Организационни структури на управление

Вид: въпрос за държавен изпит
Прибавен: 2010-03-03
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 4 стр.
Университет: Висше училище " Земеделски Колеж" Пловдив
Специалност: Стопанско управление
Предмет: Икономика на фирмата
Цена:
20 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (31KB)          Html format .Html (25KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

същност и видове организационни структури, предимства и недостатъци на организационните структури на управление, ръководна дейност, мениджър и лидера, работа в екип

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

При организирането се създава организационна структура на управление на фирмата, която съответства на особеностите на средата, в която фирмата функционира и на избраните от фирмата стратегии за развитие. Тази структура е необходимо условие за ефективно функциониране на фирмата и за постигане на поставените от нея цели.

Организационните структури на управление определят:

o начина на разпределение на правилата и задълженията във фирмата – основен компонент е делегирането. То е средство, чрез което ръководството осъществява някакъв обем работа с помощта на други лица. Те са получили пълномощия да изпълняват дадени задачи и са поели отговорността;

o състав и структура на отделните органи и звена;

o връзките и взаимодействията между органите и звената.

На всички управленчески звена и страни се определят съвкупност от задължени и отговорности, както и пълномощия за тяхното изпълнение.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек