Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


Курсова работа

по:

Мениджъмнт на отбраната и сигурността

на тема:

Войната в Ирак. Позицията на България.

06.2005

Съдържание:

1. ВЪВЕДЕНИЕ 2

2. Подготовката за войната 3

3. Мотивът за войната 6

3.1. Основни мотиви на САЩ за обявяване на военни действия срещу Ирак 6

3.2. Лично мнение за мотивите на САЩ да обявят военни действия срещу Ирак 8

4. Позициите на държавите по света и общественото мнение за войната в Ирак 8

5. Позицията на България 9

6. Мнението на парламентарните групи по въпроса за участието на България във военните действия срещу Ирак 10

7. Ефект от войната за България 14

8. Цената на войната 15

9. Следвоенно възстановяване на Ирак 16

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 17

  1.  ВЪВЕДЕНИЕ

В тази курсова работа ще бъдат разгледани основните въпроси свързани с войната в Ирак, както и позицията на България като неразривна част от външната политика на страната.

Основният проблем, който ще бъде изследван е мотивът за започването на военните действия срещу правителството на Садам; позицията на България и страните по света; общественото мнение.

След това ще се спрем на елементите изграждащи подкрепата на България във военната политика на САЩ срещу Ирак. Ще бъдат разгледани доводите на правителството в полза на решението за участие в “Мироопазващата война”, в това число ще бъдат проследени и основните негативни ефекти от участието на България в тази война.

  1.  Подготовката за войната

През 90 - те години към отбранителната програма на САЩ бе добавена допълнителна точка: оправдание от "мирния дивидент" след края на Студената война. Тогава за пръв път се появява Проектът за нов американски век (PNAC = Project for New American Century) основаващ се на тоталната война”.

Този термин все по - често се използва във връзка с войната на Съединените щати “Срещу терора”. Един от бащите на Проекта за нов американски век, казва:“Това е тотална война. Ние водим война срещу широк диапазон врагове. Има ги много. Всичките тези приказки, че първо отиваме в Афганистат, после в Ирак…това е една напълно грешна постановка. Ако дадем свобода на нашата визия за света и я прегърнем изцяло без опити да я скърпваме парче по парче чрез игра на умна дипломация, а просто обявим тотална война…децата ни ще пеят химни за нас в идващите години.” Другите основатели на този Проект включват имена като:

Те са съвременните бащи - основатели на държавния тероризъм на Съединените щати. Съвместното им дело, докладът за PNAC с подзаглавие “Преустрояване на американската отбрана стратегия, военни сили и ресурси за един нов век”, проектира целите на САЩ най - подробно - като се изключи името. Още преди събитията от 11 септември да се случат и USA да започнат борба срещу тероризма, този доклад препоръчва увеличение на разходите за въоръжение с $48 милиарда, за да могат Съединените щати “да водят едновременно по няколко големи войни и да ги печелят”. В него се поставя задача САЩ първо да разработят атомни оръжия за “разгромяване на бункери” и второ, да превърнат т.нар. “звездни войни” в национален приоритет. В доклада се подчертава, че ако Буш стане президент, Ирак автоматично се превръща в мишена. Както и стана. Колкото до т.нар. “оръжия за масово унищожение” на Ирак, те не са нищо повече от удобно извинение. “Докато нерешеният конфликт с Ирак предлага недвусмислено оправдание” - четем в доклада, “нуждата от съществено военно присъствие на САЩ в Залива превишава по сила проблема със смяната на режима на Садам Хюсеин”. Серия статии във “Вашингтон пост” със съавтор Боб Удуърд (известно име от аферата “Уотъргейт”), базирани на дълги интервюта с висши членове на администрацията на Буш, разкрива тъмната страна на мотивите за започването на войната срещу Ирак, както и че събитията от 11 септември 2001 година са манипулирани.

………………………….

  1.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Съответстващата на проблема юридическа рамка е формулирана в Хартата на ООН, “тържествен договор”, приет като основа на международното право и реда в света.

Хартата постановява, че “Съветът за сигурност определя наличието на заплаха за мира, нарушаване на мира или акт на агресия ще препоръчва или решава какви точно мерки следват да бъдат предприети в съответствие с членове 41 и 42”, а те изброяват подробно “мерки, изключващи прилагането на въоръжена сила” и разрешаващи на Съвета за сигурност на ООН да предприеме допълнителни действия, ако установи, че изброените мерки не са подходящи за конкретния случай. Единственото изключение е член 51, който допуска “правото на индивидуална или колективна самозащита” срещу въоръжена атака, докато съвета за сигурност предприеме нужните мерки за поддържане на международния мир и сигурност. Извън тези изключения, страните -членки на ООН са длъжни да се въздържат от заплахи или прилагане на сила в международните си отношения.

България е една от страните - в момента непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН, което не й дава пълно право да участва във военните действия срещу Ирак с използването и прилагането на сила. Най - малко, защото българското общество не одобрява тази политика, а нали именно управляващите са тези, които трябва да отразяват мнението на народа, който ги е избрал и да защитават националните интереси. Последните, не са ясно формулирани и обосновани от правителството на Република България за позицията на страната като участник във военните действия срещу Ирак.

…………………………

Темата е изготвена 06.2005г

В темата са посочени 13 източника на информация

Темата съдържа 2 приложения:

Решение за разрешаване на прелитането, временно пребиваване и транзитно преминаване през и на територията на република България на сили и личен състав на САЩ и други държави от коалицията и изпращането и разполагането на български отбранителни формирования за ядрена, химическа и биологическа защита извън страната в подкрепа на планирането на евентуална коалиционна операция във връзка с изпълнението на Резолюция 1441 на Съвета за сигурност на ООН

 Ричърд Пърл, бивш съветник на Рейгън; един от основателите на Проекта за нов американски век,PNAC


Търси за: подготовка войната | позиции държавите света общественото мнение | позиция България | ефект войната България | цена войната

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker