Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (21 лв)  19.95 лв Нова цена!


Бургаски Свободен Университет

РЕФЕРАТИВНО ЕСЕ

По Политика и медии

На тема:

Три неща, които ме впечатлиха от лекциите и литературата - за успешността в политиката и за адекватността на медиите в изборна ситуация

Специалност: Журналистика

2007 г.


Съдържание:

1. Прогнози и изненади на последните избори в България 3

2. Политика, избори и PR 3

3. Медиен плурализъм 5


…………………………………….

Лекциите по “Политика и медии” оставиха в мен много приятно и силно впечатление. Те обогатиха моята обща култура и ми предоставиха един задълбочен анализ върху теми, които вълнуват не само мен, но и много от моите колеги в университета.

На първо място трябва да посоча разглеждано на най-трудно прогнозируемите парламентарни избори у нас до сега. На тях имаше риск за всички партии. На първо място за БСП - заради възможността да не успеят да удържат високият си рейтинг, поради умората у избирателите им от едногодишното повтаряне, че именно те БСП са предопределени за победител.

Риск се криеше и за ОДС. Те бяха застрашени да вземат уникално нисък процент, дори по-нисък от този на ДСБ. Имаше риск ССД съвсем да пропаднат. Рейтингът им в столицата се сриваше невероятно бързо. Добре, че е провинцията да ги спаси.

………………………………………

Медиите имат свой етичен кодекс, но някои от тях се опитват да хитруват - не обявяват, че вземат пари за PR-публикации, и оформят въпросните статии или в каре, с леко изкривен шрифт или измислят друго украшение. Други съвсем открито поставят тарифа за подобни информации, която обикновено е по-висока от рекламната. Каквито и хитрини да се измислят обаче, читателят не може да бъде заблуден. Просто защото подборът на теми от PR-агенциите рязко се разминава с неговите проблеми и интереси - по описаните вече причини. Затова фалшът веднага се усеща и ефектът от подобни статии обикновено е обратен на желания.

……………………..

Съвременната медийна политика съдържа като приоритет развитието и укрепването както на съдържателния, така и на структурния медиен плурализъм. Търсят се решения за регулиране на медийната среда, така че да се защити публичният интерес за повече, своевременна и качествена информация. Всяка държава има национални решения за защита на плурализма, но в Европейския съюз има и общностна политика, съответно приоритети и мерки за защита на медийния плурализъм.


Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

В темата не са посочени литературни източници на информация, тъй като е авторска.

Ключови думи:

медиен плурализъм, медийна политика, партия прогнозируемост, парламентарни избори, парламент, PR


Търси за: медийна политика | парламентарни избори | парламент

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (21 лв)  19.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker