Анализ и оценка на маркетинговата стратегия на ЗПАД “Булстрад” за утвърждаване на продукта “Булстрад - БОНУС КАСКО” на българския застрахователен пазар

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2008-09-20
Рейтинг:
3 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 69 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Маркетинг
Цена:
 (87 лв) 69.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (293KB)          Html format .Html (82KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

застрахователен маркетинг, маркетингов мениджмънт, МИС, маркетингови проучвания в застрахователна компания, маркетингова политика на ЗПАД “Булстрад”, продуктови стратегии, ценова политика, ценови стратегии, пласментна (дистрибуционна) политика, комуникационна политика, реинженеринг

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Продуктовата политика на застрахователното дружество е един от четирите основни структурни компонента на маркетинговата политика /наред с ценовата политика, комуникационната и пласментната/. Също така тя е първият елемент на пазарния маркетингов микс. Продуктовата политика обхваща всички решения, отнасящи се до пазарното формиране на програмата за работа на една застрахователна компания. Тя може да се определи и като процес на вземане на решения, свързани с изграждането и реализирането на взаимносвързани продуктови стратегии и предлагането на застрахователни продукти на пазара.

В продуктовата политика могат да се обособят следните области:

- Асортиментна политика, т.е. съвкупността от застраховки предлагани от застрахователната компания на застрахователния пазар;

- Формиране на продукта, т.е. определяне и предлагане на такива застрахователни комбинации, които в най-голяма степен да отговарят на изискванията на целевите пазари;

- Политика на обслужване, целяща завоюване на нови и разширяване на съществуващите пазарни дялове на застрахователното дружество.

Ориентирането на клиентите за застраховане и поддържането на пазарното им мислене са от голямо значение за този вид политика. В зависимост от нагласата, която има клиентът, той или се ориентира към т.нар. основна полза, т.е. към ядрото на застрахователната услуга, или се ориентира към т.нар. допълнителна полза. В областта на застраховането “основната полза” се състои в сигурността за клиента чрез прехвърляне на реалния риск върху застрахователя.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек