Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Варненски свободен университет

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

На тема:

Национални програми и държавни доктрини на балканските страни

 

 

Варна, 2009 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. Страни на Балканския полуостров. 3

2. Междудържавни конфликти на Балканите. 4

3. Балканските страни и Европейския съюз. 5

4. Балканските страни и финансовата криза. 7

4.1. Нарастване на социалното напрежение на Балканите. 7

4.2. Съкращенията. 8

4.3. Песимистичните очаквания на Балканските страни. 8

4.4. Антикризисни програми на балканските държави. 9

5. Българска национална доктрина. 11

5.1. Общи положения. 11

5.2. Българският национален идеал. 11

5.3. Българските национални интереси. 12

5.4. Българските национални интереси, насочени към решаване на вътрешнодържавни проблеми  13

5.5. Българските национални интереси във външнодържавен план. 15

5.6. Български национални стратегически програми (Съпътстващи доктрини). 16

Заключение. 16

Източници на информация. 17

 


.............................................

 

2. Междудържавни конфликти на Балканите

 

В своята история, но и сега, балканските страни изграждат свои програми и идеологии, които предопределят съдбата им занапред.

Днес, време на конфликти, на икономическа и финансова криза, на дръзки и глобални промени, е много трудно да бъдат еднозначно дефинирани какви точно са интересите на всяка от балканските страни, както и общите интереси на балканския регион. Много е важно под общи интереси да се избегнат клишетата за общо европейско бъдеще в Европейския съюз и НАТО. Това бъдеще е много неясно при съществуващите световни проблеми.

На първо място конфликтът в Косово разделя непримиримо балканските държави. Три от най-важните страни – Сърбия, Гърция и Румъния – твърдо се противопоставят на независимостта на сръбската провинция. Срещу тях се изправят Турция и Албания, а България отказва категорично да заеме страна в спора.

Друг съществуващ проблем е името на Македония. Гърция до този момент категорично отказва да го признае. Сръбската патриаршия отхвърля исканията на македонската архиепископия за независима църква и този проблем вече се пренесе на междудържавно ниво.

 

.................................................

 

4.2. Съкращенията

В началото на април гръцкото правителство одобри план за подпомагане на заетостта на стойност 2,5 млрд. евро. 70% от парите ще бъдат получени от европейските фондове и ще се използват най-вече за професионално обучение, а от програмата ще се възползват 500 000 души от най-тежко засегнатите сектори: строителство, туризъм и малките и средни предприятия. Според официалната статистика през януари безработицата в Гърция се е повишила до 9,4% от 8,9% през декември. Голямата гръцка комуникационна компания "Интраком" например съкрати около 100 души. Очакванията на синдикатите са, че през 2009 г. на борсата може да излязат до 80 000 гърци.

Ситуацията с работните места в Македония е тежка по принцип. Според проучване на местния Държавен институт по статистика безработицата в страната в средата на 2008 г. е близо 34%, а от есента до сега работните си места са изгубили над 3000 души.

Намаляване на персонала започнаха и румънски компании. Производителят на автомобилни компоненти "Субансамбле Ауто" съкрати 800 човека. Мрачните прогнози за пазара на труда в северната ни съседка също предричат десетки хиляди нови безработни.

Тежко е положението и в Босна, където очакванията са, че работата си биха могли да изгубят 50 000 човека. Всъщност безработицата в страната вече възлиза на стряскащите 40%.

Хърватските прогнози са за между 63 000 и 150 000 души, които могат да бъдат съкратени от работа.

Очаква се най-незасегната от кризата да остане Албания.

 

.............................................

 

Премиерът на съседката ни Никола Груевски предлага правителството да финансира много инфраструктурни проекти чрез комбинация от бюджетни средства, заеми и приходи, получени от чуждестранни компании, които работят по концесии. Например турският гигант ТАВ ще бъде оператор на две македонски летища през следващите 20 години и трябва да инвестира 200 млн. евро за модернизиране и разширяване на авиационните съоръжения на Македония.

В енергийния сектор правителството планира да похарчи 3,85 млрд. евро до 2016 г., а в Охрид се предвижда да бъде изграден университет по информационни технологии и да бъдат открити 93 нови училища в цялата страна.

За да се помогне на населението като цяло, планът обещава до 2012 г. да бъдат изградени 1100 нови жилищаза които правителството вече е осигурило средства.

Бурните социални протести в съседна Гърция през последните месеци са първият сигнал, че в региона тепърва предстои разрастване на напрежението. А страховете на младите демокрации на Балканите са още по-големи заради неуталожените междусъседски страсти, от една страна, а от друга, заради липсата на достатъчни финансови ресурси. Известно е, че най-големият източник на напрежение винаги си остават недоимъкът и липсата на сигурност за препитанието. Така че никак няма да е учудващо, ако в близко бъдеще протестите в някои балкански страни се изострят, а песимизмът достигне рекордни нива.

 

.................................................

 

-                     Висшето образование през 21-ви век – изграждането на интелектуалния потенциал на нацията трябва да бъде в съответствие с нуждите на епохата и с тенденциите на развитие на този потенциал в Европейската общност. Българската държава полага усилия за съответна адаптация на учебните планове и програми.

-                     Развитие на науката в България – стратегия за развитие на науката осигурява ефективно производство на интелектуални продукти и широко участие в международния пазар на интелектуална собственост.

-                     Българската култура и културно-творческият потенциал на нацията – развитието на българската култура и българската ценностна система са част от националния ни интерес за духовно развитие на нацията. При новите условия на пазарно стопанство се осигуряват условия за творческа свобода на дейците на културата. Едновременно с това, държавата инвестира необходимите средства за осигуряване на нормална дейност на националните културни институции.

 

.................................................

 


Източници на информация:

 

1.                  Българска национална доктрина.

2.                  Тодорова, М., Йосифова, П., "Балкани, балканизъм", Изд. Българска наука и култура, София, 1999.

3.                  Окан, Х., "Балканите геополитика", ИК Окан, 1994.

4.                  Георгиев, Л., "Балканите между конфликта и мира", Изд. Филвест, София, 1997.

5.                  Георгиев, Л., „Балканите и новия световен ред”, Изд. Филвест, София, 2000.

6.                  Чавдарова, М., „Балкански страни”, Изд. Парадигма, 1999.

7.                  Мантарова, А., Захариева, М., „Евроинтеграцията на България: проблеми и перспективи”, ИК Аля, София, 2005.

8.                  „Гърция одобри план за подпомагане на заетостта”, статия от 17.04.2009 г. (SETimes.com)

9.                  "Македонското правителство обеща да инвестира 8 млрд. евро в инфраструктура", статия от 14.04.2009 г. (SETimes.com)

10.             „България наистина е стабилизиращ фактор на Балканите”, интервю с проф. Венелин Цачевски от 29.12.2009 г. (Общество.нет)

11.             „Оли Рен: 2009 г. ще е на балканските държави”, статия от 21.10.2008 г. (Информационна агенция БЛИЦ - Blitz.bg)

12.             „Социалните страхове на Балканите”, статия от 09.03.2009 г. на Божидар Велчев, вестник "Дума".

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

Балканските страни, международни конфликти на Балканите, финансова криза, социално напрежение на Балканите, антикризисни програми на балканските държави, Българска национална доктрина, съпътстващи доктрини

 


Търси за: Балканските страни | международни конфликти Балканите | финансова криза | Българска национална доктрина

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker