Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


 

 

РЕФЕРАТ

 

 

 

На тема:

Система за управление на риска

 

 

 

 

2009 г.


Сдържание:

 

1. Наличие на риск при управлението на фирмата. 3

2. Управление на риска. 3

3. Консултантските услуги в помощ на мениджърите в процеса на управление. 7

4. Етапи на „съзряване” на клиентите. 8

5. Заключение. 10

 

 


 

.................................

 

Думата риск е комплексна концепция, значението на която се развива във времето и сега е предмет на разногласия между естественици и социолози. Концепцията за риска произлиза от идеята за простата вероятност и последствията, чрез които се възприема опасността и източника на вина, създадено то психологически особености като степен на познатост, страх, потенциален мащаб на нещастията, както и на типа социологически особености. Изследванията на риска започва през 17 в. М. Дъглас. С течение на столетията концепциите за риска постепенно се изменят и развиват. В днешни дни изучаването на риска и споровете за неговото точно дефиниране продължават.

Като цяло, когато говорим за риск, трябва да се вземат предвид много и различни по своята същност моменти. На първо място трябва да отбележим основната характеристика на риска: явление от реалния живот, съществува обективно и не може да се премахне, а само да се ограничи, прехвърли, замести, раздели, компенсира. Оттам нататък е редно да отдадем значение на границите на риска, неговите елементи, стойностното му оценяване, математическото очакване и др.

 

................................

 

В ситуации, където вземащият решение предполага, че рисковете са били подходящо разложени би могло да се заключи, че нормалната процедура трябва да продължи с решението. Бил е предложен и друг възможен изход, където вземащият решение решава да го забави. Съответно това може да рефлектира в по-обмислени тактики на задържане за да се чакат промени в ситуацията за решаване, да се оценяват вероятните отговори или може би надеждата, че някой друг ще поеме отговорност.

Елементите на всичките три измерения на процеса на изработване на решение и различните поведения са били предмет на изследване. Въпреки, че изследването е било центрирано на стратегическия сценарий за решаване, резултатите трябва да имат приложение в по-широка мрежа от ситуации за решаване в организациите.

 

.............................................

 

Тези предварителни изучавания показват, че първоначалните възприемания на риска за значително гъвкави към новата информация, особено в направлението на редуциране на първоначалния възприет риск. Ако такива модели на вземане на решение и обработване на информацията са устойчиви при по-нататъшно разглеждане то от това възникват въпросите относно значението и развитието на технологията за обработване и предаване на информацията.

По-нататъшна особеност, представляваща интерес в контекста на организационното решение е начинът на търсене на информация и подходите използвани при включването й в процесите на решение.

 

.....................................................

 

Набавяйки си необходимата информация, потенциалният клиент би могъл да стигне до няколко извода. Един то възможните изходи е тази информация да му е достатъчна сам да реши проблема си. Друга възможност е да се стигне до извода, че трябва просто да се наеме (уволни) специалиста в компанията. Но разбира се, възникват и ситуации, в които клиента разбира, че ще бъде по-лесно или по-евтино да се наеме външен експерт, специализиран в тази област, в която е проблема.

И ето, че стигаме до най-важния момент от „съзряването” – подборът на експерти. Това е и последния етап на процеса. Тук може да се обособят три стъпки, през които потенциалния клиент минава. Естествено е в началото той да си състави дълъг списък с всички възможни консултантски фирми, предлагащи исканите от него услуги. След отсяване по определени критерии, някои фирми отпадат и списъкът става кратък. В него влизат само най-компетентните и подходящи възможности.

 

.............................................................

 


В темата не са посочени източници на информация, тъй като е разработена на база на лекционни материали.

 

Темата е разработена 2009 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

стратегия за управление на риска, консултантска фирма, етапи на „съзряване” на клиентите, външен експерт, подбор на експерти, покупка на консултантски услуги

 


Търси за: стратегия управление риска | консултантска фирма | етапи „съзряване клиентите | външен експерт | подбор експерти | покупка консултантски услуги

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker