Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

На тема:

Република Кипър – политико-икономическо развитие в началото на XXI век

 

 

 

София, 2001 г.


Съдържание

 

1. География на Кипър. 3

1.1. Земя. 3

1.2. Климат. 4

1.3. Население. 5

 

2. Кипър от древността до днес. 7

 

3. Кипърският проблем – създаване и опит за разрешаването му. 14

 

4. Икономика на Кипър. 16

4.1. Състояние на Кипърската икономика – през отделните периоди на развитие от създаването на Кипър. 16

4.1.1. Развитие на икономиката за периода 1960-1973 г. 16

4.1.2. Развитие на икономиката за периода 1974-1993 г. 17

4.1.3. Развитие на икономиката за периода 1994-2000 г. 19

4.2. Развитие на отраслите. 21

4.2.1. Земеделие. 21

4.2.2. Индустрия. 23

4.2.3. Търговия. 25

4.2.4. Транспорт и комуникации. 26

4.2.5. Туризъм.. 28

4.2.6. Финанси. 29

4.3. Стратегии за развитие. 30

 

5. Кипър и отношенията с Европейската общност. 33

 

Използвана литература. 35

 

 


 

Столицата на Република Кипър е град Никозия с население от 195 300 души. Никозия се намира почти в центъра на острова и е център на държавното управление, както и главен икономически център на републиката. Името Никозия (Лефкосия на гръцки) вероятно произлиза от Лефкос, син на Птоломей, възстановил града през трети век от новата ера.

Вторият по големина град е Лимасол, разположен в южната част на острова, чието население е 155 500 души. Той е вторият по значимост търговски център и голям туристически курорт.

Град Ларнака е трети по големина, намира в югоизточната част на острова и има 68 800 жители. В северната част на града е разположена най-голямата на острова рафинерия.

В последното преброяване на населението не са включени незаконно пребиваващите в окупираната от Турция част на острова турски заселници, за които се предполага, че наброяват около 115 000.

Населението на Кипър има положителен естествен прираст и стойностите на средната продължителност на живота са над средните за европейските страни.

 

…………………………………

 

3. Кипърският проблем – създаване и опит за разрешаването му

 

На 15 юли 1974 г. режимът на „черните полковници" осъществява държавен преврат в Гърция и предприема пряка военна акция за завладяването на Кипър. Акцията според редица сведения, е била съгласувано с НАТО. Пет дена по-късно на острова слиза турски десант и турската армия съумява мълниеносно да окупира близо 40% от острова. Островът реално е поделен. Остава да бъде етнически прочистен – термин, който стана много по-популярен в хода на босненската криза, но като отнасящ се до явление, масово наблюдавано в Източното Средиземноморие и на Балканите, датира от повече от век.

„Преселванията" в Средиземноморието не са новост. Но през 20-ти век са като част от инструментариума за решаване на териториални и други политически спорове. Политическите фактори ги превръщат в санкционирано от международната общност правило. Най-ярките примери на миграции на население в Средиземноморието са по принцип политически обусловените – заселванията на християнско население в хода на османското завладяване на Балканите кр. на 14-ти - 15-ти в.; изселването на евреите от Испания в края на 15 в.; изселването и избиването на арменците от турците в Мала Азия по време на Първата световна война и след нея; обезбългаряването на Тракия след Първата световна война; изселванията на българите от Македония и Добруджа; изселването на гърците от Мала Азия след Първата световна война; изселванията от сталинско време, на планински народи от Кавказ; изселването на палестинците след провъзгласяването на държавата Израел и др. Самата Европа през 20-ти век провежда такива акции – изселването на немците от Силезия и Източна Прусия след края на Втората световна война; преселването на поляците от Западна Украйна и Белорусия след края на Втората световна война.

 

……………………………………..

 

4.2.3. Търговия

Поради ограничения вътрешен пазар и отворения характер на икономиката, външните пазари винаги са били от особено значение за Кипър. Ето защо търговията е един от основните сектори в кипърската икономика, със съществен принос в общият икономически просперитет на острова. През 1999 г. износът представляваше около 10% от брутния вътрешен продукт на страната.

Общият външнотърговски оборот на Кипър за 1999 г. възлиза на £2.513,8 млн., което представлява нарастване спрямо предходната година с 2.3%. Това увеличение се дължи основно на увеличението на вноса, който нараства с 3.4% спрямо предходната година, когато е бил £1.904,7 млн., достигайки сумата £1.970,09 млн.

Вносът на продукти за междинно потребление (суровини) и потребителски стоки представлява по-голяма част (около 60%) от общия внос. На следващо място се нареждат вносът на транспортни средства – 12.8%, машини и оборудване – 10.1% и горива и енергоносители – 8.8%.

 

………………………………..

 


Използвана литература

 

1.               “Cyprus in figures”, Statistical service of Cyprus, 2000;

2.               “Cyprus” Published by Press and Information office, Republic of Cyprus, 2000;

3.               Официалната интернет страница на правителството на Република Кипър - http://www.pio.gov.cy;

4.               Официалната интернет страница на Централната Банка на Кипър - http://www.centralbank.gov.cy/cyprus/bank-fin.html

5.               “Cyprus – The 2001 index of Economic Freedom” - Edwin J. Feulner, Heritage Foundation, 2001.

 

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2001 г.

Темата съдържа таблици, диаграми и статистически данни за Кипър.

 

Ключови думи:

география на Кипър, население и икономика на Кипър, икономика на Кипър през 1960-1973 г., икономика на Кипър през 1974-1993 г., икономика на Кипър през 1994-2000 г., земеделие на Кипър, индустрия на Кипър, търговия на Кипър, транспорт и комуникации на Кипър, туризъм на Кипър, финанси на Кипър, стратегии за развитие на Кипър

 


Търси за: население икономика Кипър | икономика Кипър през 1994 2000 | земеделие Кипър | индустрия Кипър | търговия Кипър | транспорт комуникации Кипър | туризъм Кипър | финанси Кипър | стратегии развитие Кипър

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker