Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


СА "Д. А. Ценов" - гр. Свищов

ДОКЛАД

По Международен маркетинг

На тема:

Франция: Проучване на страна

Спец. Маркетинг

2008 г.


Съдържание:

1. Символи на страната 3

2. География 3

3. Демография 4

4. Правителство и политика 4

5. Икономика 7

6. Комуникации 9

7. Транспорт 9

8. Културни особености на страната 10

9. Групи за натиск 11

Източници: 12


..............................................

Франция е демократична унитарна полупрезидентска република. Президентът се избира с пряко гласуване от избирателите за срок от 7 години. Министър-председателят се избира от президента на републиката след парламентарни избори и обикновено е от най-добре представената партия в парламента. Висш законодателен орган е парламентът, състоящ се от две камари - Национално събрание и Сенат. Депутатите от Националното събрание (долната камара на парламента) се избират на всеки 5 години, а сенаторите от Сената от 2004 г. имат 7 годишен мандат.

От 1 януари 2004 г. административно Франция е разделена на европейска част на страната (Метрополия) и задморски територии, включващи региони, всеки от който се подразделя на департаменти. Европейската част на страна е разделена на следните региони:

Три от общините (Париж, Марсилия и Лион) са разделени на 45 градски общини. От 1 януари 2005 г. паралелно е въведено и вътрешнообщинско групиране. То се състои от 2 510 вътрешнообщински структури, обединяващи 32 223 общини (88,1% от общините в европейската част на страната), с население 50,9 милиона жители (84,3% от населението на европейската част на страната): 14 градски общини, 156 квартални общини, 2 334 обединени общини и 6 общински синдиката на новите квартали.

………………………………….

Най-голям дял в икономиката на Франция се пада на отрасъла на услугите - 71,5%, на промишлеността - 24% и на земеделието - 4,5%.

Националната валута на Франция е Евро (от 2002 г.). БВП на сраната възлиза на 1 792 млрд. € (2 688 млрд. $), на глава от населението 28 000 €. След регистрирания подем на френската икономика през 2004 г., икономическият растеж на Франция в края на 2005 г. достигна 2,2%, едва 2% през 2006 г. и 1,9 % през 2007 г. Бюджетният дефицит от 4 % в продължение на четири поредни години, в края на 2005 г. бе сведен до 43,5 млрд. евро и съответно от 3,6% на 2,9% от БВП, съгласно изискванията на ЕС. За 2006 г. бюджетният дефицит на Франция възлиза на 36,16 млрд. евро. В края на септември 2007 г.,той е 27,84 млрд. евро.

Инфлацията за 2006 г. е 1,6% , а през 2007 г. - 1,5 %. В края на 2006 г. нивото на безработицата спадна до 8,6 %, равнище, което не е отбелязвано от 2001 г. Броят на безработните през третото тримесечие на 2007 г. е под 2 млн. души или 7,9 % от активното население.

През 2006 г. чуждестранните инвестиции във Франция възлизат на 58,4 млрд. евро (нарастване с 14,3% в сравнение с 2005 г.). САЩ е първият инвеститор във Франция, следвани от Германия, Великобритания, Швеция, Швейцария, Холандия и Китай.

Енергетиката използва разнообразни енергоизточници - местни и вносни: въглища, нефт, природен газ, ядрено гориво, хидроресурси и др. Над 80% от електроенергията се произвеждат в АЕЦ. Във Франция са 6 от десетте най-големи атомни централи в света. Франция е на второ място по инсталирани мощности на АЕЦ - 17,7% от тези в света. Сериозен проблем е съхраняването на радиоактивните отпадъци. В Сен Мало (на атлантическия бряг) е изградена приливно-отливна електроцентрала, а в Таргасон- слънчевата централа “Темис”. Процент на енергетична независимост: 50.2 %. Консумация на първична енергия: 276 милиона тона (ТЕР/тона-равностойни на петрол). Основни предприятия в сектора: TOTAL, EDF, GDF.

…………………………………

Синдикални организации- Комунистически революционен съюз (LCR); Френската федерация на свободната младеж; Общата конфедерация на труда (CGT); Общата конфедерация на труда (ОКТ); Френска демократична конфедерация на труда (ФДКТ).

Терористични, националистически, фундаментални организации - “Пряко действие”; “Федерация за национално и европейско действие” (ФАНЕ); Съюза на ислямските организации на Франция, група свързвана с Мюсюлманско братство.


Източници:

  1.  http://bg.wikipedia.org/wiki/Франция
  2.  http://journey.bg/guide/guide.php?country=19
  3.  www.pomagalo.com
  4.  http://www.encyclopedia.bg/enc1/demo/ctr/100611.html

Темата е изготвена 2008 г.

Темата не съдържа таблици, графики; съдържа картинки.

Ключови думи:

символи на Франция, герб, национален празник, столица, география на Франция, демография, правителство и политика, икономика, комуникации, транспорт, културни особености, групи за натиск, енергетика, финансов и банков сектор


Търси за: символи Франция | герб | национален празник | столица | география Франция | демография | правителство политика | комуникации | транспорт | културни особености | групи натиск | енергетика | финансов банков сектор

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker