Сравнителен анализ на теориите за мотивация: „Йерархия на потребностите“, „Потребност от власт, успех и причастност”, “Двуфакторна теория"

Вид: курсова работа
Прибавен: 2012-01-15
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 3 стр.
Университет: Международно висше бизнес училище - Ботевград
Специалност: Бизнес администрация
Предмет: Основи на управлението
Цена:
10 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (56KB)          Html format .Html (38KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

сравнителен анализ, Маслоу, Херцберг, Макклелънд, теория, потребности, пирамида, потребност, уважение, успех, одобрение, власт

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Мотивацията може да се дефинира като система от стимули, които определят съдържанието и насоките на конкретна човешка дейност. Може да се каже, че мотивацията е създаване на вътрешна подбуда към действие.

Мотивацията не е вродена черта, а съвкупност от цели и причини да се извърши точно определено действие. От управленска гледна точка мотивацията означава да бъдат насърчавани да работят и да имат постижения.

Съществуват множество теории за мотивация, които се различават по вида и влиянието на мотивите за конкретно поведение. Теориите за мотивация, които разглеждат връзката между потребностите и мотивацията, се наричат още „теории за съдържанието на мотивацията“. Най-известни теории в тази група са на Ейбрахам Маслоу, на Дейвид Макклелънд и на Фредерик Херцберг.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.42 сек