Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Факултет „Икономика на инфраструктурата”

Катедра „Национална и регионална сигурност”

КАЗУС

На тема:

Придобиване на нови транспортни самолети за нуждите на българските ВВС

Специалност: Икономика на отбраната и сигурността

София, 2006 г.


Съдържание:

1. Увод 3

2. Описание на фактите по сделката за самолет “Спартан” 4

3. Липсата на информация и анализ - основен проблем 8

3.1. Причини, довели до проблем 8

3.1.1. Агенция по обществени поръчки 10

3.1.2. Сметна палата 10

3.2. Възможно решение на проблема 12

3.3. Условия за прилагане на решението 12

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА: 13


........................................................

През август следващата година първият "Спартан" ще кацне на летището в авиобаза "Враждебна". Тази повече от отлична перспектива се основава на подписания на 24 февруари т.г. договор от министъра на отбраната Веселин Близнаков и главния изпълнителен директор на фирма "Аления аеронавтика" Джовани Бертолини за доставка на транспортни самолети С-27J за нуждите на българските Военновъздушни сили. На събитието, състояло се в Тържествената зала на МО, са присъствали министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, началникът на ГЩ на БА генерал Никола Колев, заместник-министрите на отбраната Радослав Бозаджиев, Спас Панчев, Иван Гаврилов и Соня Янкулова, заместник-министърът на икономиката Корнелия Нинова, началникът на Главния щаб на ВВС генерал-майор Симеон Симеонов и неговият предшественик генерал-лейтенант Димитър Георгиев, посланикът на Италия у нас Джан Батиста Кампаньола и представители на самолетостроителната фирма.

Сделката е за 5 самолета на стойност 91 милиона евро. Тези средства ще бъдат осигурени изцяло от бюджета на МО. Авансовото плащане е в размер на 20 на сто от цялата стойност, т.е. 18,2 милиона евро. Първият самолет се предвижда да бъде доставен 18 месеца от деня на подписването на договора, т.е. през август 2007 г. След това всяка година ще получаваме по един "Спартан", като последният трябва да бъде доставен през 2011 г.

.....................................................

През есента на миналата година настъпи определено приоритизиране на 11-те проекта за модернизация на Българската армия. Критериите, разбира се, бяха комплексни. В тях се включваха и финансовите възможности. Придобиването на нови транспортни самолети остана като важна задача за министъра на отбраната Веселин Близнаков и неговия екип. Това не бе изненада за тези, които познаваха състоянието на нашия военнотранспортен парк. Правителството застана зад тези намерения, а Народното събрание ги подкрепи финансово. Чрез Закона за бюджета за 2006 г. държавата гарантира заем от 150 милиона евро за закупуване на новите транспортни самолети. На практика това е необходимата сума за 8 самолета, които се предвиждаха по първоначалния проект на договора. Министър Близнаков вече имаше възможност няколко пъти да отбележи, че в резултат на съобразяване с възможностите на бюджета на МО и на държавата е изготвен проект на договор за 5 самолета на обща стойност от 91 милиона евро. Той имаше желание подписването на договора да стане до края на януари, но очевидно това не се случи. Причината е уточняването на детайли по индиректния офсет от страна на Министерството на икономиката и енергетиката. Известно е вече на българската общественост, че на въпроса за офсетните споразумения се гледа изключително сериозно при сключването на сделки за превъоръжаване на Българската армия.

След промяната в проекта на договора за транспортните самолети, в интервю за вестник „Българска армия” министър Близнаков казва:

- “Искам да подчертая изключителната кооперативност на "Аления аеронавтика". Ние намалихме броя на самолетите от 8 на 5, което логично можеше да увеличи цената на един самолет. От фирмата обаче запазиха цената и в голяма степен стойността на офсета, което беше прекрасен жест на коректно партньорство. Така сделката с "Аления аеронавтика" ще е за 5 самолета "Спартан" за 91 млн. евро. Тя е подготвена, но изчакваме последни уточнения. Има известно забавяне по индиректния офсет в Министерството на икономиката и поради тази причина договорът още не е подписан. Очакваме до края на седмицата всичко да бъде уточнено и да подпишем договора в периода 14-17 февруари.”

......................................................

Критериите за избор на двете фирми за участие в конкурса, а по-късно и за избора на фирмата-победител бяха запазени в тайна от медиите и данъкоплатците, които са реалните платци на обществените поръчки. Според запознати с технологията на избора при всички поръчки тя е сходна: канят се определени компании от съответния бранш, те подават оферти. След това представители на всяка от фирмите се викат на разговори с тръжната комисия. После комисията излиза с протокол от търга, в който има класация и предложение за избор на победител. Последната дума е на самия министър Свинаров, който одобрява протокола. Показателите на сделката обикновено остават тайна и се разбират впоследствие. Параметрите на отхвърлените оферти в класацията също са пазени в тайна. Според източници, участвали в такава процедура, във всеки такъв “полутърг” има предварително ясни фаворити.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1. www.capital.bg

Вестник "Капитал" 11-17.06.2005 г.

Вестник "КАПИТАЛ" 9-15 юли 2005 г.

Вестник "Капитал, бр. 3, 21-27.01.2006 г.

2. http://bgarmy.eamci.bg

"Българска армия" бр. 16035 от 31.01.2005 г.

"Българска армия" бр. 16037 от 02.02.2005 г.

"Българска армия" бр. 16306 от 27.02.2006 г.

"Българска армия" бр. 16082 от 07.04.2005 г.

"Българска армия" бр. 16084 от 11.04.2005 г.

"Българска армия" бр. 16169 от 11.08.2005 г.

"Българска армия" бр. 16202 от 30.09.2005 г.

"Българска армия" бр. 16203 от 03.10.2005 г.

"Българска армия" бр. 16285 от 28.01.2006 г.

Темата е изготвена 2006 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

самолет Спартан, Агенция по обществени поръчки, Сметна палата, офсетно споразумение, директен офсет, генерален щаб на Българската армия, ВВС, Закон за защита на класифицираната информация


Търси за: Агенция обществени поръчки | Сметна палата | офсетно споразумение | ВВС | Закон защита класифицираната информация

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker