Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

РЕФЕРАТ

 

ПО   ГЕОИКОНОМИКА

 

на тема:

“Азиатско - тихоокеански регион”

 

2007

 

Съдържание:

 

1. Характеристика на  Азиатско – тихоокеанския регион. 3

 

2.  Япония. 10

 

3.  Тайван. 14

 

4.  Южна Корея. 14

 

5.  Тайланд. 15

 

6.  Малайзия. 15

 

7.  Индонезия. 16

 

8.  Нова Зеландия. 17

 

9.  Свръхголеми градове и агломерации. 18

 

Използвана литература: 24

 

 

1. Характеристика на  Азиатско – тихоокеанския регион

 

      Азия е най-големият континент на Земята. Има уникални демографски, икономически и културно - политически особености. На нея се падат 33% от световната територия,62% от населението на Земята и 33% от световния брутен вътрешен продукт. В Азия се зараждат най-древните цивилизации в света. Поради голямото природно и социално-икономическо разнообразие, в Азия са се оформили 4 цивилизационни региона - Източна и Югоизточна Азия, Южна Азия, арабско - ислямски регион и евро - азиатски регион. Последните два имат териториално присъствие и в Африка, и в Европа. В Южна, Източна и Югоизточна Азия живее всеки втори жител на Земята. По-голямата част от населението на континента се отличава с ниско жизнено равнище. Изключение са жителите на Япония, Сингапур, Тайван, Израел, Малайзия, Бруней и богатите на нефт и газ арабски държави. С най-голямо стопанско значение е регионът на Източна и Югоизточна Азия- в него се произвеждат 85% от БВП на континента.

       Азиатско - тихоокеанският регион (АТР) включва държавите от най-източната част на континента (Япония, Корея, Виетнам, Тайланд,  Тайван, Лаос, Миянмар, Малайзия, Филипини, Индонезия), руското тихоокеанско крайбрежие, Австралия, Нова Зеландия и няколко групи тихоокеански острови - Мариански,  Каролински, Маршалски, Соломонови и други.

       АТР се формира в десетилетия след Втората световна война в резултат на бурното икономическо развитие на Япония, на разрастването на връзките на Източна Азия с Австралия и Югоизточна Азия, както и на бързия икономически възход на новоиндустриализиращите се страни в Азия, наричани често “азиатски дракони”-Република Корея(Южна Корея),Хонконг, Тайван, Сингапур. Към АТР се ориентират и източните части, най-вече специалните икономически зони (СИЗ) на Китай. Днес АТР е най-динамично развиващият се регион в света и “мотор” на Австралия, той е ядрото на този макрорегион.

      Повечето от страните в региона са островни ,но връзките между тях са изключително интензивни. Япония е архипелаг от 4 основни и много малки острови. Главният остров Хоншу е свързан посредством подводни тунели с Кюшу и Хоккайдо,а чрез мостове -с Шикоку.

       Ядрото на АТР е Япония, а Австралия и Нова Зеландия играят ролята на доставчици и пазари за промишлените стоки на Япония и на “азиатските дракони”.

      Регионът има голям природно - ресурсен потенциал. Значителни са запасите от горива и рудни полезни изкопаеми. Благоприятни за развитието на енергетиката и земеделието са хидроклиматичните условия. Същевременно високата степен на антропогенно въздействие предизвиква влошаване на състоянието на околната среда. В най-гъсто населените страни се наблюдава недостиг на води и обработваеми земи. Неблагоприятни са и тенденциите на нарастващо обезлесяване.

………………………………………….

     

3. Тайван

                                                                          

        Тайван разполага с ограничени минерални ресурси, но въпреки това отбелязва голям икономически напредък. Земеделската реформа от 50-те години на XX век дава повече права на земеделците върху обработваните от тях земи, а на бившите собственици се предоставя възможност за участие в бизнеса. Днес селското стопанство има малък дял в икономиката(под 2%).Отглеждат се различни продоволствени и експортни култури - ориз, царевица, батати, захарна тръстика, цитрусови плодове, ананаси, банани, чай, камфорово дърво ( 1-во място в света).Важен отрасъл е риболовът, като голяма част от улова се изнася за Япония. Съвременният облик на Тайван обаче се определя от силно развитата индустрия, основана на нови или традиционни производства - електронно и електротехническо машиностроене, автомобили, спортни яхти, текстил, облекла, пластмаси. От началото на 90-те години на XX век Тайван е сред 5-те водещи производители на компютри в света. Благодарение на развитата индустрия и банковото дело Тайван има едни от най-високите стандарти на живот в Азия.
 

            4. Южна Корея

 

         Икономическото чудо

        До 60-те години на миналия век Южна Корея била аграрна и икономически слабо развита страна. От 1962г. насам са реализирани поредица от 5-годишни планове, които имали за цел да изградят индустрията на страната с помощта на чужди инвестиции и помощи, най-вече от Япония и САЩ. Между 70-те и началото на 90-те години южнокорейската икономика прави огромен скок - нараства с около 9 % годишно.

       В страната се изграждат огромни индустриални зони е различни области - корабостроене, автомобилостроене, високи технологии, електроника и компютърна индустрия. По-голямата част от индустрията се развива благодарение на гигантски предприятия - конгломерати като “Самсунг” и “Хюндай”.Големите индустриални центрове са разположени по крайбрежието, което позволява чрез флота да се внасят необходимите горива и суровини и бързо да се изнася готовата продукция. Най-голямото пристанище е Пусан - втори по големина град след столицата Сеул. Южна Корея работи предимно с вносни минерални суровини, защото собствените й запаси на полезни изкопаеми са сравнително малко. Изключение правят суровините за циментовата, стъкларската и керамичната промишленост. Южна Корея няма собствени находища на нефт, но има силно развита нефтопреработваща промишленост от внос на суровини. Около 38% от електроенергията се произвежда в атомни електроцентрали.

………………………………………………

      

     

    9.   Свръхголеми градове и агломерации

 

      Токио, столицата на Япония, е разположен в равнината Канто (Югоизточен Хоншу) при Токийския залив. Той е един от най-големите градове в света, според някои вече най-големият, главен финансово - промишлен център на страната(1/5 от БВП).Силно развити са машиностроенето, леката, текстилната, полиграфическата, химическата и хранително-вкусовата промишленост. Токио е важен транспортен център - жп възел на свръхскоростния влак “Шинкансен”,морско пристанище(над 70 млн тона годишен товарооборот),международни летища(“Ханеда” и “Нарита”),метро, голям брой аутобани. Столицата е и най-важното културно средище на страната(държавни и частни университети, Японската академия на науките, Японската академия за изкуствата, Националният музей и други).

      Разположен при едноименния залив, Токио е защитен от морето, но не и от земетресенията(най-катастрофалното е през 1923г).Градът изцяло е реконструиран след разрушенията през Втората световна война и днес заедно с околните 17 големи и 24 малки града образува голяма агломерация(около  26 млн. жители).Всекидневно около 2,5 млн. души пътуват до своите работни места в Токио.

      Ситито на Токио се формира от 3 района в стария град - Чийода, Чуо и Минато.В стария град се намира и императорският дворец, около който са разположени сградите на правителствените органи, банки, седалища на вестници. Външният град заема територия в радиус около 10 км, като е съставен от бивши градчета, превърнали се в квартали на Токио.

 

       Осака е разположена южно от Токио, административен център е на префектура Осака, наследник на древния град Нанива. Днес е вторият по големина град след столицата(агломерацията й е с население 10,5 млн. души).Стопанството на града е свързано преди всичко с черната и цветната металургия(използват се вносни суровини), машиностроенето, леката, химическата, стъкларско -керамичната промишленост. Осака е важен транспортен център - пристанище с над 80 млн. тона товарооборот, международни летища “Итами” и “Кансай”.Като търговско - финансов център е известен със седалищата на акционерни дружества, фондови борси, оризова, памучна и други стокови борси, много банки. Има два университета, голям брой музеи(Музей на Осака, замък “Осака”,Музей на художествените занаяти и други).За развитието на туризма допринасят и културните забележителности на града -будисткият манастир “Шитенноджи”(VI  век), шинтоисткото светилище “Сумиешитайша”(IV век), храмът “Теммангу”(X век) и други.

 

      Сеул, столицата на Република Корея, е разположен на р.Ханган на 90 км от залива Канхваман в Жълто море. Градът има ранг на провинция(население на 10 млн. души).Морски аванпорт на Сеул е Инчхон, с който образува промишлено - градска агломерация, осигуряваща около ½ от промишленото производство на страната - главно радиоелектронна, електротехническа и химическа промишленост, автомобилостроене, металургия, както и текстилна, хранителна, кожарска и полиграфическа промишленост. Има няколко университета. Сред културните забележителности, привличащи голям поток туристи, са пагодата “Хенметхап” на храма “Попчхонса”, комплексът на двореца “Кенбоккун”,състоящ се от многобройни парадни и жилищни сгради, разделени от дворове и паркове и т.н.

 

………………………………………..

 

 

                                   Използвана литература:

 

1. Дончев, Д. - География и икономика за 9 клас, Анубис

 

2. Попов, А. - География и икономика за 11 клас, Сиела, 2002 г.

 

3. Гифорд, К. - Енциклопедия ГЕОГРАФИЯ НА СВЕТА, ИК “Фют”

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа  таблици  с данни от 2000г.

 

Ключови думи:

Азиатско – тихоокеански регион – демографски особености, икономика, територия, население, ресурси, индустрия, производство, Япония, Нова Зеландия, агломерации

 


Търси за: икономика | територия | население | индустрия | производство | Япония | Нова Зеландия | агломерации

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker