Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Курсова работа

Конфликтът между поколенията- съществува ли у нас и как да го избегнем?

2008 г.


Съдържание

 

1. Сблъсъкът между поколенията. 3

2. Как подобен конфликт на поколенията може да бъде преодолян?. 8

3. Основни типове поколения в България (относителност на изследването) 9

Източници. 13

 


1. Сблъсъкът между поколенията

 

“Накъде е тръгнало това поколение?”. Често това е въпросът, пораждащ една основна част от т. нар- конфликт на поколенията. Моето виждане е, че сблъсъкът на поколенията е нещо непреходно. Той е съществувал преди нас, ще съществува и след нас, не зависи от доходите ни, от възпитанието ни, от приятелите ни… Най-силно зависи от прогреса и развитието на обществото, към което принадлежим, защото те отдалечават поколенията едно от друго. Зависи от нас дотолкова, доколкото сме свободни да го осъзнаем и смекчим. Това е явление, с което всеки човек се сблъсква, рано или късно. При някои хора си остава само явление, при други се превръща в проблем. /Не съм решила как да го наричам – „проблем”, „конфликт”, „сблъсък” или „явление”, затова ще използвам думата, която отговаря на моята емоция, свързана с всяко конкретно изречение/.

Сблъсъкът на поколенията започва още със самото раждане на човек. Когато децата са малки, родителите определят кое е правилно и кое – не, възпитават ги, формират ценностната им система, развиват или потискат индивидуалността и интуицията им и т.н. И това си е съвсем в реда на нещата и никой дори не подозира за съществуването на явлението, та камо ли да го нарича проблем. Макар че, впоследствие, именно от възпитанието, което родителите са дали, се определя и повлиява силата на сблъсъка. И не само възпитанието е основен проблеми при подобен конфликт на поколенията. Причините са хиляди – икономика, политика, култура, социална среда, трудова дейност, начин на възприятие, породен от човешката индивидуалност и т.н.

............................................

2. Как подобен конфликт на поколенията може да бъде преодолян?

 

Въпросът е твърде абстрактен, тъй като опорните точки по отношение конфликтността са твърде много и не би имало писани и неписани закони по отношение преодоляването на подобни пречки, породени не само от различията във възрастта, но и по отношение цялостната социализация на обществото, културния, политическия, икономическия период на развитие на отделните поколения, формиращи техния начин на мислене и поведение.

...........................................

3. Основни типове поколения в България (относителност на изследването)

 

Традиционалистите

Това са хората, родени в периода 1940 - 1949 г. Повечето от тях имат десетилетен стаж в металургията. Родени са по време на войната и помнят много трудни години. Свикнали са да се задоволяват и с малко. Тези хора се гордеят с професията си и помнят най-силните години на българската металургия. Те са наистина лоялни, отговорни и дисциплинирани.

Традиционалистът работи, за да оцелее. Преди десетина години се бореше да се пенсионира по-рано. Сега обаче е готов на много компромиси, само и само да остане по-продължително време на работа. Проблемът при тези хора е, че вярват единствено в държавната собственост. Частен бизнес за тях е „лоша дума“. В това недоверие и в страха от загуба на социален статус се корени и съпротивата им срещу промените, скептицизмът към различните форми на обучение, убедеността, че нещата трябва да се променят бавно, по трудния начин.

............................................

Източници

 

1. Димитров, Д., Конфликтология, УИ Стопанство”, 2004.

2. Интернет

........................................

Темата е писана 2008 г.

 

Ключови думи:

конфликт между поколенията, типове поколения, сблъсък между родители и деца


Търси за: типове поколения

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker