Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

 „Същност и управление на мениджърската концепция за човешки ресурси във фирмата”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Въведение. 3

1. Мотивацията и мотивационен процес. 3

2. Мотивационни техники. 5

3. Методи и подходи за повишаване на мотивацията на човешките ресурси в конкретна фирма – „Аспект” ЕООД Хасково. 6

3.1. Представяне на фирмата. 6

3.2. Методи и подходи за повишаване на мотивацията прилагани в „Аспект” ЕООД. 8

3.3. Характеристика на система на управление на възнагражденията въведена в „Аспект” ЕООД. 10

3.3.1. Изпълнение на задачите. 10

3.3.2. Формиране на работната заплата и допълнителните придобивки.. 10

3.3.3. Немонетарни плащания. 12

4. Принципи за стимулиране. 12

Използвана литература:. 14

Въведение

Няма съвременна концепция за мениджъра, в която да не се отделя сериозно внимание на човешкия фактор по пътя към ефективността и успеха. Става дума за онези феномени и механизми, които задвижват човешкото поведение. Сред тях особено място заема мотивацията и нейното овладяване от мениджърите на всички йерархични равнища. Произходът на думата мотивация е от латински език. Едно от нейните значения е "движа", "раздвижвам". Мотивацията е силата, която кара хората да постъпват, да действат, да се отнасят към някого или към нещо в различните ситуации или обстоятелства по начин, който те сами изберат. Ние получаваме информация, "преработваме я" и сами взимаме решение какво да правим. Понякога правим това рефлексно, но този рефлекс е напълно обмислен. Понякога избираме начин на поведение в резултат от комплексното влияние на необходимост, стремеж, желания. И в двата случая действа механизмът на мотивацията.

Целта на курсовата работа е да се анализира мотивационния профил в малко предприятие, анализирано спрямо спецификите на дейност и на пазара.

.....................................................................................................................................

4. Принципи за стимулиране

Най-съществените правила за ефективно използване на техниките за мотивиране на личността в процеса на работа в „Аспект” ЕООД Хасково можем да обобщим в следните направления:

-         размерът на възнаграждението да отговаря на изпълнението на работата (да не се дава еднакво възнаграждение на различно изпълнение);

-         на работодателя (управляващите мениджъри на „Аспект” ЕООД Хасково) да са ясни личните цели на работниците;

-         да се следи развитието на целите на персонала;

-         хората да знаят какво поведение да следват и да се посочват всички техни грешки точно и ясно;

-         условията да са еднакви за всички работници.

.....................................................................................................................................

Използвана литература:

1.      Недялкова, А. „Управление на човешките ресурси”, ИК „Люрен” София 1999 г.;

2.      Панайотов, Д., „Психология на управлението: „Парадигма на успеха: Измерения и тенденции на модерния свят”, УИ „Стопанство, София, 1999 г.

3.      Стоянов, Д., „Индустриален маркетинг”, ИК „Дионис”, София, 1997 г.

4.      Тодоров, К., „Стратегическо управление и в малките и средните фирми”, София, 1997 г.

5.      Узунова, Ф, „Мениджмънт на персонала”, Велико Търново, ТУ, 1995 г.

.....................................................................................................................................

Темата е изготвена 2009 г.

Най-новата информация е от 2008 г.

Ключови думи: мотивация, мотивационен процес, човешки ресурси, възнаграждение, методи, подходи, формиране на работната заплата, изпълнение на задачите, немонетарни плащания, придобивки, ноу-хау


Търси за: мотивация | мотивационен процес | човешки ресурси | възнаграждение | подходи | формиране работната заплата | изпълнение задачите | немонетарни плащания | придобивки

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker