Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

УНК: “ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА”

Програма: “ИСТОРИЯ И ЕВРОПЕИСТИКА”

КУРСОВА РАБОТА

По Нова история

На тема:

Първи и втори период на Френската революция

Специалност: История

Специализация: Културен туризъм

Варна, 2007 г.

Съдържание:

1. УВОД 3

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 4

І Етап 4

ІІ Етап 5

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7

Използвана литература и електронни източници на информация: 9

……………………………………

Предпоставки.

Една от причините за революцията е, че през 1789 г. френското общество все още се деляло на съсловия: съсловие на духовенството, което обхващало 100 000 души; съсловие на аристокрацията (благородниците) - 400 000 души и съсловие на народа - това били всички останали (около 23 млн. души). Съсловията на духовенството и на аристокрацията не плащали данъци и се радвали на ред привилегии, а в съсловието на народа имало много замогнали се манифактуристи и финансисти, които искали да се включат във властта. Това довело до конфликт между буржоазията и аристокрацията. Друга причина за революцията била и финансовата криза във Франция. Луи XV направил опита да изведе страната от кризата, като обложи съсловията на духовенството и аристокрацията с данъци.

През 1789 г. в Залата за тенис във Версай, депутатите от третото съсловие (съсловието на народа) се заклели да не се разпускат, докато не бъде приета Конституция; така било създадено Учредителното събрание. На 26 август 1789 г. била приета "Декларация за правата на човека и гражданина", с която французите се обявили за равни в своите права за свобода, собственост и сигурност. През май 1789 г. се свикват Генералните Щати, а началото на революцията е на 14 юли 1789 г.

………………………………..

В резултат на събитията от 1789 г., когато се изявява конфликтът между интересите на силните буржоазни кръгове и отказващата да се промени аристокрация, заедно с финансовата криза на властта, които дали началото на Великата Френска революция, Европа е разтърсена от революционни войни, въздействали върху по-нататъшното развитие на модерния свят.

Тази революция не случайно е наречена "Велика" - нейните основни идеи за свобода, равенство и братство са пренесени във времето и до ден днешен са водещи за човечеството. Съсловният характер на обществото пречи на свободата и равноправието да се проявят. Това трябва да се промени и тези промени идват с тази Велика революция.

……………………………….

Използвана литература и електронни източници на информация:

  1.  http://bg.wikipedia.org/wiki/История_на_Франция
  2.  http://bg.wikipedia.org/wiki/Френската_революция
  3.  Мишев, Радослав; Пантев, Андрей; Глушков, Христо - ”История на новото време“, изд. Велико Търново, 1995.
  4.  Николов, Йордан; Исова, Колинка - справочник ”Средновековието“, С. 1994.,
  5.  Барсело, Педро; Тачева, Маргарита; Делев, Петър - ”История на древните общества“, С., 1992.

Темата е разработена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

Френска революция, Декларация за правата на човека и гражданина, етапи на революцията, Наполеон Бонапарт, жирондисти, якобинци, икономическа криза, Директория


Търси за: етапи революцията | Наполеон Бонапарт | икономическа криза | Директория

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2021 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker