Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Курсова работа

Мястото на социалния работник при работата му със зависими клиенти

2008 г.


Съдържание

 

1. Положението в България. 3

2. Място на социалния работник при работата му със зависими клиенти. 4

Библиография: книги и обзори. 13

 


1. Положението в България

Употребата на наркотици води до тежка нетрудоспособност, недохранване, преждевременна смърт или заразяване с хепатит, СПИН и др.

Наличната информация в общи линии показва, че броят на лицата (най-вече младите) в България, които веднъж в живота си са опитвали някакъв наркотик, продължава да расте. Подобна тенденция се регистрира и в новите страни–членки на ЕС (Централна и Източна Европа). Данните от Европейския проект за училищни проучвания в областта на алкохола и другите наркотици (ЕSРАD) показват, че през 1999 г. приблизително 14% от учениците на възраст 15-16 години в България са употребили поне веднъж в живота си някакъв наркотик. По този показател страната ни е на 18-то място сред 30-те участващи в проучването.

България с още три от новите страни-членки на ЕС от Централна и Източна Европа е в група със сравнително ниска (но не най-ниска) консумация – по-ниска от средната за тези страни.

................................................................................

2. Място на социалния работник при работата му със зависими клиенти

Относно мястото на социалният работник при работата му със зависими клиенти, определянето зависи от цялостната държавна политика по отношение борбата и превенцията с наркоманията. Тяхната роля са регламентира и институционализира както в ежедневните грижи за зависими хора, така и по отношение приоритетността им на работа по социални програми за превенция и рехабилитация.

Мястото на социалният работник е в дома, в училището, на улицата, в клубовете, където той може да информира, да съветва, да помага. Като крайна мярка ролята на социалните работници е и в специализираните центрове за наркозависими. Тук трябва да се отбележи, че социалните работници търсят и помагат на младежите по отношение на преодоляване причините, които могат да доведат до зависимост от наркотици, а именно:

А) Безработица;

Б) Наркотици;

В) Бедност;

Г) Липса на перспектива;

Д) Алкохол;

Е) Образование;

Ж) Тюнюнопушене;

...................................................................

Все още е остра нуждата от работа на социалните работници по отношение на:

- нужда от усъвършенстване на разработването и провеждането на балансирана политиката в областта на наркотиците

- нужда от създаване на стратегическа координация

- Подобряване на информационния обмен

- Провеждане на по- съобразена с реалността политика на местно ниво - укрепване на ролята на общинските съвети по наркотични вещества

- Проблемът с наркотиците е постоянен приоритет в международната и вътрешна политика на Република България - това е записано в Националната стратегия, но реалните резултати не се виждат, тъй като няма критерии за успеха на националната политика в сферата

..........................................................

Библиография: книги и обзори

 

1.      Василев Г. и М. Василев, Жените и злоупотребата с алкохол и наркотици, сп. “Социална медицина”, бр.1/2007 г.;

2.      Василев Г., Личните лекари имат шанс в борбата с наркоманиите, сп. “Медицинска практика”, бр. 10/2006 г.;

3.      Василев М. и З. Николов, Отвъд бариерата. Инжекционна употреба на наркотици: състояние, тенденции, рискове., UNAIDS, изд. Фондация “Инициатива за здраве”, С., 1999 г.;

4.      Василев М., Какво мислят младите за дрогата, сп. “Обществено възпитание”, бр. 5/2006, стр. 26-31.

5.      Василев М., Качествено изследване сред употребяващите наркотици в затворите (Анализ на резултати), Доклад по емпирично изследване, януари 1999 г.;

6.      Василев М., Младите хора и “меките” наркотици, в: Годишен сборник на НЦИОМ – 2006 г.;

7.      Василев М., Проучване на търсенето на лечение в София, Данни за 2000 година, Национален център по наркомании, март 2000 (Momtchil Vassilev, "Study on Treatment Demands in Sofia, 2000 Data").

8.      Василев М., София’2000, Употреба на психоактивни вещества сред учениците от средния курс в София, Резултати от социологическо проучване, Ноември 2000 г.;

............................................................

Темата е изготвена 2008 г.

 

Ключови думи:

социален работник, зависими клиенти, наркотици, превенция, ESPAD, държавна политика


Търси за: социален работник | зависими клиенти | наркотици | превенция | държавна политика

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker