Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


РЕФЕРАТ

на тема:

Източници на властта

12.2006

Съдържание:

1. Увод 2

2. Личността 2

3. Собствеността 6

4. Организацията 8

5. Източници на информация: 10

  1.  Увод

Властта е отношение на асиметрична зависимост между субекти, при което единият субект контролира ресурси, които са ценност за другия субект. Властта може да бъде тълкувана по още много и различни начини, но в крайна сметка се стига до извода, че тя представлява налагането на собствената воля на други хора, дори и на тези, които не са съгласни. Властта съществува от древни времена, преминала през вековете, тя съществува и днес. Има установени структури, които разграничават онези, които упражняват властта, от другите които й се подчиняват. Съществуват три източника на власт : личността, собствеността и организацията.

  1.  Личността

Източниците на властта се появяват почти винаги в комбинация, Личността става все по-значима благодарение на собствеността и обратното; обикновено нейната роля се подсилва и от принадлежността й към дадена организация и доста често се асоциира с господството на дадена личност. На свои ред организацията бива подсилвана и подкрепяна както от собсвеността, така и от влиянието на дадена личност.

Всеки от трите източника на власт е в здрава, макар и в неедностранна връзка с определен инструмент за принуда. Организацията се асоциира с условната власт, а собсвеността естествено- с компенсаторната власт. Личността пък е в първична и отколешна връзка с принуждаващата власт. Открай време индивидът е постигал подчинение чрез превъзхождаща физическа сила, която е означавала възможност за налагане на физическо наказание на непокорните и неотстъпчивите. В съвременният свят все още съществуват отгласи от тази традиционна връзка. Тя си остава особено значима сред децата, където обикновено е налице естественото зачитане на най-силното момче или момиче във всяка детска група. Но онзи, който безразборно или прекомерно използва този източник на принуда, се прославя и осъжда като побойник. Със сигурност се смята, че колкото повече узряват децата и стават по-цивилизовани, толкова по-рядко прибягват до подобна принуждаваща власт и значимостта на личността като неин източник все повече спада. Но връзката между двете така или иначе продължава да влияе върху отношенията на хората. За такива митични или исторически значими личности като Херакъл, Петър Първи се смята, че дължат част от своята власт на физическата си сила и на ръста си. За тях се говори като за внушителни фигури. Наполеон е забележителен отчасти, защото е бил толкова нисък. Във всички съвременни общества си остава тенденцията да се зачита високата или по някакъв друг начин впечатляваща фигура, което е един смекчен вариант на подчинението. Пристрастието към високите за сметка на много ниските е все още една от малкото приети форми на дискриминация в съвременното общество.

……………………

  1.  Източници на информация:

Учебник : Политология- автор : гл.ас. Н. Живков, ст.ас. Кр. Ангелова

www.pomagalo.com 

Темата е изготвена 12.2006г.

Темата не съдържа таблици и графики.

Ключови думи: източници на власт, ролята на личността, ролята на собствеността във властта, власт в организацията.


Търси за: източници власт | ролята личността | ролята собствеността във властта | власт организацията

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker