Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (22 лв)  20.90 лв Нова цена!


Нов български университет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат

Времето и класата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 г.

Съдържание

 

1. Разделение на обществото. 3

2. Залезът на класите. 5

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА: 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разделение на обществото

 

Класовите различия могат да се обособят като основни социални различия между хората и са резултат не на идейни и други духовни фактори, а на противоположните материални интереси, предизвикани от появата на частната собственост върху средствата за производство. По думите на Г. Георгиев в съвременното българско общество хората се делят на богаташки класи и на бедни и безимотни класи, на “работен народ” според мястото, което заемат в обществената наредба. Поради икономическата си мощ първите държат в робство и подчинение трудовия народ. Такова общество според него е класово, а социалната му наредба е “класова или господарска”.

Обществото се дели на класи по най-съществените си признаци, каквито са отношенията на хората в производствената дейност и материалното им положение. Като променлива величина класовата структура в отделните общества е съвкупност от различни класи и се определя от икономическата структура на съответното общество, от характера на производството. Основен класово образуващ признак е отношението към средствата за производство, формата на собственост. Класите, пише К. Раковски, са големи групи от хора с “общи икономически интереси и общо самосъзнание”, които в процеса на производството играят “една и съща роля”.

......................................................

2. Залезът на класите

 

Изчезването на класите отново е предшествано от чисто материални причини и особености, залегнали в социалните различия между самите класи. Според Маркс изчезването на класите с изключение на тези на пролетариата и буржоазията е възможно, защото “всеки капиталист разорява други капиталисти” и те се присъединяват към наемните работници. Но той не взема под внимание обстоятелството, че е възможно индустриалните работници да бъдат разколебани от пораженчески настроения. Освен това при дефиниране на социалната революция Маркс не уточнява дали при нейното осъществяване ще се използва насилие. В зависимост от отношението към насилието се обособяват две групи марксисти - радикално и умерено крило. За първите насилието е необходима предпоставка за успеха на социалната революция, а според второто крило, тя може да се осъществи и с мирни средства ,но това зависи от действията на буржоазията. По пътя на насилието обаче може да се стигне само до гражданска война, а от там до пълно завладяване на властта, оставена без контрол, осъществявана от демокрацията, която за марксистите е най-голямото зло в света.

...............................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

 

1.      Отвореното общество и неговите врагове”, том ІІ, Карл Попър

2.      INTERNET- http://psychology.dir.bg/

3.      “Политологичната мисъл от древността до наши дни”, том І и ІІ, съставител проф. Георги Янков

..............................................................

Темата е писана 2006 г.

 

Ключови думи:

класа, разделение на обществото, социална група, пролетариат и буржоазия


Търси за: класа | разделение обществото | социална група

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (22 лв)  20.90 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker