Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 10.00 лв


МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Сравнителен анализ на теориите за мотивация:

„Йерархия на потребностите“,

„Потребност от власт, успех и причастност”,

“Двуфакторна теория”

2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Увод. 2

Йерархия на потребностите на Маслоу. 3

Теорията на Макклелънд. 3

Двуфакторна теория на Херцберг. 4

Използвана литература:. 5

…………………………………………………………………………………………

През 1954 г. Маслоу дефинира своята пирамида (йерархия) на човешките потребности, която играе ключова роля за развитието на човешките ресурси и теорията за мотивация. Пирамидата се състои от следните пет нива:

1.      На най-ниско ниво са физиологическите нужди: за въздух, вода, храна, сън и основните изисквания за поддържане на живота.

2.      Нуждата от безопасност, сигурност и спокойствие.

3.      Социални потребности от одобрение, привързаност и любов.

4.      Потребност от уважение, социален статус, признание и самоуважение.

5.      Потребност от себеутвърждаване - най-високото и абстрактно ниво в пирамидата.

По-същественият момент е, че Маслоу вярвал, че потребността от самоусъвършенстване е коренно различна от всички останали 4 нива в йерархията. Те и четирите представляват потребности, породени от недостига - те включват физически или психологически условия, които личността се стреми да поддържа в приемлив диапазон.

………………………………………………………………………………………

Използвана литература:

1.      Андреева, М., „Управление на персонала”, ИК Галактика, Варна, 1995 г.

2.      Паунов, М., „Организационно поведение”, ИК Сиела, София, 1998 г.

3.      Ангелов, А., „Основи на управлението”, ИК София, София, 2009 г.

………………………………………………………………………………………

Темата е изготвена през ноември 2010 г.

Най-новата информация е от 2009 г.

Ключови думи: сравнителен анализ, Маслоу, Херцберг, Макклелънд, теория, потребности, пирамида, потребност, уважение, успех, одобрение, власт

 


Търси за: сравнителен анализ | Маслоу | Херцберг | Макклелънд | теория | потребности | пирамида | потребност | уважение | успех | одобрение | власт

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 10.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker