Фирмен мениджмънт на фирма „Х”

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-04-14
Рейтинг:
3.3333 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 16 стр.
Университет: Университет по национално и световно стопанство
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (61KB)          Html format .Html (39KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

фирмен мениджмънт, организационна структура, трудови ресурси, вътрешна и външна среда, силни и слаби страни, маркетингова стратегия, усъвършенстване на фирмата

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Основните задачи на фирмения мениджмънт - произтичат от основното му съдържание, изразяващо се в планиране, изпълнение, отчет, контрол, анализ и регулиране на обектите, работата, сроковете за изпълнението им и ресурсите на всеки етап от приближаването на производствената програма до нейните изпълнители, за всеки срок от календарния период.

Предметът на дейност е функция на фирмения мениджмънт, която трябва да осигури оптимално използване на човешките ресурси при взаимна полза за отделната личност, фирмата и обществото като цяло. Тя се осъществява не само от мениджърите, но и от всички други ръководители, които зависят в своята дейност от хората за постигане на предназначените цели.

В индустриалното производство се появява необходимостта от по-различен тип работници – с други изисквания към разпределението на трудовите задачи, условията на труда, взаимната зависимост и самостоятелност. Това кара работодателите да осъзнаят потребностите от повишаване на квалификацията им, подготовката им за адаптиране към изменящите се производствени условия, вземане на различни социални мерки и други. Във връзка с това постепенно се обособяват различни управленски функции, за които се изграждат в последствие специални отдели. При развитие на теоретичните постановки в областта на мениджмънта на първо място е управлението чрез целите, като ефективното управление трябва да насочва вижданията и усилията на всички мениджъри към една обща цел.

На второ място е идеята за реструктуриране на труда, където се подчертава важността на интегрирането и увеличаването на хората, на техния трудов живот. На трето място е теорията за организационното развитие, която се основава на ново виждане за човека и неговата роля.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек