Туристически холдинг. Структура, организация и управление на Албена Инвест Холдинг АД.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2007-04-04
Рейтинг:
3 1 2 3 4 5
(5 гласа)
Дължина: 59 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (79KB)          Html format .Html (38KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

икономическа същност на холдинга – създаване и функциониране, организационна структура и управление, икономическа характеристика на Албена Инвест Холдинг АД, структура на портфейла, изводи.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Предмет на разглеждане в дипломната работа е структурата, организацията и управлението на туристическия холдинг “Албена” АД.

Албена Инвест Холдинг е най-голямото туристическо дружество, акциите на което се търгуват на Българската фондова борса. Той е първият черноморски курорт, който е приватизиран изцяло.Основен приоритет в дейността на холдинга е развитието на туристическия отрасъл.

Промените в пазарната среда, ефектите от задълбочаването на интеграционните процеси и технологичното развитие на икономиката изискват провеждането на адекватна структура, организация и управление с цел постигане на ефективност от реализираната дейност и по-голяма конкурентноспособност. Ето защо в дипломната работа имам за цел да определя възможностите и проблемите пред които е изправена “Албена Инвест Холдинг” АД, като структура, организация и управление за утвърждаване на международни пазарни позиции и повишаване устойчивостта на компанията.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек