Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Курсова работа

по:

Икономическа социология

на тема:

Разработване на програма на ЕСИ на тема: Социални последици за българина от безработицата

04.2006

Безработицата се превръща в един от централните проблеми на българското общество. По данни на Националния статистически институт в края на 2000 - та година над един милион българи са били без работа, а това е 26,9% от трудоспособното население. Като през месец януари в бюрата по труда са регистрирани 708 729 човека.

Основната цел на настоящето изследване е да се набере достоверна информация относно социалните последици за българина от безработицата. Да се проследи как и до какво довежда безработицата за обикновения български човек. Другата важна цел на изследването е на основата на обобщената информация да се направят изводи коя точно група засяга безработицата и как и влияе тя.

       Задачите на социалното изследване са:

.................................

Темата е изготвена 04.2006

Темата съдържа приложение - примерна анкетна карта заемаща 8 страници и включваща 24 въпроса.

В темата са посочени 4 източника на информация

Темата с държа графики


Търси за: структура населението | емиграция | престъпност | засегнати групи безработицата

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker