Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


ВСУ „Черноризец Храбър”

 

УНК Хуманитарни науки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

По Български църкви и манастири

 

На тема:

Българската Възрожденска църква – основни насоки на развитие

 

 

 

 

Специалност: История

 

 

 

 

 

 

 

2008 г.


Съдържание:

 

1. Увод. 3

2. Архитектурата и изкуството на българина по време на Османското робство. 4

3. Българската църква в довъзрожденския период (XV-XVII в.). 4

4. Българската църква по време на Възраждането. 6

5. Основни насоки на развитие на българският православен иконостас през Възраждането  8

6. Заключение. 11

Използвана литература. 12

 


 

…………………………………………

 

В епохата на Възраждането в културния модел на народността настъпват съществени промени. Изменените политически и социални предпоставки подтикват процеса на формиране на нацията, а освобождаването на другите балкански народи от османското владичество подхранва надеждите за скорошно освобождение. Пространствените представи на българите се подхранват от посещенията им в страните на Средна Европа и Русия, представите им за представителна църква се свързват с куполните сгради, видени “в далечните страни”, които са опознали. Нарастването на благосъстоянието, разделянето на българското общество на прослойки с различни финансови възможности, движението за национално освобождение, чийто първи етап е извоюването на църковна независимост, насочва стремежите към създаване на селищна обстановка, в която да се въплъщава образа на бъдещето.

Много голямо е развитието в архитектурен план на българската църква. Ръководителите на църкватависоко просветени духовницимного бързо осъзнават, че бъдещето ще донесе сливане на църковното и държавното духовно начало и архитектурата на храмовете трябва да изрази това чрез своя език, създавайки църковни сгради с един или няколко купола, въплъщавайки в тях осветената от традицията идея за връзката между божествената и царската власт, която се възражда от усещането за близостта на свободното българско царство. Църквите стават по-компактни като обем, във вътрешните им пространства се очертават зони за различни по обществено положение люде, в архитектурата и художествената украса се търси подчертана представителност.

 

…………………………………………

 

Първият голям иконостас на Българското Възраждане е главният иконостас на църквата в Роженския манастир. Той е преходна форма между средновековното художествено мислене и естетическите вкусове на Новото време. Иконостасът на Роженската църква има внушителни размери. Той е дълъг 10,50 м и висок 4,40 м до основата на високия кръст, който увенчава композицията. Подчинявайки се на традицията, долните табли са изпълнени с изрисувани цветни букети, но техните рамки са вече пластични, а разделящите ги пиедестали са покрити с резба. Както пиедесталите, така и колонките са обвити в плитка резбована плетеница от листа и клонки. Същата плетеница покрива архитрава и двата хоризонтални фриза, които разделят редовете от малки икони и заедно с тях образуват своеобразен антаблеман. Геометричният орнамент навсякъде е отстъпил място на орнаменталната растителна решетка.

Нейните плетеници са позлатени, а фоновете между тях обагрени в плътни тонове: тъмнозелено, тъмносиньо, кафявокеремидено.

 

………………………………………

 

През Възраждането българинът е имал вродено чувство за естетическото в заобикалящия го свят. Колоритът и съчетанието на природните и изкуствени елементи на жизнената среда са били заложени в бита и същността му. Българското достолепие, изразено чрез възрожденските църкви, е още един повод да се гордеем с българската си неповторимост. Защото чрез тях говорят многовековни традиции, съхранили по различен начин вярвания, спомени, мечти.


Използвана литература

 

1.      Русев, И., Български възрожденски църкви и манастири (кратък лекционен курс и семинариум). Варна, 2000 г.

2.      Русев, И., “Сие да се знае …”, Изд. “Фабер” – В. Търново, 1999 г.

3.      Танева, К., Възрожденската приказка – великолепие и неповторимост /статия/, 2008 г.

4.      Коева, М., Въведение в архитектурната теория и история, изд. Литернет, 2003.

5.      Коева, М., Архитектурното наследство и съвременният свят, Сборник студии и статии, изд. Литернет, 2003.

6.      http://bg.wikipedia.org/wiki/Категория:Българско_Възраждане

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2008 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

Възрожденска архитектура, българска възрожденска църква, иконостас, дърворезба, еднокорабна църква, трикорабна църква, наос, ктиторство, църковно строителство и изкуство, Колю Фичето

 

 


Търси за: Възрожденска архитектура | дърворезба | трикорабна църква | Колю Фичето

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker