Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


 

 

РЕФЕРАТ

 

 

 

На тема:

Система за управление на риска

 

 

 

2009 г.


Съдържание:

 

1. Организация. Видове организации. 3

2. Принципи за изграждане на система за управление на организацията. 4

3. Оценяване на системата за управление. 5

4. Оценка на риска. Внедряване на корпоративна система за управление на рисковете  5

4.1. Стъпки на технологичния процес на внедряване на корпоративна система за управление на риска. 5

4.2. Етапи на внедряване на корпоративна система за управление на риска. 8

5. Заключение. 8

 


1. Организация. Видове организации

 

Корпорацията е организация, в която несъмнено се създават различни отношения. Те главно са бизнес-отношения, но понякога възникват и лични такива. Личните могат да се отнесат към общуването на хората в организацията, а бизнес-отношенията – към общуването на организацията с лица или фирми от външната среда.

Партньори могат да се нарекат както двама души в едно семейство (майка – баща), така и собственици на една организация, хора, които са в определени бизнес-отношения. Партньори също могат да са хора от висшата администрация на една организация и консултанти, външни за фирмата, които са наети да помагат за решаването на някакъв възникнал проблем и съвет относно риска, който поема организацията. Общо взето да се определи какво включа партньорството е доста трудно.

Разработването на система за управление на партньорството е още по-сложно. Това означава, че почти създаваш конструкция. Тук съществуват два модела за управление – аристократичен и демократичен.

 

…………………………….

 

3. Оценяване на системата за управление

 

След изпълнението на тези принципи и след изграждането на системата за управление, тази система се подлага на оценка. Тя трябва да притежава някои основни качества:

-                     избраната система да гарантира правилното работно място на хората;

-                     съветът да може да упражнява контрол над партньорите, които не винаги са добри мениджъри;

-                     политическите функции да са отделени от изпълнителските;

-                     да бъде ясна личната отговорност;

-                     структурата да определя ясно целите, бързото вземане на решения, отстраняване на неефективните работници, да могат да се изразяват неудовлетворенията, да се ограничи участието на комитета при вземането на решения.

 

…………………………………

 

Стъпка 1: Декомпозиране на целите на корпоративната стратегия за управление на рисковете.

Засягат се въпроси, свързани с предпазването на фирмата от загуби, интегриране на управлението на риска в корпоративните бизнес цели, класифициране на степента на риска за компанията. Затова се използват два основни подхода за управление:

-                     контрол – всички мероприятия, свързани с намаляване на вероятността за настъпване на риск;

-                     финансиране – става чрез акумулиране на средства за покриване на загуби; чрез калкулиране на цената, чрез калкулиране на загубите от риска чрез завишаване на резервни фондове към фирмите с отчисления.

Организационно осигуряване на стратегията: управлението се възлага на статични структури, динамични структури или външни консултанти.

 

……………………………………

 


В темата не са посочени източници на информация, тъй като е разработена на база на лекционни материали.

 

Темата е разработена 2009 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

корпорация, системи за управление на организацията, оценяване на системите за управление на организацията, оценка на риска, корпоративна система за управление на риска, риск-мениджмънт

 


Търси за: корпорация | системи управление организацията | оценка риска | корпоративна система управление риска | риск мениджмънт

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker