Същност и форми на организация на фирмата. Основни характеристики на фирмата. Форми на фирмената организация. Максимизиране на печалбата – основна цел на фирмата

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-02-26
Рейтинг:
3.8333 1 2 3 4 5
(6 гласа)
Дължина: 21 стр.
Университет: Икономически университет – Варна
Специалност: Икономика на индустрията
Предмет: Микроикономика
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (63KB)          Html format .Html (33KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

фирма, форми на организация, фирмена организация, максимизиране на печалбата, еднолична фирма, акционерно дружество, ООД, ограничена отговорност, неограничена отговорност

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В най-широк план бизнесът е деловата дейност на икономическите субекти. Тя се осъществява в разнообразни институционални и организационни форми. Най-обобщаваща от тях е фирмата.
В Търговския закон на Р България определението за фирма е следното: “(1) Фирма е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. (2) Всяка фирма, освен предписаното от закона необходимо съдържание, може да включва означение за предмета на дейност”.

Фирмата е всеобща организационна структура на бизнеса, един от основните икономически институти на пазарната икономика. Заемайки ключова роля в микроикономиката, нейното генерално предназначение е съзидателното предприемачество. От гледна точка на икономическата теория фирмата е стопанска единица, която извършва разнообразна дейност по създаване на стоки и услуги и тяхната реализация. Тя е сложно обединение на материални и човешки ресурси, организирани и координирани по съответния начин за производството на определени блага. Координацията и управлението на фирмата се осъществяват от предприемача.

Фирмата е икономически субект, владеещ и стопанисващ капиталови активи – субект, който сам решава и отговаря за стопанската си дейност. Отношенията й с другите организации, кредитните институти и държавата се изграждат на стопанска основа чрез елементите на пазара.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.52 сек