Анализ и оценка на маркетинговата стратегия на ЗПАД “Булстрад” за утвърждаване на продукта “Булстрад - БОНУС КАСКО” на българския застрахователен пазар

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2008-09-20
Рейтинг:
3 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 69 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Маркетинг
Цена:
 (87 лв) 69.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (293KB)          Html format .Html (82KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

застрахователен маркетинг, маркетингов мениджмънт, МИС, маркетингови проучвания в застрахователна компания, маркетингова политика на ЗПАД “Булстрад”, продуктови стратегии, ценова политика, ценови стратегии, пласментна (дистрибуционна) политика, комуникационна политика, реинженеринг

Частично (кратко) резюме на темата

Продуктовата политика на застрахователното дружество е един от четирите основни структурни компонента на маркетинговата политика /наред с ценовата политика, комуникационната и пласментната/. Също така тя е първият елемент на пазарния маркетингов микс. Продуктовата политика обхваща всички решения, отнасящи се до пазарното формиране на програмата за работа на една застрахователна компания. Тя може да се определи и като процес на вземане на решения, свързани с изграждането и реализирането на взаимносвързани продуктови стратегии и предлагането на застрахователни продукти на пазара.

В продуктовата политика могат да се обособят следните области:

- Асортиментна политика, т.е. съвкупността от застраховки предлагани от застрахователната компания на застрахователния пазар;

- Формиране на продукта, т.е. определяне и предлагане на такива застрахователни комбинации, които в най-голяма степен да отговарят на изискванията на целевите пазари;

- Политика на обслужване, целяща завоюване на нови и разширяване на съществуващите пазарни дялове на застрахователното дружество.

Ориентирането на клиентите за застраховане и поддържането на пазарното им мислене са от голямо значение за този вид политика. В зависимост от нагласата, която има клиентът, той или се ориентира към т.нар. основна полза, т.е. към ядрото на застрахователната услуга, или се ориентира към т.нар. допълнителна полза. В областта на застраховането “основната полза” се състои в сигурността за клиента чрез прехвърляне на реалния риск върху застрахователя.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.42 сек