Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Стопанска академия “Димитър Ценов” - Свищов

КУРСОВА РАБОТА

По Политология

На тема:

Възникване и развитие на либерализма

Специалност: Финанси

2007


Съдържание:

1. ИСТОРИЯ НА ЛИБЕРАЛИЗМА 3

2. ЛИБЕРАЛНАТА ИДЕЯ И РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ 3

3. ЛИБЕРАЛИЗМА И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ВЪЛНЕНИЯ В ЕВРОПА ПРЕЗ 19 ВЕК 4

4. ЛИБЕРАЛНАТА ЕРА 6

5. РАЗВИТИЕ НА ЛИБЕРАЛНАТА ИДЕЯ СЛЕД 1945 ГОДИНА 7

6. ЛИБЕРАЛНИ ИДЕИ В БЪЛГАРИЯ 8

Използвана литература: 9


………………………………………….

2. ЛИБЕРАЛНАТА ИДЕЯ И РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ

След превръщането си в организирано политическо движение през ХІХ век стъпка по стъпка либералите полагат основите на модерната конституционна държава. В какво се състоят техните усилия? Основният им стремеж е свързан с утвърждаването на разделението на властите, което да залегне в основата на конституциите, с избираемото представителство на народа в парламент и със свободата на пресата. Те се обявяват срещу цензурата, упражнявана в абсолютистките държави, както и за свобода на сдруженията и събранията. С политическите си действия либералите ограничават властта на монарсите и се противопоставят на светогледните и религиозни предразсъдъци. На практика те успяват да разчистят пътя за развитие пред отделния гражданин, както и да положат правовите основи за защита на човешкото достойнство и права, които днес разпознаваме в конституциите на демократичните държави. Ето защо можем да твърдим, че с развитието на конституционната държавност в Европа през ХІХ век либерализмът успява действително да доведе до изчезване на абсолютистките монархии.

Що се отнася до един от другите важни лостове за обществено въздействие - религията и нейните институционални форми, макар представителите на класическия либерализъм да изграждат своята морална философия върху ценности, защитавани от протестантската теология, в същото време те считат, че религиозните убеждения са въпрос от личната сфера, както и че проектирането им върху обществения живот трябва да бъде ограничено. Поради тази причина либералите отстояват разделението между държава и църква.

………………………………………….

Традициите на либерализма продължават да влияят както върху идеите на християндемократическите партии в икономическо, така и върху социалдемократическите партии в политическо отношение. В духа на своите предшественици новосъздадените либерални партии се застъпват за повече свобода на гражданите, за демократизиране на обществото, като в същото време се противопоставят на държавния протекционизъм.

Днес либералите не подценяват и новите заплахи пред свободата в съвременното общество, като например ограниченото участие в развиването на демократичната държава, по-малките шансове човек сам да определя своя живот, по-ограничените възможности за сигурно работно място, както и зависимостта от колективната система за сигурност и бюрокрацията.

Либералните партии в съвременното общество имат своето място в политическия живот. Те са ориентирани към политическия център, т.е. между десните и левите.

Като цяло в момента в Европа либералните партии са малки и имат ограничено влияние. Според някои изследователи те просто са изиграли своята историческа роля и е време да отстъпят мястото си на политически партии с други възгледи.

Социалната база на либералните партии в по-голямата си част е представена от средната класа. Наблюдаваните нюанси в позициите на либералите в отделни страни дава основание да се разграничат консервативни и крайни либерали.

Използвана литература:

  1.  Манолов К., Либерализъм: Идеи за свободното общество - антология, изд. НБУ
  2.  Хайек Фр., Интелектуалците и социализма, изд. МаК
  3.  Живков Н., Кр. Ангелова, Политология, АИ ”Ценов”
  4.  www.lpi-bg.org

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

либерализъм, разделение на властите, политическите вълнения в Европа, либерали, конституция, либерална идея, революция, партия, Европа


Търси за: либерализъм | либерали | конституция | либерална идея | революция | партия | Европа

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker