Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Икономически университет - Варна

КУРСОВА РАБОТА

По:

Финансиране и кредитиране на недвижимата собственост

На тема:

Рефинансиране

Варна, 2008 г.


Съдържание:

1. Рефинансиране 3

2. Рефинансиране на кредит - възможност за по изгодни условия или добър рекламен трик? 4

3. Съвети за рефинансирането от кредитни експерти в България 7

4. Банки, предлагащи рефинансиране 8

Използвана литература: 10


1.
Рефинансиране

Докато се владее даден имот, е полезно в определен момент да се рефинансира. Това означава да се замени настоящото финансиране с нов заем. Тази операция се прилага с цел намаляване на обслужващия дълг или изваждане на капитал от имота. Паричните средства, получени чрез рефинансиране, могат да се използват за други цели или за финансиране на друга инвестиция.

Рефинансирането може да бъде и скъпо. Тегленето на нови заеми включва такси по откриването, по кандидатстването, както и сконтови пунктове. Погасяването на предишния заем може да наложи и наказателна такса за предварително плащане. В някои случаи, когато рефинансира същия кредитор, който е отпуснал и първоначалния кредит, някои от разходите се опрощават, в зависимост от това дали кредиторът иска да запази кредита. Обикновено най-големият разход се формира от сконтовите пунктове за новия кредит. Всеки пункт се начислява еднократно и е равен на 1% от размера на кредита. Може да се занижат тези разходи като се намери заем, който няма или има малко такива пунктове. Друг вариант, прилаган от кредиторите, е да финансират разходите с новия кредит, като намалят сумата, с която ще рефинансират.

……………………………………….

Добре е всички кредитни задължения към различни банки да бъдат обединени в един ипотечен кредит. По този начин и банката, която отпуска заема, ще бъде най-добре информирана, както за финансовите възможности на фирмата, така и за нейните инвестиционни намерения. Специалистите от трезора могат да дадат ценни съвети за развитие на бизнеса.

Друг съвет, който дават кредитните инспектори в България е, да се взимат дългосрочни ипотечни кредити за инвестиции в бизнеса. Срокът на бизнес кредитите обикновено е свързан с периода на очакваната възвращаемост. Един хотел, например, започва да генерира печалба едва след петата или дори след седмата година след пускането му в експлоатация.

………………………………

Юробанк И Еф Джи - България (Пощенска банка). Пощенска банка предлага Нов жилищен кредит, който може да се използва за рефинансиране на ипотечни кредити от други банки.


Използвана литература:

  1.  В-к Монитор, статия „Рефинансирането на ипотека е най-изгодно при поскъпване на имота”, 21.08.2007 г.
  2.  http://www.chambersz.com/index.php/content/view/10906/112/
  3.  http://www.bgwebcredit.com/refinance/
  4.  http://banks.dir.bg/b.php?g=9&s=111

Темата е изготвена 2008 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

рефинансиране на ипотека, рефинансиране на кредит, МКБ Юнионбанк, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк, ЦКБ, Пощенска банка, съвети на кредитни инспектори, предсрочно погасяване


Търси за: рефинансиране кредит | Първа инвестиционна банка | Райфайзенбанк | ЦКБ | Пощенска банка | предсрочно погасяване

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker