Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

КУРСОВА РАБОТА

По Основи на анализ по сигурността

На тема:

Информационна война. Информационно превъзходство

Специалност: Защита на националната сигурност

Варна, 2007 г.

Съдържание:

1. Информационна война 2

2. Международно сътрудничество 6

3. Отговор на информационна война чрез екстрадиране 7

4. Отговор на въоръжено нападение с ответен удар 8

5. Борба срещу информационната война с правни средства 9

6. България и международноправните проблеми на информационната война 10

7. Информационно превъзходство 11

Използвана литература и електронни източници: 13

………………………………….

Същността на понятието “информационна война” е добре изяснена, като редица български учени са дали своя принос в обяснението му. Днес са известни седем различни форми на информационна война, които включват защитата, манипулацията, разрушаването и отказа от информация. Информационните технологии, чиито бум преживяваме днес, освен че променят начина ни на живот, променят и начина на водене на война. Модерните средства за командване и контрол, използването на специални разузнавателни средства, както и на технологии, които само преди десет години са били неизвестни (или неразпространени) безусловно предизвестяват настъпването на революционни промени във военното дело.

Последиците от тези промени са, че днес особена актуалност придобиват както развитието на възможностите за провеждане на информационни операции, така и изследването на собствените системи за устойчивост на информационни атаки. При това новите видове атаки нямат почти нищо общо с известните досега. Така например те могат да се извършват от голямо разстояние, чрез използване на радио- или кабелно-разпределителни компютърни мрежи, без физически да се нарушават държавните граници. Но последствията от тях могат да са същите като при конвенционалните военни действия. Те могат да са разрушаване на военни или граждански системи за управление, причиняване на административно-организационни затруднения, икономически трудности и дори масови безредици сред населението, което все по-силно зависи от информацията в ежедневната си дейност. Основен проблем е, че българското и международно право нямат изградени норми за регулиране на ефектите и последствията от развитието на новите информационни технологии и тяхното използване с престъпни цели.

………………………………….

Информационната война поражда и множество правни проблеми в България, особено като се има предвид, че у нас тя не е уредена от нито един раздел на правото. Всъщност у нас не са известни трудове, насочени върху отношенията между правото и информационната война. Със задълбочаване на интеграционните процеси в Европа България няма голям избор, освен да се опита да се погрижи за своята национална сигурност и за защита на интересите си преди да се е интегрирала в Европа.

За съжаление интеграцията на България в структурите на ЕС и НАТО се очертава като значително по-дългосрочна - в рамките на 10-20 години. Поради конфликтите, съсредоточени в съседните страни въпросите за информационната война са от изключително значение за България. В информационната война е невъзможно да се поддържа неутралитет, така че България трябва да направи своя избор - колкото по-рано, толкова по-добре. Закъснението в момента може и да няма значение (липсват изградени сериозни информационни системи, местните хакери се насочват да разбиват системи предимно в чужбина), но обстановката се променя по-бързо, отколкото може да се реагира. Ако България иска да не изостава от съвременните тенденции в развитието на отношенията между правото и информационната сигурност, тя трябва да положи основите на отношения между правото и информационната политика.

Прекаленото насочване на вниманието само върху развитието на информационното общество или върху проекти за работа на софтуеристи в страната дава измамна представа за същината на проблемите.

Използвана литература и електронни източници:

1. Проф. Семерджиев, Ц., д-р Тагарев Т., д-р Шаламанов В., статии в сп. “Военен журнал”, кн. 3, 4, 5 / 1997 г. и кн. 1, 2,и 3 /1998 г.

2. Марковски, Вени, статия “Международна война и международно право” (http://www.veni.com/pastwork/voenen_zhurnal.html (1.43 ч / 04.12.2007 г.)

3. http://209.85.135.104/search?q=cache:UTT6kaEtCOoJ:idg.bg/presentations/i-security2002/11_40-12_00-Cvetan_Semerdjiev-DepartamentNS.ppt+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&hl=en&ct=clnk&cd=1&client=opera (23:36 ч / 03.12.2007 г.)

4. http://bgarmy.eamci.bg/Scripts/isapiVWB.dll/theme?THEMEID=11286 (23:41 ч / 03.12.2007 г.)

5. http://www.md.government.bg/bg/koncepcii/conception_armaments.html#p8 (23:44 ч / 03.12.2007 г.)

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

информационна война, информационно превъзходство, информационна атака, тероризъм, международно право, защита на националната сигурност


Търси за: информационна война | информационно превъзходство | информационна атака | тероризъм | международно право | защита националната сигурност

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker