Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 17.00 лв


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

РЕФЕРАТ

По История на България

На тема:

Индустриализация на България от Освобождението до Балканските войни

Специалност:

Статистика и иконометрия

Варна, 2007 г.

Съдържание:

1. България след Освобождението 3

2. България след Съединението 5

Литературни източници: 8

………………………………

Правителството на либералите е изправено пред важни задачи: построяването на пътища, железници, въоръжаване на армията. Правителство започва да увеличава данъците, за да може да постигне набелязаните цели. Един от най-важните моменти е свързан с т. нар. железопътен въпрос. Необходимостта от разширяването на железопътната мрежа в страната е съвсем очевидна, като това засяга както икономическите интереси, така и стремежа за влияние в България на Русия и Австро-Унгария. По тази причина са предложени два проекта: изграждане на линия София-Търново-Свищов (която отговаря на руските стратегически интереси), или на Белово-София-Пирот (която окончателно свързва Виена с Цариград и е изгодна за Австро-Унгария). Вторият проект отговаря повече на българските интереси, защото Русия е стопански изостанала и за държавата ни връзките със Западна и Централна Европа са от голяма важност. Въпреки това обаче, правителството на Драган Цанков по политически съображения и противно на искането на княз Александър І подкрепя проекта за свързване на столицата с река Дунав. Този конфликт и други подобни противоречия принуждават първия кабинет на Либералната партия да подаде оставка през есента на 1880 г. Тъй като тя продължава да има мнозинство в Народното събрание, през ноември е сформирано второ либерално правителство, което управлява страната до април 1881 г.

……………………………………

Като последица от тази политика е увеличеният брой предприятия. През 1911 г. те са 345 с 16 хиляди души работници. Развиват се главно добивни промишлени дейности с участието на чужди капитали /немски, белгийски, френски/. Част от тези капитали постепенно се насочват към индустриални отрасли. Водещи отрасли са хранително-вкусовата, кожаро-кожухарската и текстилната промишленост, които дават 70% от промишлената продукция.

Западат занаятите, както и някои занаятчийски центрове като Сопот, Копривщица и др. поради изолираността си от транспортната мрежа.

Литературни източници:

  1.  Христоматия по история на България”, Изд.: Faber, 2003.

  1.  История на дипломатическите отношения на България”, Мария Матеева, Изд.: Български бестселър, 2005.

  1.  България през вековете и днес”, Владимир Жидовец, Изд.: Св. Георги Победоносец, 2004.

  1.  България и Балканите от древността до наши дни”, Пламен Цветков, Изд.: Зограф, 1998.

Темата е изготвена:

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

транспортна мрежа, правителство, освобождение, съединение, промишленост, режим на пълномощията, Стефан Стамболов, железопътна мрежа, правителство, либерали, консерватори


Търси за: транспортна мрежа | освобождение | съединение | промишленост | Стефан Стамболов | железопътна мрежа | либерали

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 17.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker