Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 10.00 лв


 

ЕСЕ

 

на тема:

 

 

ПОЗНАВАЕМ ЛИ Е МИКРОСВЕТА: ВРЪЗКА МЕЖДУ МИКРО И МАКРОСВЕТА?

 

 

2008

 

 

От какво е изграден макросвета или т.нар. заобикалящ ни свят или природа? Невидими частици или микроорганизми, наблюдавани само под микроскоп; от цялостни явления и процеси, обединяващи в своята последователност и многообразие създаването на нещо, което за нас се определя като макросвета или съвкупността от тези процеси и явления. Физиката или химията, коя наука се занимава със структурата на света, разглеждан като видово процесно многообразие? И важи ли правилото, че частиците образуват по-големи парчета и така до изграждането на най-голямото – това, в което ние съществуваме и разсъждаваме. Тези и много други въпроси стоят в основата на човешките разсъждения относно структурата на света от философска, теоретична, научна и практическа гледна точка. Създаването на една теория, например във физиката има определена цел и задачи и това може би е начин теоретично и практически да се обяснят определени дадености, структури и явления и така чрез самата специфика и изграждане на теорията да се изясни същността и на съдържанието на тази структура.

Структурата. От какво е изградена тя? От структурни единици, обединени в едно цяло, класифицирани по определен признак и значение, изпълняващи определени функции в цялото и т.н.

……………………………………………

 

Същевременно тя спомага да се осмислят голям брой удивителни явления, наблюдавани главно на микроскопично ниво. Тази връзка на микросвета и макросвета и възможността ни да предвиждаме и най-малкото да осъзнаваме, разбираме и анализираме действието на микросвета, ни спомага да определим точно и ясно представите ни за света, конкретно като действия и резултати и на тази основа /познанието на микросвета, като теория и наука/ да се гради познанието ни за света или макросвета, разбиран като съвкупност от множество многоаспектни проявления на микросвета или частиците заобикалящи процеси и явления, познаваеми и разбирани от човека и до известна степен контролирани като структурни възможности за градивното цяло.

..................................................................

 

Темата е разработена 2008 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

микро и макросвят, елементи на микросвета, представи за света, разбиране за процесите, структура на света, анализиране действието на макросвета

 

 


Търси за: представи света | разбиране процесите | структура света

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 10.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker