Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

 

По Обща социология

 

 

На тема:

Традиционна и модерна власт през интерпретацията на Мишел Фуко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 г.


Съдържание:

 

1. Какво е власт и откъде произхожда тя?. 3

2. Властови отношения. 6

3. Задължителни законови институции и обществени институции. 7

4. Разделение на властта – класическа или модерна. 8

Използвана литература. 9

 

.........................................................

 

 


Що е властта? Определението на Мишел Фуко изглежда твърде просто: “властта е отношение между сили и по-скоро всяко отношение между две сили и “властово отношение”. Най-напред трябва да разберем, че властта не е някаква форма, например формата-държава, както я нарича самият Фуко, и че властовото отношение не е отношение между две форми, както например знанието. На второ място, силата никога не е в единствено число, на нея по същество й е присъщо да бъде в отношение с други сили, така че всяка сила вече е отношение, т.е. власт: силата няма друг обект или субект, освен сила. Тук няма някакво връщане към естественото право, защото правото на свой ред е една форма на изразяване. Природата – една форма на видимост, а насилието – нещо, което съществува успоредно със силата или е нейна последица.

 

……………………………….

 

Властовите отношения са диференциални отношения, определящи, както стана въпрос някакви единичности или афекти. Актуализацията, която им придава устойчивост и ги стратифицира, е интеграция: действие, състоящо се в прокарване на “обща силова линия”, в свързване на единичностите, в тяхното подреждане, поставяне в поредици и сближаване. Освен това няма световна всеобхватна интеграция. По-скоро съществува множество от локални интеграции /местната власт според Фуко и обвързаността й с централната такава/, всяка от които сближава определени отношения и отделни точки /движение от частното към общото чрез модела на сливане на същностите и свойствата/. Интегриращите фактори са тези, които изграждат и самите Институции: Държавата, Семейството, Религията, Производството, Пазара, Изкуството и културата, Морала... “Институциите на се източници или същности и не притежават нито същност, нито вътрешност, обяснение като отношение към нещо. Те се зараждат от натиска и образуват натиск като вид отношение или сила към дадения обект или субект, който принадлежи към тяхната същност и се направлява от техните начала и афекти по метода на интуитивното и верижното действие на създаването и действието на силата и властта на всяка една институция – законова или природна и обществена”[1].

 

………………………………………

 

Нуждата от контрол поражда нужда от институционализиране на държавата и човешките отношения, която от своя страна институция заключава в себе си властта да контролира и регулира, като държавата е само “Източник, обединяващ исторически обществото”. Така възниква модерната власт, разбирана като практическа нужда от институции и регулация чрез силата на властта. Традиционната се състои не в практическите, а в социалните нужди на обществото, изграждайки “неписаните” институции на живота – семейството, религията, морала. Модерната власт е в тясно взаимодействие с традиционната власт и степен на сила, заключаваща се в обединението и правилното използване и контролиране силите на тези два типа исторически обособили се власти.

 

………………………………………

 


Използвана литература

 

1.            Мишел Фуко. Власт. антология, С, 1997, с. 67-69; 134;152.

2.            Мишел Фуко. Надзор и наказание. С, 1998

 

 

 

 

Темата е изготвена 2005 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

власт, властови отношения, класическа и модерна власт, институции, държава, единичности и афекти, общество

 [1] Пак там, стр. 134.


Търси за: власт | властови отношения | държава | общество

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker