Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

КУРСОВА РАБОТА

По дисциплината: Управление на човешките ресурси

На тема: „Мотивация на труда”

Варна 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. Същност на мотивацията. 3

2. Кратка характеристика на фирма „ Еделвайс”. 3

3. Фактори, влияещи върху мотивацията на персонала. 4

4. Ценностна система на фирмата. 4

5. Оценка и реакция на риска. 5

6. Управлението на фирмата и  влиянието му върху мотивацията. 6

7. Организационната култура като мотивиращ фактор. 8

8. Изводи от проведения анализ. 9

Използвана литература:. 11

.............................................................................................................................................

5. Оценка и реакция на риска

            Набирането на работна ръка в района е много трудно, въпреки че  в града има гимназия свързана с изучаването на кадри в хотелиерската и ресторантьорската дейност. Липсата на качествени кадри в туризма се задълбочава с всяка година в района - те се оказват крайно недостатъчни за да обхванат целия район, тъй като в близост се намира КК Албена и Кранево.

            Подбора  на персонал във фирмата се осъществява чрез необходима професионална квалификация. Изисквания за професионалната и езикова  квалификация  на персонала  се различават, в зависимост от категоризацията на хотелската база.

Хотелът, който разглеждаме е  тризвезден. А изискванията са следните:

 

 

 

Три

звезди

Две

звезди

Една

звезда

1.

Управител

 

образование

средно професионално

средно професионално

средно

 

езикова квалификация

едни чужд език

един чужд език

мин. познания по 1 чужд език

2.

Администратор

 

образование

средно професионално

средно професионално

средно

 

 

езикова квалификация

един  чужд език

един чужд език

мин. познания по 1 чужд език

3.

Ръководител на бюро за туристически услуги

 

образование

средно професионално

-

-

 

езикова квалификация

един чужд език

-

-

4.

Обменител, ваучерист, информатор

 

образование

средно

средно

 

средно

 

езикова квалификация

един чужд език

един чужд език

един чужд език

5.

Камериерка

 

образование

основно

основно

основно

 

езикова квалификация

мин. познания по един чужд език

мин. познания по един чужд език

-

6.

Портиер

 

образование

основно

основно

основно

 

езикова квалификация

мин. познания по 1 чужд език

мин. познания по 1 чужд език

-

 

................................................................................................................................

Използвана литература:

1.       Ангелов, А., „Организационно поведение”, Тракия – М, София, 2002 г.;

2.      Андреева, М., „Управление на персонала”, Галактика, Варна, 1995 г.

3.      Илиев, Й., „Мотивация на персонала”, Абагар, 1993 г.

4.      Илиев, Й., „Управление на човешките ресурси”, Абагар, 2007 г.

5.      Кодекс на труда

6.      Закон на туризма

7.      www.balchik.info

8.      www.dvoreca.com

................................................................................................................................

Темата е изготвена на 09.03.2011 г.

Най-новата информация е от 2008 г.

Ключови думи: мотивация, същност, човешки ресурси, фактори, работна заплата, Еделвайс, Албена, Кранево, оценка, реакция, риск, подбор на персонал, управление, фирмена култура, длъжностна характеристика, ценности, митове, символи, туристи, европейски съюз

 


Търси за: мотивация | същност | човешки ресурси | фактори | работна заплата | Еделвайс | Албена | Кранево | реакция | риск | подбор персонал

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker