжностна характеристика на контролера

 

 

 

 

 

 

Спец.: Здравен мениджмънт

 

 

 

 

 

 

 

 

Бургас, 2008 г.


Съдържание:

 

1. Същност и значение на контролинга. 3

2. Длъжностна характеристика на контролера. 5

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.. 5

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА.. 5

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.. 6

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.. 6

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.. 6

Използвана литература. 7

 


 

.................................................

 

Управленско счетоводство, краткосрочно планиране на приходите и разходите, съставяне на дългосрочни бизнес планове, както и различни финансови анализи показващи състоянието и посоката на развитие на фирмата са се превърнали в неделима част от ежедневието на фирмите.

Контролингът е неделима част от съвременните вътрешни управленски информационни системи и е отговор на потребността от операционализиране на информацията за финансите, процесите, клиентите и потенциалите на едно предприятие. Най-модерните инструменти на контролинга претендират за интегриране на нематериални активи на един бизнес като качество на продукта / услугата, удовлетвореност на клиентите, отношения с доставчиците и ефективност на вътрешните процеси.

 

………………………………….

 

Длъжностни задължения:

1.                 Да организира и съпътства процеса на управление при определянето на цели, планирането и контролинга, и по този начин носят отговорност заедно с управленския екип за достигането на поставените цели.

2.                 Да се грижи за прозрачност на стратегията, икономическите резултати, финансите и процесите и по този начин допринасят за по-добра икономическа ефективност.

3.                 Да координира вторичните цели и планове и организират система за отчитане, ориентирана към бъдещето и обхващаща предприятието като цяло.

 

………………………………….

 


Използвана литература:

 

1.      http://www.context-consult.com

2.      http://www.controllerverein.de/MAK_Kakvo_e_kontroling.124883.html

3.      http://www.bestjobs.bg

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2008 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

контролинг, длъжностна характеристика на контролера, задължения, отговорности, организационни връзки и взаимоотношения, компетентност, изисквания

 


Търси за: контролинг | организационни връзки взаимоотношения

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 17.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker