Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Висше училище " Земеделски Колеж" Пловдив

 

 

 

Въпрос за държавен изпит

 

 

По Икономика на фирмата

 

 

На тема:

Организационни структури на управление

 

Специалност: Стопанско управление

 

 

 

2010 г.


Съдържание:

 

1. Същност и видове организационни структури. 3

2. Предимства и недостатъци на организационните структури на управление. 3

3. Същност на ръководната дейност, статус на мениджъра и лидера, работа в екип. 4

 


1. Същност и видове организационни структури

 

При организирането се създава организационна структура на управление на фирмата, която съответства на особеностите на средата, в която фирмата функционира и на избраните от фирмата стратегии за развитие. Тази структура е необходимо условие за ефективно функциониране на фирмата и за постигане на поставените от нея цели.

Организационните структури на управление определят:

o                   начина на разпределение на правилата и задълженията във фирмата – основен компонент е делегирането. То е средство, чрез което ръководството осъществява някакъв обем работа с помощта на други лица. Те са получили пълномощия да изпълняват дадени задачи и са поели отговорността;

o                   състав и структура на отделните органи и звена;

o                   връзките и взаимодействията между органите и звената.

На всички управленчески звена и страни се определят съвкупност от задължени и отговорности, както и пълномощия за тяхното изпълнение.

 

.....................................................

 

Организационната структура на управление има временен характер, създава се за управление на точно определен обект от дейността на фирмата, проект, програма, продукт или комбинация от тях.

Проектите се прилагат във фирми, разработващи строителни, военно промишлени и други проекти.

Продуктовите са структурни единици вътре във фирмата и са свързани с управлението на определен продукт.

Различните организационни структури не намират практическо приложение в чист вид. Всяка фирма, според опита си, въздействието на средата, в която ги модифицира и търси най-оптималното им съчетание.

 

.....................................................

 


 

 

 

Темата е изготвена 2010 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Темата не съдържа списък с използвана литература.

 

Ключови думи:

същност и видове организационни структури, предимства и недостатъци на организационните структури на управление, ръководна дейност, мениджър и лидера, работа в екип

 

 


Търси за: същност видове организационни структури | ръководна дейност | мениджър лидера | работа екип

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker