Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Гр. Пловдив

 

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ЕСЕ

на тема:

 

ПРАВИЛА ЗА ДОБРИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВЪВ ФИРМАТА

 

Пловдив

2006

 

 

……………………………………………..

 

            Фирмата и всички служители на компанията с цел ефективност на управленската организационна стратегия за подобряване взаимоотношенията между служителите, носят отговорност за осигуряване на съблюдаване на правилата на поведение на работното място и във всички други дейности, който засягат фирмата. Фирмата трябва да предоставя необходимото образование и обучение на всички нови и настоящи служители по отношение на системата от правила на поведение и стандарти. Фирмата трябва да предоставя непрестанни съвети на всеки служител, който го изиска.

Също така чрез обучението на персонала се осъществяват редица промени в знанията, уменията и нагласите на хората. Обучението се разглежда не просто като процес на придобиване на технически знания и умения, а като система от въздействия върху условията на развитието на организационната култура, в резултат на което се формират определени ценности, разширява се кръгозорът на мислене, модифицира се поведението и се постига желаната висока ангажираност, съпричастност към организацията.

Ангажираността към Организацията е относително ново измерение на човешките нагласи. Тя изразява връзката между човека и организацията, в която работи и се характеризира чрез: пълно приемане на ценностите и целите на организацията, желание да се полагат големи усилия в интерес на организацията, силно желание да бъде член на организацията.

Всички служители на фирмата трябва да спазват общи правила на поведение:

·        Да се отнасят един към друг честно, почтено и с уважение, както подобава на всяко човешко същество.

·        Да са лоялни и да показват уважение към компанията, ръководството й, клиентите и страната ни.

·        Да поддържат най-високи етични стандарти по време на дейностите, извършвани от името на компанията, както и в отношенията си към колегите от компанията.

……………………………………………

 

 

Източници на информация

 

1.   Армстронг, М., Преуспяващият мениджьр, Делфин прес, С., 1993 

2.   Жеглов, Л. Управление на предприятието. София, 1998;

3.   Желев, С., Маркетингови изследвания: методология и организация, УИ “Стопанство”, 1995;

4.   Иванов, И., Основи на мениджмьнта, Маркос, Пловдив, 2003 г. 

 

 

Разработката е от 2006 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

управленска организационна стратегия, взаимоотношения между служителите, правила на поведение във фирмата, цели на организацията, етични стандарти, обучение на персонала, съпричастност към организацията


Търси за: управленска организационна стратегия | взаимоотношения между служителите | правила поведение във фирмата | цели организацията | етични стандарти | обучение персонала | съпричастност към организацията

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker