Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Варненски свободен университет

 

УНК Хуманитарни науки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

По История на Русия

 

На тема:

Декабристкото движение и проекти за конституция

 

 

 

 

Специалност: История

 

 

 

 

 

 

 

Варна, 2008 г.


Съдържание:

 

1. Предпоставки за появата на декабристкото движение. 3

2. Европейски идейни влияния. 4

3. Проекти за Конституция. 4

3.1. Създаване на тайни организации и общества. 4

3.2. „Руска правда” на Пестел. 5

3.3. Проект за конституция ма Муравьов. 7

4. Въстание на декабристите от 1815 г. 8

Използвана литература. 12

 


 

….....................................

 

Това е началото на дворянския период в руското революционно движение, продължил до 60-те години на ХІХ век. Изразител на буржоазно-революционната идеология става прогресивната дворянска интелигенция. Най-добрите представители на дворянството изработват политическа програма, чието осъществяване трябва да насочи икономическото и политическото развитие на страната по буржоазен път, и създават първите тайни организации, чиято цел е събаряне на самодържавието и отменяне на крепостното право в Русия.

Революционерите са действителни и бивши офицери, произхождащи от благороднически семейства. Названието на движението – декабристи – идва от избухналото на 26 декември (от рус. - декабрь) 1825 г. (14 декември стар стил) антицарско въстание.

Революционната програма, обединила декабристите, се изработва под влиянието на различни фактори. Най-вече това са очевидните икономически и политически несъобразности в руската действителност.

 

.............................................................

 

В началото на 20-те години се създават и нови три тайни организации през 1821 г. Северно дружество и Южно дружество, както и Съюз на обединените славяни през 1823 г., който две години по-късно се обединява с Южното дружество и приема неговата програма.

Програмата на Южното дружество, изготвена от Павел Пестел и наречена Истина за Русия, предвижда премахване на крепостничеството, физическо ликвидиране на царското семейство и създаване на република. По-малко радикална е програмата на Северното дружество, която предвижда въвеждането на конституционна монархия с разделение на трите власти. Въпреки различията в разбиранията си двете дружества поддържат тесен контакт и си взаимодействат.

„Обществото на обединените славяни” възниква самостоятелно като организация, която си поставя за цел създаването на демократична федерация на славянските страни в пределите между „четирите морета” и която да обхваща Русия, Полша, Чехия, Сърбия и други страни.

 

......................................................

 

Избирателното право според „Конституцията” на Муравьов има редица ограничения: задължителен е имотният ценз, възраст – 21 години, постоянно местожителство, гражданинът да не бъде лично зависим. За да бъде избиран в някой държавен орган, трябва да разполага с още по-значителна собственост.

В проекта на Муравьов има по-голяма умереност по редица положения, отколкото в проекта на Пестел. Още по-голяма дворянска ограниченост проявява проектът на Муравьов в решението на аграрния въпрос за освободените от помешчическата власт селяни. Н. Муравьов смята, че земята трябва да остане собственост на помешчика – на селянина се предават стопанство и орна земя по две десетини на двор (домакинство). Като цяло проектът на Н. Муравьов носи все пак ясно изразен революционен характер, тъй като пълната ликвидация на крепостното право, премахването на всякакви съсловни привилегии, свободата на занятията и на стопанската дейност за всички, както и преустройството на системата за управление в буржоазно направление, предложени от Н. Муравьов, имат за цел да движат Русия далече напред, да разкрият широки възможности за класовата борба.

 

.....................................................

 


Използвана литература:

 

1.                 http://bg.wikipedia.org/wiki/Декабристи

2.                 Пантев, Андрей; Глушков, Христо; Мишев, Радослав; " История на новото време“; Велико Търново, 1995 г.

3.                 Кабанов, П. И., Мавродин, В. В., „История на СССР”, Преводач: Меламед, Н., Изд. Наука и изкуство, София, 1972 г.

4.                 Цимбаев, Н. И.,История на Русия през ХІХ – началото на ХХ век”, С., 2005 г.

5.                 Яникова, Н., “История на Русия”, В. Търново, 1993 г.

6.                 Нечкина, М. В., „Движение декабристов т. І-ІІ”, 1955 г.

 

 

 

 

Темата е изготвена 2008 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

декабристи, декабристко движение, проекти за конституция на Никита Муравьов и Павел Пестел, Южно дружество, Северно дружество, въстание на декабристите, Трубецкой, Александър І, Николай І, Съюз на благоденствие, Съюз на спасение


Търси за: Северно дружество | Николай | Съюз благоденствие

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker