Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

гр. София

Международна икономика и политика

Международни отношения

 

 

РЕФЕРАТ

на тема:

 

Албанският синдром” като движещ фактор на етномалцинственият конфликт в

Македония през 2001 г.

 

 

 

София, 06. 2006 г.

 

 

 

Съдържание:

 

 

1. Увод. 3

2.  Хронология на развитието на конфликта в Македония през 2001 г. 4

2.1 Първи етап – отделянето на Република Македония от Югославия. 4

2.2 Втори етап - ескалиране на напрежението. 5

2.3 Начало на въоръжените сблъсъци. 6

2.4 Начало на конфликта – 18 февруари 2001 г. 7

3. Фактори водещи до появата на етнически противоречия в Македония. 8

3.1 Косово като катализатор на кризата от 2001 г. 8

3.2 Албански национализъм като катализатор на кризата от 2001 г. 9

4. Сценарии за евентуално бъдещо развитие на албанските претенции на Балканския полуостров. 13

5. Функциониране на етническият модел в Македония. 15

6.  Липса на хармония в етническия модел в Македония. 16

7. Албанският етнос в Македония. 18

8. Заключение. 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Увод

           

            Република Македония винаги е криела в себе си големи етнически страсти, които са в състояние да разбунтуват целият Балкански полуостров. Конфликтът от 2001 г. слага край на една изкуствено налагана идея за Македония като страна, в която не съществуват етнически конфликти. Въоръжените сблъсъци поставят началото на нов подход към етническия облик на Македония.

            Етническите конфликти не са новост за  териториите на днешна Република Македония. Тези географски ширини не веднъж са били поле на етническите сблъсъци между сърби, българи и гърци за определяне на националната идентичност на хората живеещи по тези територии. Началото на “Албанския синдром “ се поставя още през 1978 г. Тогава  Албанците не са съгласяват с новия ред на Балканите, установен в резултат на голямата източна криза, не приемат договора от Сан Стефано, както и Берлинският договор. Възниква идея за създаване на албанска организация. В края на май 1878 г. в гр. Дяковица (Косово) се свиква представителен форум на най-видните албански водачи, който взема решение за създаване на албанска лига. Част от албанско население настоява за автономия (самоуправление) на Албания, друга част -  за пълна независимост на Албания.  С натрупването на тези идеи през 90-те години на ХХ - ти век се стига до ескалиране на напрежението сред албанците.

            Албанският етнос в Македония си е извоювал специално място - неговите представители работят във всичко сфери на обществения живот - от най-непривлекателния физически труд до професора или адвоката.

            ........................................................................

 

3. Фактори водещи до появата на етнически противоречия в Македония

        

         3.1 Косово като катализатор на кризата от 2001 г.

 

            Кризата в Косово довежда до дестабилизиране на Македония, както и на останалите държави в региона. Македония  е поставена в ситуацията да понесе две войни – тази на алианса срещу СРЮ (по този начин прекъснаха икономическите връзки със СРЮ) и тази на Милошевич с косовските албанци. Депортираните от Сърбия са над 300 000 и с прибавянето им към македонските албанци, драстично се нарушава етническия баланс в страната и води до радикализирането на албанските политически сили в Македония[1]. Макар че Македония е единствената република, отделила се без война, налице е потенциална опасност от косовизация на страната. Бежанците, приютени в Македония, влошават икономическото положение. Това довежда до нечовешки условия на живот в бежанските лагери, което от своя страна провокира бунтове сред косовци, македонски албанци, македонци и сърби. Последните допринасят за нарушаване на гражданския мир, чрез провокативните си действия. Македонските сърби са обект на внимание от Милошевич за тяхното използване, в ущърб на Македония.  Страната е заплашена и от неуредената по вина на Сърбия граница, както  и от периодичното навлизане на сръбски войници на македонски територии.

            ................................................................

8. Заключение

   

    Ако трябва накратко да се обобщи, в настоящият исторически момент албанският етнос се превръща в албанска нация. Той е закъснял аналог на различните национално - обединителни процеси. Съвременният албански възел не е някакъв особен, частен случай, а резултат на закономерни движения в албанския, но и в целия балкански свят. На витрината на съвременната политика албанският възел е заплетен от съвременни фактори: от дискриминацията на косовските албанци от правителствата на Югославия и особено на екс - Югославия, от неравностойния статут на албанците в Македония, от изолирания живот на няколко генерации албанци в Албания в близкото минало и от обществения хаос в съвременния им живот, от влиянията на фундаменталистки мюсюлмански групи, от действията на световната общност или по-точно на нейните лидери и т.н.                          

    Балканите са изконна родина на албанците, пространството, в което те се превръщат в нация в настоящето. Центърът на този неудържим процес на формиране на национална, културна и гражданска идентичност е Косово, откъдето се излъчват нарастващите вълни на албанското национално пробуждане и конфликтите, които пораждат. Те се активират от синхронния им демографски възход, който от своя страна възбужда силни, за да не кажа неудържими, тенденции към териториално разширение. Албанският възел и произтичащите от него напрежения са и ще бъдат неизбежна част от балканската действителност и през първото десетилетие на ХХI век.

            ....................................................................

 

Използвана литература:

 

1.      Вайнгад, Густав; Етнография на Македония; Friedrich Brandstetter, 1924; http://www.kroraina.com/knigi/gw/gw_index.html

2.      Коста Филипов; Балканите между Европа и Средиземноморието - Кризата разруши митовете; http://dem-pr.hit.bg/2001_3/2001_3_05.htm

3.      Хобсбом, Е.; Нации и национализъм от 1780 г. до днес; изд.„Обисидан”, София 1996 г.

4.      Добри Божилов; Убийството на Македония;

      http://dem-pr.hit.bg/2001_3/2001_3_05.htm

5.      Конституция на Република Македония;                                                                  http://www.b-info.com/places/Macedonia/republic/Constitution.shtml

6.      Fredrick C. Abrahams; Conflict in Macedonia; 2001; http://discuss.washingtonpost.com/vp-srw/zforum/01/world_abrahams_062701.htm

7.      А. Първанов; Конфликтната ситуация в Република Македония през 2001 г.: Преход от "Македонски модел на етническо съжителство" към етнополитическа криза; http://www.balkans21.org/2002_1/anton1.html

8.      Albania, the Balkan wars and the creation of independent Albania; Library of Congress Country Studies; Photius Coutsoukis; 2001; http://workmall.org/wfp2001/albania/albania_history_the_balkan_wars_and_creation_of_independent_albania.html

9.      Carl K. Savich; The Greater Albania Ideology and the Macedonian Conflict; http://www.kosovo.com/galp.html#2

10. Мурзаку Т.; Възникване на Албанския Въпрос и мястото му в общата балканска конфигурация; МВнР

11. ТОДОРОВ, В.; Етнос, нация, национализъм. Аспекти на теорията и практиката. София, 2000

12. ТОДОРОВ, В.; Конфликтът в Македония – Хипотези за развитието му; Balkans’ 21 vol.1 \ 2002; http://www.balkans21.org/2002_1/vrban1.html

13. П. Петков; Армията и кризата в Македония; 2003 г.; Balakns’21 / vol.2 - 2003

 

Темата е изготвена 06. 2006 г.

Темата не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

албански синдром, етномалцинствен конфликт, македонска общност, въоръжени сблъсъци, етнически противоречия, албански национализъм, македонски етнически модел, държавен суверенитет, федерализация, ВМРО

 

 

 

 [1] А.ПЪРВАНОВ; КОНФЛИКТНАТА СИТУАЦИЯ В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ПРЕЗ 2001 г.: 
ПРЕХОД ОТ "МАКЕДОНСКИ МОДЕЛ НА ЕТНИЧЕСКО СЪЖИТЕЛСТВО" КЪМ ЕТНО-ПОЛИТИЧЕСКА КРИЗА; http://www.balkans21.org/2002_1/anton1.html


Търси за: въоръжени сблъсъци | етнически противоречия

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker