Сравнителен анализ на теориите за мотивация: „Йерархия на потребностите“, „Потребност от власт, успех и причастност”, “Двуфакторна теория"

Вид: курсова работа
Прибавен: 2012-01-15
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 3 стр.
Университет: Международно висше бизнес училище - Ботевград
Специалност: Бизнес администрация
Предмет: Основи на управлението
Цена:
10 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (56KB)          Html format .Html (38KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

сравнителен анализ, Маслоу, Херцберг, Макклелънд, теория, потребности, пирамида, потребност, уважение, успех, одобрение, власт

Частично (кратко) резюме на темата

Мотивацията може да се дефинира като система от стимули, които определят съдържанието и насоките на конкретна човешка дейност. Може да се каже, че мотивацията е създаване на вътрешна подбуда към действие.

Мотивацията не е вродена черта, а съвкупност от цели и причини да се извърши точно определено действие. От управленска гледна точка мотивацията означава да бъдат насърчавани да работят и да имат постижения.

Съществуват множество теории за мотивация, които се различават по вида и влиянието на мотивите за конкретно поведение. Теориите за мотивация, които разглеждат връзката между потребностите и мотивацията, се наричат още „теории за съдържанието на мотивацията“. Най-известни теории в тази група са на Ейбрахам Маслоу, на Дейвид Макклелънд и на Фредерик Херцберг.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.38 сек