Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет “Проф. д-р Асен Златаров”

Факултет по обществени науки

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

на тема:

 

 

Емпирично социологическо изследване:

Отношение на не раждалите жени на възраст от 18 до 32 години към тютюнопушенето

 

 

по:

Икономическа социология

 

 

Бургас

  2007 г.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

1. ПРОГРАМА НА ЕСИ.. 3

2. ВЪПРОСНИК.. 6

Блок А.  Здраве. 7

Блок В. Мотивация. 9

Блок С. Нагласа. 11

Блок D. Девиация, девиантно поведение. 14

Блок Е. Демографско състояние. Материални условия на живот /благосъстояние, труд, отдих/ 15

4. ПРЕДСТАВЯНЕ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ.. 19

5. ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ.. 30

6. АНКЕТНА КАРТА.. 32

 

Източници на информация: 33

 

 

 

 

 

1. ПРОГРАМА НА ЕСИ

 

 

Тема:

 

Отношение на не раждалите жени на възраст от 18 до 32 години към тютюнопушенето.

 

Цел:

 

Определяне на факторите, влияещи върху позитивното или негативното отношение на не раждалите жени към тютюнопушенето.

 

Задачи:

 

1.     Схващания за здравето като ценност и мотивите “за” или “против” тютюнопушенето.

2.     Степен на информираност на не раждалите жени относно вредата от тютюнопушенето.

3.      Нагласи на не раждалите жени към консумацията на цигари.

4.     Влияние на обществено приетите норми върху разбирането на не раждалите жени относно тютюнопушенето и вредата от него.

5.      Изследване на взаимовръзката, материални условия на живот – тютюнопушене.

 

 

Обект:

 

Не раждали жени, жители на гр. Бургас, на възраст от 18 до 32 години

            ………………………………………………..

 

 

 

2. ВЪПРОСНИК

 

 

Тема:

Отношение на не раждалите жени на възраст от 18 до 32 години към тютюнопушенето.

 

Цел:

Определяне на факторите, влияещи върху позитивното или негативното отношение на не раждалите жени към тютюнопушенето.

 

Задачи:

1   Схващания за здравето като ценност и мотивите “за” или “против” тютюнопушенето.

2   Степен на информираност на не раждалите жени относно вредата от тютюнопушенето.

3   Нагласи на не раждалите жени към консумацията на цигари.

4   Влияние на обществено приетите норми върху разбирането на не раждалите жени относно тютюнопушенето и вредата от него.

5.  Изследване на взаимовръзката, материални условия на живот – тютюнопушене

…………………………………………

 

 

5. ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 

 

По-голямата част от анкетираните млади жени считат, че здравето на човека зависи от него. Знаят, че пушенето причинява рак и сърдечни заболявания, че влияе върху репродуктивността и засяга цялостното физическото състояние. По-голямата част от тях одобряват това, фирмите производителки на цигари да отделят част от приходите си за борба с вредните последствия. ¾ от тях са склонни към тютюнопушене, посочват като рискови групи, тези от 12 до 18 години, но считат, че в бъдеще броя на пушачите ще се намали. Те смятат, че пушачите в България са по-голямата част от населението.

Повечето млади жени са наясно, че по време на бременност  цигарите трябва да се спрат по възможност изцяло, но също така на част от тях им е известен фактът, че по време на бременност в организма настъпват големи хормонални изменения, в следствие на които е възможно чувството им за никотинов глад да се усили. В такива ситуации те са наясно, че е по-добре жената да запали цигара, отколкото да се въздържа напълно. Анкетираните знаят също, че по време на кърмене е абсолютно противопоказно да пушат, защото сериозно ще увредят здравето на детето си.

            ………………………………………………

 

 

Източници на информация:

 

1.      www.nsoplb.org/files/laws/mkb/MKB10_SHORT.doc

2.      meduniversity-plovdiv.bg/files/foz/.../textbook_social_medicine_bg.pdf

3.      www.scribd.com/doc/7893823/-txt

4.      www.za-zdrave.blogspot.com

5.      www.prevencii.com

 

 

Темата е разработена 2007 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най – новата информация е от 2007 г.

 

Ключови думи:

емпирично социологическо изследване, репрезентативна извадка, въпросник, анкета, генериране на отговори, обобщаване на резултатите, нагласи и степени на информираност, девиация, девиантно поведение, материални условия на живот


Търси за: емпирично социологическо изследване | репрезентативна извадка | въпросник | анкета | генериране отговори | обобщаване резултатите | нагласи степени информираност | материални условия живот

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker