Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Нов български университет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова работа

Сравнителна характеристика на Европейските пазари на производни финансови инструменти. EURONEXT, EUREX.  Търговски системи, правила и регулации. Инструменти

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет: Финансови пазари

 

 

 

 

 

 

2007 г.

Съдържание

 

Увод.. 3

1. Представяне на EURONEXT.. 7

1.1.   Възникване и особености на EURONEXT.. 7

1.2.   Организационна структура на EURONEXT.. 11

1.3. Разделение на дейността на EURONEXT.. 13

1.4. Предотвратяване и регулация на вътрешната търговия в EURONEXT.. 32

2. Представяне на EUREX.. 34

2.1. Създаване на EUREX. Дейност,правила и регулации   34

2.2. Използвани инструменти от EUREX.. 35

2.3. Иновационни практики в EUREX.. 43

Използвани източници.. 45

Приложения.. 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увод

 

В съвременния глобализиран свят окрупняването на дейностите е едно от задължителните условия за формирането на по-големи приходи и печалби от тях. Това важи и за търговията с ценни книжа, която е обект на особено внимание днес, поради големите се мащаби и обхват, като следствие от формирането на огромни борси като EURONEXT и EUREX.

Борсите са едно от местата (може би единственото), където лесно се правят и още по-лесно се губят цели състояния.

„С кого да сключим съюз? Това може би беше най-често задаваният въпрос напоследък от собствениците и мениджмънта на европейските борси. Последната 2006 година определено е преломна в много отношения за Стария континент. Интересът към една от аристократките на пазара, Лондонската фондова борса, превърна като цяло европейските пазари в много ухажвани годеници. Световните американски гиганти се втурнаха да отправят предложения за брак както на нея, така и на по-малките й конкуренти. И докато някои предложения бяха приети, други се провалиха и оставиха още въпросителни след себе си”[1].

Със сигурност обаче битката за лондонската институция, която е най-голямата в Европа и сред лидерите в света, показа, че борсите вече не са само място, където група хора се срещат, за да купуват и продават в определени часове. Вече е дошла ерата на електронните платформи и сега е времето за търсене на повече съюзници в борба за повече клиенти и намаляване на разходите за сключването на сделки.

И докато зад океана като че ли водещото беше технологичното развитие, на Стария континент горещата тема беше консолидацията. Първата стъпка в тази посока направи "Юронекст" (Euronext) още през 2000 г. Тогава борсите в Париж, Брюксел и Амстердам се обединиха в единен пазар, базиран във Франция,с името "Следваща Европа". Малко по-късно към тях се присъединиха Лисабон и Лондонският пазар за финансови фючърси и опции "Лифе" (LIFFE). Така се появи първото обединение на няколко пазара в Европа. Естествено търговията се базираше на електронни платформи за разлика от вековната история на брокери на пода. Пълната интеграция на петте европейски пазара приключва през 2004 г. и оттогава те използват една платформа за търговия с акции NSC и една платформа за търговия с дериватни продукти LIFFE Connect.

Сериозната и изненадваща стъпка, която раздвижи бранша, дойде през март 2006 г., когато NASDAQ отправи оферта за Лондонската фондова борса. Само за една година американската компания отправи четири предложения за придобиването на най-големия пазар в Европа, засега без успех. Като допълнение към историята вече се заговори за евентуално сътрудничество между борсите в Лондон и Токио, която пък от своя страна води преговори за сътрудничество в Нюйоркската фондова борса (NYSE).

Отношенията между NASDAQ и LSE подтикнаха основния конкурент на американската борса - NYSE, да отправи предложение за обединение с "Юронекст". Разликата тук е, че сделката скоро ще е факт - до края на тази година се очаква да завърши създаването на новия борсов трансатлантически мастодонт - NYSE-Euronext .

Седем от най-големите инвестиционни банки в света ("Ситигруп", "Морган Стенли", "Джи Пи Морган", "Мерил Линч", "Голдман Сакс", Дойче банк, "Кредит Суис" и "Ю Би Ес") са в процес на създаване на собствена електронна търговска платформа, която може да застраши позициите на Лондон. В отговор на предизвикателството на инвестиционните банки Лондон вече разработва и нова платформа TradElect, която трябва за заработи официално до края на първата половина на 2007 г.

През 70-80-те години на миналия век започва въвеждането на електронна търговия и втората по големина самостоятелна борса в Европа - Франкфуртската фондова борса, оперирана от "Дойче бьорзе". Най-големият пазар се опита да привлече за свои партньори Лондон и "Юронекст", но засега остава изолиран от основния процес на консолидация на евроборсите. "Дойче бьорзе" има малки успехи само в Азия с покупката на 5% от борсата в Бомбай.

Лондонската фондова борса е създадена през 1801 г., но търговията с акции във Великобритания датира още от плаванията в търсене на търговски път до Индия, когато така са се финансирали много експедиции. Първите брокери започват да се събират в емблематичното кафене Jonathan's Coffee House още в края на 17-и век.

.......................................................

1. Представяне на EURONEXT

1.1.  Възникване и особености на EURONEXT

 

Холандската фондова и стокова борса е била сред борсите пионери в света в улесняването на публичното предлагане и в утвърждаването на прозрачни и ясни регулации за търговските услуги. Фондовата борса в Амстердам съществува още от ХVII век, когато Холандия притежава монопола за търговията с Азия. Така че, ако говорим за Холандската фондова борса - тя е първата в света.

Преди няколко години Холандската фондова борса основа съвместна трансгранична борсова организация на Европа - "Юронекст" (Euronext). Освен естествено в Нидерландия тя предоставя услуги в Белгия, Франция, Португалия и Великобритания (само за деривативи). Euronext сега е водещата борса в Европа по отношение на търгуваните обеми и 5-а по големина борса в света.

Еволюцията на европейските пазари не спира дотук. Един амбициозен проект на борсите в Париж, Амстердам и Брюксел е вече факт, и това е създаденото от тях обединение наречено Евронекст (Euronext ).

1. Европейски борсови пазари, обединението “Euronext” – за историята, развитието структурата, работата и организацията на обединението.

След цялостното завършване на планирания от Евронекст интеграционен процес, Евронекст ще бъде първият трансграничен пазар за ценни книжа, облигации, суровини и стоки.

През септември 2000 г. чрез сливане на борсите в Париж, Амстердам и Брюксел се създава Euronext. Тя е базирана в Париж и в началото на 2002 г. се разширява, придобивайки базираната във Великобритания борса за деривати LIFFE, както и португалската борса BVLP.

От момента на своето създаване EURONEXT постоянно работи за заздравяването на своето икономическо влияние, разширявайки географския си обхват и броя на своите дистрибутори и инвеститори, в резултат на което се превръща в основен играч на пределите на европейската борсова индустрия. Освен внимателно преценените придобивки, организацията обогатява и предлаганите продукти (най-вече в сферата на дериватите).

...........................................................

 

2. Представяне на EUREX

2.1. Създаване на EUREX. Дейност,правила и регулации

 

EUREX (European Derivatives Exchange) е основана през 1998 г. в резултат на сливането на немската DТB (Deutsche Terminborse) и швейцарската SOFFEX (Swiss Options and Financial Futures Exchange). Това сливане се превръща в едно от най-значимите събития на деветдесетте години на отминалия век на световните борсови пазари на деривативи. Формирането на тази обединена борса представлява една от първите стъпки в процеса на консолидация на световния пазар на деривативи. Безпрецедентно е не толкова създаването на самата борса, колкото стремителното й и доста неочаквано по-нататъшно развитие.

Успехът на EUREX не е случаен, а по-скоро е следствие от динамично развиващата се дейност на съставляващите го борси (Съвкупният оборот на DTB и SOFFEX в периода 1993-1998 г. се е увеличил с почти пет пъти). Създаването на германо-швейцарското обединение има своята предистория и представлява кулминационен завършек на няколко годишното сътрудничество между обединилите се по-късно борсови структури.

На 16.03.2003 г. EUREX подписва договор с Комисията по борсова търговия на САЩ (CFTC), в резултат на което е създадена EUREX US – фючърсна борса, която започва своята работа в Чикаго през февруари 2004 г. Използваната електронна система е много модерна и позволява извършването на висококачествени борсови операции. Предимствата, които осигурява тази система превръщат EUREX US в основен конкурент на CBOT (Chicago Board of Trade) и CME (Chicago Mercantile Exchange) – две от водещите американски борси. През месец април 2004 г. СВОТ отчита сключването на 53,6 милиона контракта – една изключително мащабна по своите параметри дейност. Въпреки това още от първия ден на своето функциониране EUREX успява да генерира 4% от търговията с фючърси върху щатските държавни облигации.

...........................................................

Използвани източници

 

1.      Първанов, Х., С. Божилова, Борси и борсови операции, Стопанство, София, 1999 г.

2.      Стоянов, С., Фючърси, опции и синтетични ценни книжа, Тракия – М, София, 1999 г.

3.      Велев, Тодор, Фондови борси, Благоевград, УИ “Н.Рилски”, 1997

4.      Велев,Тодор “Търговските фирми и борсите”, ИО, София 1991г.

5.      Дунов И. Борси и борсови операции. (Лекционен курс записки); 2004г.

6.      “Капиталовият пазар в България – предпоставка за икономически растеж:състояние и перспективи” , май 2006г. Държавна комисия по ценни книжа и фондови борси /ДКЦКФБ/

7.      Китанов, Николай, За акциите и борсата, София, ИК Загер, 1993г.

8.      www.dir.bgcon.bg  - икономически портал;

9.      www.ced.bg and  www.ced.bg/bg/projects 16/research.html – икономически портал; макроикономическа информация и показатели; статистически данни.

10. www.euronext.com

11. www.eurexchange.com

12. www.cisco.coм

13. derivatives.start.bghttp://www.lbl-news.com/modules.php?op=modload&name=News&file=index&catid=&topic=6

14. investorbg.com

15. www.pari.bg

................................................

Темата е писана 2007 г.

Темата съдържа таблици като най-новите данни са за 2006 г.

 

Ключови думи:

европейски пазари; финансови инструменти; търговски системи; правила и регулации; EURONENT –възникване, особености, структура; EUREX – създаване, дейност, иновационни практики[1] Анализ на фонсовата форва; американски интернет сайт.


Търси за: европейски пазари | финансови инструменти | търговски системи | правила регулации | иновационни практики

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker