Маркетингова комуникационна стратегия на фирмата – на примера на фирма „Х”

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2008-04-28
Рейтинг:
3.6 1 2 3 4 5
(5 гласа)
Дължина: 84 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: МИО
Предмет: МИО
Цена:
 (87 лв) 69.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (139KB)          Html format .Html (65KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

комуникационен микс, маркетингова и ценова стратегия, фирмена, рекламна и продуктова политика, комуникация, диференциация, методи за ПР, връзки с обществеността, мисия, визия на фирмата; международна реклама, стратегическо управление

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В съответствие с маркетинговата и комуникационна концепция фирмите постигат конкурентно предимство чрез разработване на предложения, които удовлетворяват нуждите на целевите потребители в по-висока степен, отколкото предложенията на конкурентите. Според М. Портър общопризнатите източници на конкурентни предимства са добрите навици /специални знания, ориентация към потребителя, търговски връзки, техническа квалификация, гъвкава организация/ и добрите ресурси /обхват, икономия от мащаба, финансови структури, пазарен опит, глобализация/, както и важността на бизнес-преговорите и деловото общуване на фирмата с клиентите, като част от общата маркетингова стратегия.

Изводът е, че пазарите се променят по-бързо отколкото се променя нашия маркетинг. Класическият маркетингов модел има нужда от пренастройка, за да отговаря на изискванията на бъдещето. Маркетингът ще работи добре, ако интегрира елементите на микса така, че чрез съответните стратегии да постигне желаната цели и удовлетвори исканията на избрания целеви пазар. Затова в най-новата маркетингова терминология се отдава значение на понятието интегриране, маркетингови стратегии, в частност интегрирани маркетинг комуникации и комуникационна стратегия.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек