Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Национален военен университет

“Васил Левски”

ДОКЛАД

По Международно хуманитарно право

На тема:

Нарушения на принципите и нормите на международното хуманирарно право

Велико Търново, 2007 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод 3

I. Същност на Международното хуманитарно право 4

ІІ. Престъпления против човечеството 5

1. Войната в Корея - 1950 - 1953 г. 6

2. Съветски танкове нахлуват в Унгария - 1956 г. 6

3. Начало на бомбардировките върху Виетнам - 1964 г. 7

4. Гражданската война в Югославия 7

5. Сребреница 8

6. Химически, биологични и ядрени оръжия 11

ІІІ. Източници на Международното хуманитарно право 12

1. Хагските конвенции 12

2. Женевските конвенции /конвенциите от 1949 г./ 13

3. Римския статут 16

IV. Правата на човека в историята - важни дати 17

Заключение 18

Използвана литература: 20


…………………………………………….

Международното хуманитарно право обхваща принципи и норми, регулиращи средствата и методите за война, както и хуманитарната защита на гражданското население, болните, ранените и военно пленниците. Най важните документи в тази област са Женевската конвенция за защита на жертвите на войната от 1949 г. и двата допълнителни протокола, сключени през 1977 г. под егидата на Международния комитет на Червения кръст. През последните няколко години ООН зае водеща роля в усилията за развитие на МХП. Съветът за сигурност все по активно се включва в защитата на цивилните граждани при въоръжени конфликти, като се грижи за човешките права, защитава децата по време на войни. Създаването на международни наказателни съдилища на бивша Югославия и Руанда, както и трибунали в Тимор Лесте, Сиера Леоне и Камбоджа, не само допринесе за засилване на отговорността, но и за укрепването и по широкото използване на международното право. Прецизирането от подготвителната комисия за Международния наказателен съд на “състава на престъплението” по отношение на геноцида, военните престъпления и престъпленията против човечеството е друг реален принос към разбирането за МХП.

Международното хуманитарно право регулира обществените отношения между воюващите държави, засягащи началото на военните действия, правното положение на участващите във войната, въпросите за защита на ранените, болните, военнопленниците и гражданското население. В него се третират въпросите за положението и правата на неутралните страни, редът за използването на средствата и способите за водене на война, формите за прекратяване на военните действия, както и за отговорностите на отделните държави и физическите лица, за нарушенията на нормите и принципите на това право.

………………………………………

1. Войната в Корея - 1950 - 1953 г. 

След Втората световна война обещаният Нов световен ред бе обявен чрез Всеобщата декларация и Конвенцията против геноцида през декември 1948 г., след което няколко месеца по-късно се появи и заключителната част - четирите Женевски конвенции, изискващи цивилизовано отношение към граждани затворници, болни и ранени жертви на войната. През 1950 г., при временното отсъствие на Съветския съюз, Съветът за сигурност към ООН взе епохалното решение да започне военна акция срещу Северна Корея. Тази вълна продължи на приливи и отливи до 1953 г. с цената на почти един милион жертви. Бяха извършени най-ужасни жестокости, с пълно пренебрежение към Женевските конвенции и то не само от севернокорейците в съюз с китайските сили, но и от южнокорейците, подкрепяни от ООН. Военновъздушните сили на САЩ покриха граждански цели с бомбени килими, чиито тонаж беше почти колкото бомбите, опустошили нацистка Германия, а техните войници както признаха някои от тях след петдесет години, са избили стотици мирни жители. Севернокорейците оставяха пленниците си да умират от глад, а после въведоха една техника, непозната до тогава в речника - “промиване на мозъци”. Така набързо рухнаха всякакви изгледи за нов световен ред основан върху Всеобщата декларация. Надпреварата във въоръжаването започна през 1949 г. когато Съветския съюз извърши пръв опити със своята бомба. Великите сили започнаха да се състезават в разработката на оръжия за масово поразяване при пълно незачитане на Хагските конвенции и техните предписания по този въпрос.

……………………………………

На 12 август 1949 г. на дипломатическа конференция в Женева се приема четвъртото хуманитарно споразумение за защита на гражданското население. Женевските конвенции са подписани от 163 държави. Конвенциите и приложените към тях правилници съдържат над 400 члена.

Четирите женевски конвенции от 1949 г. формулират принципите на международното право във връзка с третирането на болни и ранени воюващи по суша (І), по море (ІІ), военнопленници (ІІІ) и цивилни лица V). Това е едно постижение на международното хуманитарно право преди да започне Студената война с възбуждането на конфликти, от вида, който следвоенните миротворци не можеха да си представят.


Използвана литература:

  1.  МО - Курс лекции по основи на правото (учебно пособие ), С., 1995 г.
  2.  Бори, “Произход и развитие на МХП”, С., 1992 г.
  3.  Робъртсън, Д., “Престъпления против човечеството”, С., 2005 г.
  4.  Смедовска, Р., “Хагският трибунал - парадържавна регулативна институция”, 2002.
  5.  “Женевските конвенции от 12 август 1949 г.”, изд. на Български червен кръст - Централен комитет, 1990 г.
  6.  Ботева, Даниела, Съвместимост на конституционната забрана за предаване на български граждани с Римския статут за международен наказателен съд, 2003 г.
  7.  Интернет.

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

международно хуманитарно право, престъпления против човечеството, войната в Корея, гражданската война в Югославия, химически, биологични и ядрени оръжия, Хагски конвенции, Женевски конвенции, Римски статут


Търси за: войната Корея | гражданската война Югославия | химически | Римски статут

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker