Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

 

Курсова работа

 

по: Управление на външноикономическата дейност

 

на тема: Фирмена  структура и международната конкурентоспособност на компанията

 

 

2007
Съдържание:

 

 

УВОД.. 3

 

1. Особености на структурата на Кока - Кола. Фактори, обуславящи организационните решения. 4

 

2. Представяне на Арома АД.. 5

 

3. Анализ и оценка на типа организационна структура на Арома. Фактори, влияещи за нейния избор. 7

 

4. Сравнителен анализ на формулираните изводи за организационната структура на Кока - Кола и Арома. 10

 

Заключение. 11

 

Използвана литература: 13

 

          УВОД

 

Международният бизнес се характеризира с богато съчетание от операции, осъществявани от различни по националност бизнес партньори. Целта е постигането на по-голяма печалба. За целта обаче е много важен начинът на управление на външнотърговските фирми. Теорията и практиката познават различни видове управленски структури, които са свързани със степента на интернационализация на компанията.

Настоящият казус има за цел да разгледа особеностите и структурата на международната дейност на една от най-известните и утвърдени в света транснационални компании /ТНК/ Кока - Кола. Настоящото задание разглежда факторите, които влияят върху избора на създадената в САЩ компания, както и отликите на другите типове организационни структури, използвани при международния бизнес. По такъв начин се търси и връзката между конкурентоспособността на компанията, обусловена от избрания тип структура на управление.

Същевременно настоящото задание разглежда и организационната структура на козметично - парфюмерийното предприятие Арома АД, собственост на Астера. Фирмата изнася голяма част от производството си – почти над 50% в чужбина и е с традиции във външнотърговските операции. Разгледани са и факторите, които обуславят избора на организационната структура на Арома, както и влиянието им върху нейната конкурентоспособност.

На трето място е направена съпоставка между начините на управление на двете компании – Арома и Кока - Кола. Потърсени са приликите  и разликите, както и различните причини и мотиви, които обуславят избора на едната и на другата организационна структура. Така е показано влиянието на избрания начин на управление на ТНК върху нейната конкурентоспособност. Към казуса е приложена и използвана литература и таблица. 

…………………………………………

 

         3. Анализ и оценка на типа организационна структура на Арома. Фактори, влияещи за нейния избор

 

Организационната структура на Арома е дивизионална и се характеризира със специализирано интернационално поделение в Москва. Компанията има дружество в чужбина Арома М в Москва, произвеждащо шампоани. Заводът в Москва освен че произвежда е и ключов по отношение на търговията на компанията за страните от бившия СССР.

В съвременната практика това е най-широко използваната статична организационна структура с безброй модификации. Еволюцията на формите и методите на задгранично присъствие на фирмата, от една страна, спецификата на отраслите и пазарите, в които тя е интегрирана, от друга, са само част от факторите, доминиращи в утвърждаването на разновидностите на дивизионалната структура. Един от практикуваните варианти, присъщи на ТНК, с по-ограничена задгранична дейност е дивизоналната структура със специализирано интернационално поделение. Структурата функционира на смесен признак. Специализираното поделение има оперативни и ръководно - методически функции спрямо задграничните поделения. Възможно е да е изнесено зад граница и да функционира като вътрешно фирмен център за трансфер на печалби чрез сложната схема на експортните операции и разчети по цени.

Арома разполага и с други две поделения в чужбина, които се занимават предимно с дистрибуция и маркетингова дейност. Това са Астера козметикс в Румъния и Аstera USA в САЩ. Освен това има ясно разграничена щаб квартира – в София и поделения, за разлика от Кока –Кола.

Международният бизнес на Арома се характеризира с две познати в теорията направления от операции, а именно външнотърговски и външноикономически. Водещо за компанията е първото, тъй като има две дружества в чужбина и едно търговско представителство в Турция. Има само един завод в Москва, който обаче не произвежда всичките гами продукти на компанията, а само шампоани. Външнотърговските операции на Арома се изразяват в класическите експортно - импортни операции. Тя използва и руската фирма БРК- Косметикс за по-ефективна дистрибуция на руския пазар и на страните от ОНД.

Международният бизнес на Арома може да се определи като интернационален. Интернационализацията на нейната стопанска дейност се изразява предимно в експортно импортни операции и смесени предприятия – заводът в Румъния е смесен, предприятието за шампоани също има руско участие.

………………………………………

         

          Заключение

 

В заключение може да се каже, че организационната структура на ТНК е важен фактор за развитието на бизнеса и конкурентоспособността на отделната компания. От структурата зависи правилното и най-рационалното управление на компанията, което е сложна дейност, когато тя присъства на много пазари. При по-малките компании управлението чрез централа се оказва по-адекватно, тъй като се оказва по-голям контрол върху предприятията, определя се инвестиционната програма и самото управление е по-лесно. При големите ТНК обаче се оказва, че подобна структура затруднява развитието на компанията, прави я по-тромава и бюрократична. Затова и Кока - Кола избира децентрализацията и така става по-гъвкава. Тя избира регионалния принцип, което е типично за интернационални компании от нейния ранг.

Арома е все още в началото на своята интернационализация, въпреки че има дълга корпоративна история. Дълго време обаче нейната стратегия се изразява в диверсификация като тя работи само на пазарите от СССР. В момента компанията се стреми към единния европейски пазар, което за момента е по-добрата организационна структура за постигането на тази цел.


 

Използвана литература:

 

1.                  Управление на външноикономическата дейност, Боева Б.

2.                  Фирмен външнотърговски бизнес, Каракашева Л.

           3.          http://www.techno-link.com/clients/astera/index2.html

           4.          www.econ.bg

 

Темата е изготвена 2007 г.

Съдържа една таблица с данни до 2000 г.

 

Ключови думи:

транснационални компании, организационна структура на Кока – Кола, Арома АД – износ, продажби, приходи, фирмена структура, задгранична дейност, продукти, управление


Търси за: транснационални компании | организационна структура Кока Кола | Арома износ | продажби | фирмена структура | задгранична дейност | продукти | управление

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker