Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (45 лв)  40.50 лв Нова цена!


ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Стара Загора

РЕФЕРАТ

на тема

„Шок от бъдещето”

2012 г.

2000-та година е по-близко до нас по време от Голямата криза, но при все това икономиките на света, травматизирани от онази историческа катастрофа, са застанали на позициите на миналото. Икономистите, дори онези, които говорят с езика на революцията, са изкючително консервативни същества. Ако би било възможно да се дестилира от мозъците им тяхната колективна представа за икономиката примерно през 2025-а година, тя ще бъде досущ като тази през 1970 г.- само дето ще е по- голяма.

……………………………………………………………………………………

В условия на недоимък хората се борят да задоволят непосредствените си насъщни нужди. Днес, при по-заможни условия, реорганизираме стопанството да посрещне нови, по-високи човешки потребности. От система, предназначена да удовлетворява материални нужди, ние бързо вървим към създаването на стопанство, предназначено да задоволява психологически мотивирани потребности. Този процес на „психологизиране” - една от централните теми на свръх индустриалната революция - се пренебрегва почти изцяло от икономистите. Но въпреки това тази революция ще доведе до нова, изпълнена с изненади икономика, каквато никой до сега не е виждал. Проблемите, пред които тя ще ни изправи, ще сведат до незначителност големия конфликт на двадесетия век - конфликта между капитализъм и комунизъм - защото тези проблеми далеч надхвърлят рамките на икономическата или политическата догма. Те включват най-нормалното - самата способност на човека да отличава илюзията от реалността.

……………………………………………………………………………………

Обаче икономистите и досега не си задават очевидния въпрос: някъде по- нататък ще върви икономиката? Какво идва след услугите?

Високоразвитите държави ще трябва да насочат през идните години огромни средства за възстановяване на материалната си среда и за подобряване на състоянието, което вече е прието и се нарича „качество на живота”. Борбата със замърсяването, естетическата сивота, пренаселеността, шумът, боклукът несъмнено ще погълнат огромни усилия. Но освен борбата за постигането на тези обществени цели можем да предвидим, че ще се развива една неуловима, но дълбоко проникваща промяна в характера на самото производство на стоки за лична употреба.

Самата възбуда, предизвикана от експлозивното нарастване на сектора на услугите, отклони професионалното внимание от друга една промяна, която ще се отрази дълбоко както на стоките, така и на услугите в бъдещето. Именно тази промяна ще доведе до следващото настъпателно движение на икономиката, до израстването на един странен нов сектор около онова, което може да бъде определено само ката „индустрия на изживявания”, защото ключът към постсервизната икономика е в психологизирането на цялата продукция, като се започне от индустриалната.

……………………………………………………………………………………

Но ако индустриализмът с ускореното си темпо на живот ускори семейния цикъл, свръхиндустриализмът  застрашава да го разбие. С превръщането на фантазиите в реалност от изследователите гинеколози, с интересното експериментиране с различни семейни форми от новаторски малцинства, с вероятното възникване на институции като професионално родителство, с ускоряващото се движение към временни и серийни бракове ние не само ще ускорим цикъла, а ще внесем смущения, напрежение, непредвидимост, с една дума - новост в един цикъл, който някога беше тъй редовен и неотменен, както годишните сезони.

В подобна бързо променяща се и непозната среда ще бъдем принудени, пробивайки си път през живот, да решаваме за себе си кои е от множеството най-различни варианти да изберем. Сега трябва да се спрем именно на разнообразието, което е третия характерен белег на утрешния ден. Именно окончателното съединяване на тези три фактора – преходност, новост, разнообразност - образува основата на историческата адаптационна криза, която е предмет на тази книга и която се нарича „Шок от бъдещето”.

……………………………………………………………………………………

Използвана литература:

1. Тофлър, А. „Шок от бъдещето”, изд. „Народна култура”, София, 1992 г.

……………………………………………………………………………………

Темата е изготвена през януари 2012 г.

Най-новата информация е от 2011 г.

Ключови думи: шок, бъдеще, криза, катастрофа, човек, нужди, технообщества, икономика, индустриална революция, психологизиране, семейство, деца, ембрион


Търси за: шок | бъдеще | криза | катастрофа | човек | нужди | икономика | индустриална революция | семейство | деца | ембрион

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (45 лв)  40.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker