Рекламна и имиджмейкърска стратегия на "Coca-Cola" в телевизионен канал.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-09-25
Рейтинг:
3.375 1 2 3 4 5
(16 гласа)
Дължина: 88 стр.
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (99KB)          Html format .Html (62KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

маркетингов анализ; аудитория, потребителски избор, потребителско поведение, конкурентни предимства, целеви пазар, сегментиране, избор на рекламна стратегия, маркетинг-микс, рекламна и маркетингова политика, стратегически цели, комуникационен микс.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Основна цел на настоящето изследване е да разкрие някои основни характеристики в изграждането на рекламна кампания и стратегия като неотменим компонент на фирмената стратегия на всяка фирма. Изследването ще се реализира посредством изясняване същността и особеностите на рекламата, фирмената стратегия и поведението й на пазара, както и изграждането на публичен образ в икономически, правен и чисто социален аспект. Въз основа на реализирания анализ в дипломната работа ще бъдат очертани основните приоритети при разработване на рекламна кампания и корпоративен имидж на фирмата в контекста на увеличаване на нейния пазарен дял и повишаване на печалбата, както и в новите условия на социално-икономическа конкурентна база с превес на социалните функции на големите компании за обществото.

...........

С оглед актуалността на темата са поставени следните цели:
- теоретично и практически анализиране на същността на медийната политика и свързаната с нея рекламна стратегия;
- анализ на пазарните възможности; продуктова и ценова стратегия на медията; иновации и инвестиции в подобряване на рекламата в една обществена медия;
- практически анализиране на трудностите и пречките на рекламния бизнес в България;
- изясняване на потребителското поведение и реакции, спрямо водената рекламна политика;
- очертаване на основните водещи тенденции при изграждането на ефективна рекламна стратегия;
- практически анализ на рекламната кампания на “Кока Кола” в българското медийно пространство и в частност в телевизионните канали – анализ на рекламната политика, цели и стратегия за работа и въздействие върху общественото мнение и потребителските интереси и желания;
- разкриване на основните положителни тенденции на базата на практическия пример, свързани като цяло с развитието и разработването на успешна рекламна стратегия и политика, както на чуждестранни фирми, така и на български производители с оглед повишаване на пазарните им възможности;

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.43 сек