Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Реклама >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

На тема:

Изследване на рекламата на НТВ

 

 

 

2005 г.


Съдържание:

 

1. Оценка на рекламата на Нова Телевизия. 3

2. Социално-икономическа характеристика на Нова Телевизия. 8

2.1. Водещи рекламни кампании за периода 2002-2004 г. 9

2.2. Оценка на рекламните разходи. 13

2.3. Ефективност на телевизионната реклама – териториален обхват, брой нови потребители, повишаване на продажбите и др. 15

2.4. Взаимоотношения между телевизията като рекламодател и търговските форми като рекламен партньор (адресат). 19

3. Насоки за усъвършенстване на телевизионната реклама. 21

3.1. Изучаване на световния опит. 21

3.2. Повишаване на рекламните въздействия на телевизията. 22

3.3. Усъвършенстване на проучванията на рекламния пазар. 25

4. Изводи. 29

Заключение. 30

Приложения. 31

 


1. Оценка на рекламата на Нова Телевизия

 

Нова телевизия е създадена през 1994 г. От 2000 г. тя е 100% собственост на частната компания “Антена България”. На 18.07.2003 г. Нова телевизия получава лиценз за национално ефирно разпространение на своята програма и става втората частна национална медия у нас.

Сред отличителните черти на медията са висок професионализъм, екипност, новаторство, независимост и задълбоченост, баланс между информация и развлекателни програми. В програмната схема на медията са залегнали преди всичко високо рейтингови авторски предавания, хитови сериали и програми, продуцирани от нея в жанрове, обхващащи целия зрителски спектър – новини, публицистика, спорт, култура, семейни и детски предавания.

Нова телевизия първа разработва сутрешния седмичен пояс с двете си предавания “Здравей, България” и “На кафе”, като по този начин създава традиция в сутрешната телевизия в България и продължава да е лидер в зоната от 7 до 13 часа.

След като на 18 юли 2003 г. НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ получава национален лиценз за ефирно разпространение се стартира процедура по изграждане на базови станции във всяко населено място като към сегашния момент е завършен първия етап от развитието на мрежата.

Обхващаните области и съответните честоти, на които може да се приема сигнала са:

 

 

От 2001 г. НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ се разпространява и сателитно.

 

Настройка

Стойност

Satellite

Спътник

THOR 3

Position

Позиция

0.8 West

Transponder

Транспондер

tp24

Frequency

Честота на приемане

12169 MHz

Polarization

Поляризация

H

SR

Скорост на транспортния поток

28000 Msymbol/s

FEC

предварителна корекция на грешките

7/8

Video encryption

кодиране на данните

Conax

 

 

Eipr(dBW)

Antenna diameter (cm)

 

В своята 10-годишна история Нова телевизия успява да изгради изключително добри взаимоотношения с всички кабелни оператори в старaната. Това се дължи на приобщаващата политика, която медията провежда и толерантното отношение, което има към всички желаещи да получават и разпространяват нейната програма. В резултат на тези контакти няма кабелен оператор, който да не излъчва нейния сигнал. С цел успешното сътрудничество и максимално улесняване получаването на сигнал с отлично качество Нова телевизия разпространява програмата си и чрез спътник. По този начин се покрива територията на България на 100% и всеки желаещ кабелен оператор може да получи директно цифров сигнал.

 

Най-гледани програми по Нова телевизия за 2004 г.

Източник: TGI Bulgaria 2004

 

Понятието "Реклама", съгласно условията, определени от Нова Телевизия, има смисъла на легалното определение за реклама, съгласно българското законодателство.

Новият формат и програмна схема на националната Нова телевизия предлага съвременни и гъвкави начини, чрез които да се промотира предмета на дейност на рекламодателя. Нова Телевизия предлага разнообразни стандартни форми на реклама. Възможно е подходящото им комбиниране, което ще доведе до оптималния резултат. Много често аудиторията възприема телевизионните програми като сходни, което принуждава телевизията да търси начини за привличане на зрители към конкретни телевизионни програми.

Когато поръчките са възложени от рекламна агенция, те трябва да са съпроводени от възлагателно писмо подписано от страна на рекламодателя към агенцията, от което да е видно упълномощаването на рекламната агенция във връзка с реализирането на рекламната кампания на клиента, както и точното описание на търговската марка на продукта или услугата, подлежащи на рекламиране и срокът на кампанията.

Във възлагателното писмо също така следва да бъдат цитирани точно пълните фирмени данни на рекламодателя, съгласно приложено удостоверение за актуално състояние на дружеството с давност не по-голяма от 6 месеца.

Приемането на поръчка от НТВ е условие за сключване на договор с рекламната агенция /рекламодателя за излъчване на телевизионна реклама и/или обявяване на спонсорство.

НТВ използва в ефира си реклами клипове (промо), предварително записани в собствените им студиа. Такъв рекламен клип например е този, представящ рубриката Календар.

 

Прочети повече

Календар

Горещи репортажи, живи връзки, уникални кадри, гости в студиото – всичко се случва пред Вас и за Вас!

 

Те обикновено са със стандартна продължителност 15 или 30 секунди, но в зависимост от ефирното време тя може да бъде и 10, 20 или 60 секунди. Могат да се излъчват всекидневно в точно определен час или в непродаденото рекламно време.

В рекламните клипове често се представя някое ново предаване, както и събеседници в публицистичните програми и токшоута. Такъв рекламен клип е например този, представящ предаването Животните представят и информиращ за основната тема на предаването, а именно животните – техните особености, навици, начинът им на отглеждане и любовта на хората към тях.

Продължителността на клипа е 15 секунди, в които водещата прави кратък преглед на предаването и представя гостите.

 

Прочети повече

Животните представят

Основната тема в предаването, разбира се са животните – техните особености, навици, начинът им на отглеждане и любовта на хората към тях. “Животните представят...” е с развлекателна и образователна насоченост.

 

В много от тях има елементи, чието предназначение е да популяризират собствения си имидж. Такъв рекламен клип е например този, в който нежен женски глас изброява най-важните моменти от човешкия живот – да се родиш, да пораснеш, да се влюбиш, да се изненадаш, да запазиш, като към всеки един от тях се показват подходящи кадри. Продължителността на този клип е 30 секунди, като завършека на клипа е Нова телевизия – твоята телевизия.

Дистрибуторите на едни и същи сериали и филми, излъчени по различните телевизионни канали, обикновено ги продават заедно с редактирани рекламни откъси от съответния сериал или филм.

Отразяването на месните новини е от особена важност за високия рейтинг и приходите на една НТВ. Ето защо всекидневно се отделят средства и време и се полагат усилия за записа на реклами, които се отнасят до актуални събития, влизащи в обхвата на новините. Най-често в тези клипове популярен журналист новинар информира зрителите какви горещи новини предстои да бъдат излъчени. Такъв рекламен клип е например клипът представящ новинарския блок в 22 часа. В него известният телевизионен водещ Георги Коритаров прави кратък преглед на най-важните събития по света и у нас. Продължителността на този клип обикновено е с продължителност 15 секунди.

Някои телевизионни реклами правят реклама на личността и професионалните умения на най-изявените си новинари, но като цяло рекламните усилия се насочват най-вече към материалите, които се поднасят във вечерния обзор на новините на НТВ.

Освен предварително записаните рекламни клипове НТВ излъчва и кратки послания, идентифициращи самата нея.

НТВ използва т.нар. тийзове и бъмпъри за да напомнят на зрителите да останат на същата програма и след рекламите. Тийзовете, излъчени в края на предаване, започнало в 17.30 ч., провокират зрителите да гледат новините в 18.00 ч.

НТВ използва т.нар. CPP и RPP реклами. Това е в зависимост от рейтинга, който се постига при излъчване на предаването.

Например при CPP, сумата, която рекламодателят плаща е в зависимост от рейтинга който е постигнало предаването.

При RPP рекламодателят плаща само при достигане на определен рейтинг на предаването.

Има рекламодатели, които се интересуват само от определени предавания и рекламират само при тяхното излъчване.

Други се съобразяват от часовия пояс и т.н.

 

Общи тенденции в медийната обстановка

общи тенденции в медийната обстановка

2003 г. спрямо 2002

2004 г. спрямо 2003

Нарастване на разходите за реклама

+11.90%

+15.38%

Нарастване на телевизионната реклама

+15.38%

+22.38%

Нарастване на външната реклама

+17.28%

+16.00%

Нарастване дела на рекламата в пресата 

+3.05%

+2%

Нарастване на радио рекламата 

+12.50%

+16%

Нарастване на Интернет рекламата

+60.00%

+25.00%

 

 

2. Социално-икономическа характеристика на Нова Телевизия

 

Нова телевизия е пионер и в реализирането на високобюджетни формати в България. Играта “Стани Богат” – българската версия на “Кой иска да стане милионер”, е най-успешната телевизионна игра в българския ефир. Подобни предавания не само обогатяват българската аудитория, но и активно помагат за развитието на българския пазар като създават цели нови звена от телевизионни професионалисти и доказват сериозния ангажимент на Нова по отношение на инвестиция в български кадрови потенциал.

Високото качество на новините и публицистиката на Нова телевизия вече са се превърнали в запазена марка на медията. Обективност и запомнящо се журналистическо присъствие, традиция и нови технологии, адекватен баланс между вътрешни и външни новини, между официални събития и човешки истории, фокус върху значимостта на политическите решения за живота на обикновения човек, свободно изразяване на различни мнения и достъп на гражданите до ефир – са сред отличителните черти на новините и публицистиката на Нова телевизия.

Програмата на Нова телевизия по отношение на филми и сериали, също се отличава със сериозност, балансираност и обществен ангажимент към изграждане на вкус у аудиторията и представянето пред нея на най-доброто в жанра от американската и европейската телевизионна и кино продукция.

Нова телевизия е популярна и със социалната си ангажираност при подкрепа на различни проекти и провеждане на кампании. Само в играта "Стани богат" са дадени над 700 000 лева за подкрепа на различни благотворителни каузи, сред които са лечение на болни деца, подкрепа на хора в неравностойно положение, подпомагане на висши учебни заведения, подобряване на материалната база на домове за сираци и селищата Киндердорф – България и пр. Новините на Нова бяха първите, които подеха мощна благотворителна кампания за набиране на средства за чернодробни трансплантации на деца и пр. В последната година Нова все по-активно участва и в подкрепа на културни събития с висока значимост за България като Европейския фестивал за класическа музика, инициативата Музика наместо дрога и пр.

Изследванията на аудиторията в страната показват постоянно нарастващ пазарен дял на Нова, като демографските извадки сочат предимство на младите, социално активни и високообразовани хора. Всичко това дава увереността, че избраната посока на развитие на Нова телевизия е вярната и има голям потенциал да я превърне не само в най-гледаната и успешната в България, но и в една високоотговорна и социалноангажирана медия, от която българското общество има голяма необходимост.

 

 

2.1. Водещи рекламни кампании за периода 2002-2004 г.

 

Телевизионните реклами се делят на два основни вида според съдържанието си: епизодични (тюн-ин промоция) и такива, изграждащи имидж (брандиране).

Към първия вид спадат рекламните клипове или рекламите в печатните програми на телевизията, които информират за излъчването в определен ден и час на отделен епизод от сериал. Такава реклама се може да се излъчва само в 19.00 ч. в понеделник и е актуална само за няколко дни, предхождащи излъчването на епизода. Това е начин да се накарат зрителите да включат приемниците си в точно определено време, за да гледат конкретно предаване. Такъв рекламен клип е например този, в който нежен женски глас съобщава, че филмът „Сексът и градът” ще излъчи от 22:30 часа, на фона на откъси от него. Рекламата в Нова Телевизия е свързана с всекидневното излъчване на сериалите и новините.

Рекламните стратегии, известни като промоция или брендинг са насочени към изграждането на цялостния облик на телевизията и не са обвързани с предварителното представяне на епизоди от сериали или на очаквани новинарски емисии. Те насочват вниманието на зрителите към най-важните характеристики на продукта, предлаган от телевизията, и изграждат в техните представи нейната „запазена марка”.

 

В предварително записани клипове се рекламира началото на нова поредица от развлекателни предавания или появата на нов водещ и т.н. Такъв рекламен клип е например този, в който Цветанка Ризова обявява началото на новото си предаване „На четири очи”, който е с продължителност 30 секунди.

 

Прочети повече

На четири очи

Предаването “На четири очи” стартира в ефира на Нова телевизия на 22 март 2000 г. с водещ Цветанка Ризова. Първоначално то се излъчва всяка сряда сутрин от 9.00 часа и е с продължителност един час. В последствие предаването започва да се излъчва всяка събота от 12.00 часа като запазва непроменено своето времетраене.

 

НТВ се стреми редовно да организира различни представления и масови изяви, привличащи публиката. Така например при излизането на някои от номинираните участници в предаването „Биг брадър” пред Къщата се организират масови събирания, в подкрепа на излизащия.

Големите рекламодатели се намират основно чрез рекламни агенции, където цените се договарят строго индивидуално.

Водещата медия агенция България по отношение на реализираните рекламни бюджети и спектъра рекламни услуги на медийния пазар в страната е „Пиеро 97”. Тя предлага подходящите медии и най-добрите условия за покупка на медийно време или пространство, на база реално постигнати значителни рекламни обеми в основните национални и регионални медии на рекламния пазар.

Най-големият рекламодател за 2004 г. е Procter&Gamble, които са намерени чрез рекламна агенция “Olimpic DDB”.

Друга рекламна агенция, чрез която идват голяма част от рекламодателите в НТВ е фирма „Крес” и „Пиеро 97”. Фирма „Крес” работи от 1992 г. с над 250 клиента.

Петдесетте най-големи рекламодатели в телевизията за 2004 година са представени на следната фигура.

 

Топ 50 на най-големите рекламодатели в телевизията за 2004 г.

Най-големи рекламодатели за 2004 г. и 2005 г. в НТВ са:

·                          NESTLE BLG.

·                          PROCTER & GAMBLE

·                          KRAFT JACOBS FOODS

·                          COCA COLA Co.

·                          UNILEVER

·                          WRIGLEY'S

·                          MOBILTEL

·                          HENKEL

·                          AGRIMA – Pepsi

·                          FICOSOTA SINTEZ

·                          ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

Първата сред водещите рекламни кампании в Нова телевизия е тази на NESTLE BLG, която през 2004 г. пуска общо шест рекламни клипа на различни свои продукти. Основният рекламен клип е заснет с двама младежи от НАТФИЗ, неудържимо привлечени от вкуса на аерошоколада. Те пътуват във влак, и когато той влиза в тунел момичето открадва в тъмното вкусното „мехурчесто” парченце от спътника си. В резултат на провеждането на тази рекламна кампания по данни на агенция Ac Nielsen пазарният дял на шоколадите е удвоен.

След дълго отсъствие през 2004 г. в ефира на Нова телевизия се появи и марката „Своге” на KRAFT JACOBS FOODS със симпатичен рекламен клип, в който малко момченце открадва парче шоколад за новороденото си братче. Продължителността на клипа е 15 секунди, а въздействието му върху аудиторията се оценява от специалистите в областта на рекламата като изключително успешно.

През летният сезон на 2004 г. основните герои в рекламните клипове на PEPSI не случайно са Бритни Спиърс и Дейвид Бекъм, които въздействат по неописуем начин върху младата част от аудиторията и привличат фенове. Клиповете на са със средна продължителност 20 секунди, като се набляга на традиционното за PEPSI рекламно послание ASK FOR MORE (Искай повече).

През юли 2004 г. Grey България реализира кампания на Първа инвестиционна банка.Тя беше създадена да представи банковите депозити и включваше телевизия, радио, печатна и външна реклама. За да направи тази кампания, Grey спечели творчески конкурс сред водещите рекламни агенции в България. Рекламата беше обявена за най-добрата лятна кампания от в-к 24 часа, за нея писаха също в-к Капитал, Банкер, Новинар, списанията Мениджър, Медиа Свят и др.

Звездите в рекламната кампания са Васил Василев – Зуека – известен актьор и водещ на телевизионно шоу, който играе ролята на момче, посъветвано да депозира своите пари в ПИБ. Този, който го съветва, е Светослав Витков, фронтмен на известната българска група Хиподил, много популярна с песента “Скакалец”. Музиката и стила на песента, използвани в рекламата, създават силна връзка с потребителите.

През 2004 г. в ефира на Нова телевизия стартира и новата рекламна кампания на Mtel, в която се използва традиционното за фирмата послание „Mtel – това е твоят глас”. Рекламните клипове са изработени от австрийската рекламна агенция Demner, Merhcek & Bergman и са насочени към популяризиране на новите услуги, предлагани от оператора.

Четиридесет години от появата на „Coca-cola” на българския пазар празнува световната компания през цялата 2004 г. По този повод е създадена и първата имиджова телевизионна реклама на „Кока-кола”, замислена и изцяло реализирана у нас. 60-секундният клип, чието излъчване стартира през април 2004 г., е пътуване във времето. Сюжетът на видеото се върти около забавното преживяване на група млади хора, които заедно с „Кока-кола” преминават през четири музикални десетилетия. Клипът е създаден от агенция uro RSCG Sofia, видеопродукцията е режисирана от аржентинеца Бруно Зампарди и е заснета от испанската продуцентска къща MVM International.

 

 

2.2. Оценка на рекламните разходи

 

НТВ отделят солидна част от бюджета си за реклама на забавните си програми. Всяка есен НТВ организира внушителни кампании за популяризиране на нови предавания и сериали, излъчвани в най-гледаното време, като Big Brother и Star Academy и т.н. Така например всяка вечер на екрана по Нова телевизия се появява един от най-популярните водещи в медията – Ники Кънчев, правейки кратък преглед на най-интересните случки от предната вечер в Къщата, подканяйки зрителите да застанат пред телевизионните екрани точно в 20:00 часа и да наблюдават шоуто.

 

Прочети повече

Биг Брадър 2

Участниците за второто издание на Big Brother вече са избрани. Съквартирантите ще се борят с нови седмични и дневни задачи и дори ще се опитат да запишат рекорд в "Книгата на Гинес". Бюджетът им ще бъде увеличен, защото този сезон обитателите на къщата сами ще си купуват консумативи като тоалетна хартия, презервативи, препарати за почистване и други екстри.

 

Ефирната реклама на развлекателни програми и местни новини при НТВ е особено актуална през есенния период, когато влиза в сила новата програмна схема, а също и през месеците ноември, февруари и май, когато се отчитат рейтингите.

При оценката на рекламните разходи на Нова телевизия интерес представлява да се проследят макроикономическите тенденции по отношение на рекламата като цяло. В тази връзка е необходимо да се посочи, че брутният вътрешен продукт по данни на НСИ за 2004 г. възлиза на 19 434 млрд. EUR. При разходите за реклама се наблюдава нарастване през периода 2002-2004 г. с 69 459 000 ЕUR, като разходите за реклама на глава от населението нарастват за същия период с 4.15 EUR.

 

Динамика на разходите за реклама за периода 2002-2003 г.

                                                                                                    

2002

2003

Разлика

Разходи за реклама

79 762 000, 00

89 476 000, 00

9714 000,00

Разходи за реклама на глава от населението

13,48

15,12

1,64

 

Динамика на разходите за реклама за периода 2003-2004 г.

 

2003

2004

Разлика

Разходи за реклама

89 476 000, 00

103 030 000,00

13 554 000

Разходи за реклама на глава от населението

15,12

17,63

2,51

 

Имайки предвид, че разходите за реклама на Нова телевизия за 2002 г. възлизат на

При общите брутни разходи за реклама също се наблюдава тенденция към нарастване като само за периода 2002-2003 г. то се равнява на 10 млн. евро.

 

Общи брутни разходи за реклама

 

 

През 2003 г., по подобие на предходната, телевизията остава най-предпочитания рекламен канал, като тенденцията в тази насока показва увеличение от 2%. На второ място се нарежда Internet с 33% за 2002 и 30% за 2003 г.

 

Рекламен медиа микс

 

Сравнявайки разходите за реклама на Нова Телевизия с тези на останалите водещи телевизионни канали, се наблюдава тенденция на увеличение на дела на рекламните разходи на Нова телевизия в общите рекламни разходи с 4%. Тази тенденция би могла да се проследи от следната фигура:

 

% Дял в разходите за реклама

 

 

2.3. Ефективност на телевизионната реклама – териториален обхват, брой нови потребители, повишаване на продажбите и др.

 

За да се оценки ефективността на телевизионната реклама, е необходимо да се проследят редица показатели като пазарен дял, брой нови потребители, нарастване на продажбите и други.

Пазарният дял на Нова телевизия за 2003 г. е бил 16,24%, като тя се нарежда на второ място след Btv, която държи 53,62% от пазара за същия период.

 

Пазарен дял на телевизиите за 2003 г.

 

През 2004 г. пазарният дял на Нова телевизия нараства на 24,63%, което създава условия за привличане на нови рекламодатели, тъй като високият рейтинг е основна притегателна сила за това. По данни на TV Plan \ TNS през 2004 г. Нова телевизия е привлякло допълнително 2 млн. лв. от телевизионна реклама, което само по себе си говори за значително повишаване на нейния рейтинг.

 

Инвестиции в телевизията за 2003

 

Според проучване на TV Plan\TNS средният рейтинг на нова телевизия в делничните дни за периода от 01.01. 2003 до 31.12.2003 г. в сравнение с този на другите основни телевизионни канали (Канал 1 и Btv) е сравнително нисък, като в продължените на целия ден остава относително постоянен и се движи в границите на 0,1-05%. Единствено в часовите пояси между 17:00 и 01:00 часа нейният рейтинг се повишава като достига до 4,2%.

За 2004 г. данните на агенция „Маркет тест” сочат, че сутрешният блок на Нова телевизия е увеличил пазарния си дял почти два пъти в сравнение с 2003 г. (7,7%) и е достигнал до рекордните 14,5%, като основно е привлякъл аудитория от на Канал 1.

 

Среден рейтинг в % на основните телевизионни канали в България (делници) TG: All 4+, Период: 01.01.2003-31.12.2003

 

По отношение на средният рейтинг на Нова телевизия в празничните дни за периода 01.01. 2003 до 31.12.2003 г. би могло да се посочи, че няма някакви съществени различия от този през делничните дни. По-скоро би могло да се каже, че борбата между останалите канали става по-динамична, докато Нова телевизия отново остава в периферията на играта.

 

Среден рейтинг в % на основните телевизионни канали в България (уикенд) TG: All 4+, Период: 01.01.2003-31.12.2003

 

По отношение на ефективността на телевизионната реклама на Нова телевизия би могло да се съди също така и по повишените приходи от продажби на фирмите, рекламирали във Нова телевизия. В тази връзка е необходимо да се посочи, че след провеждане на рекламната кампания на Първа инвестиционна банка, целяща популяризиране на депозитите на банката, равнището на откритите депозитни сметки се е повишило с 46%, което на практика доказва ефективността на телевизионната реклама в Нова телевизия.

Ефективността на телевизионната реклама в Нова телевизия се доказва и от повишаване нивото на продажбите на шоколадите „Своге”, след провеждане на рекламната кампания с 16%, което само по себе си надвишава очакванията на рекламодателите с около 1,6%.

 

 

2.4. Взаимоотношения между телевизията като рекламодател и търговските форми като рекламен партньор (адресат)

 

Взаимоотношенията между телевизията като рекламодател и търговските фирми, като рекламен партньор са описани в договор /Вж. Приложение 1/. В този договор се разглеждат отношенията между телевизията и рекламната агенция, тъй като по-големите реклами се договатят чрез рекламна агенция.

В догорова са разгледани отношенията между двете страни. Заявяването на рекламата трябва да се извърши чрез подаване на конкретни медия-схеми от страна на Рекламната агенция не по-късно от 5 (пет) работни дни преди датата на първото излъчване.

Рекламните излъчвания трябва да отговарят на всички изисквания, предвидени в Закона за Радиото и Телевизията, действащите решения и становища на Съвета за електронни медии и другите закони и нормативни актове, касаещи рекламата.

След приемане на заявката от клиента, телевизията е длъжна да отговори дали приема и одобрява заявката, както и дали заявените рекламни форми отговарят на изискванията за качество и законосъобразност. В случай на констатиране на несъответствие със съответните закони, телевизия уведомява незабавно клиента като предлага конкретни способи за отстраняване на незаконосъобразните части. В случай на отказ от страна на Клиента да съобрази рекламния материал със законовите разпоредби, телевизия има право да откаже в писмена форма да изпълни заявката. В случай, че рекламата отговаря на законовите изисквания, заявката се одобрява от рекламния отдел на телевизия и се прилага към договора като негова неразделна част.

Клиентът декларира и гарантира, че носи изцяло отговорността относно верността на предоставената информация и съдържанието на предадените на телевизията звукови и видеоносители, декларира, че има законово или договорно право да използва за телевизионно излъчване включените в рекламните клипове търговски марки- графични и словни, лога, рекламни послания, музикални и други защитени произведения, както и образите на лицата, рекламиращи продукта и поема пълната отговорност пред телевизията в случай на предявяване на претенции от трети лица.

Клиента предава подлежащите на излъчване рекламни материали, както и звуко- и видеоносители безплатно на телевизията не по-късно от 3 (три) работни дни преди първия ден на излъчване. Приемат се за излъчване магнитни видеозаписи на носители Beta-SP или Beta digital-SP.

НТВ запазва правото да откаже да сключи договор с рекламна агенция /рекламодател за излъчване на реклама и/или обявяване на спонсорство, както и да откаже излъчване на реклама при наличие на сключен такъв в случай, че по преценка на НТВ излъчването на реклама, предвид нейния произход, съдържание или форма, би довело до:

§    Нарушение на Закона за радиото и телевизията, приетите становища и решения на СЕМ, както и всички други нормативни актове, уреждащи излъчването на телевизионна реклама.

§    Нарушение на задълженията на НТВ съгласно лицензията й за излъчване на телевизионна програма.

§    Налагане на санкция от трети лица като собственици на права, конкуренти, държавни административни органи, медиен регулационен орган и т.н./ спрямо НТВ.

§    Подвеждане под съдебна отговорност или обявяване на несъстоятелност на една от страните по договора

НТВ изисква в такъв случай от рекламната агенция /рекламодателя да предостави изменена или алтернативна реклама, която да отговаря на законовите изисквания и технически норми за излъчване. Ако измененият или алтернативен рекламен материал не е доставен преди планираното излъчване, НТВ има право да прекрати излъчването. Ако НТВ не е в състояние да продаде рекламното бреме, определено за излъчване на тази реклама, рекламната агенция /рекламодателят заплаща на НТВ обезщетение 6 размер на двуседмично излъчване на рекламата.

Рекламната агенция /рекламодателят при подаване на поръчката задължително подписва Декларация за уредени авторски права. Тя е изцяло отговорна за съдържанието на рекламата, която се излъчва, и поема всяка отговорност пред НТВ по отношение на всички искове от всякакъв вид, повдигнати от трети лица спрямо НТВ /респ. лицензирания оператор/, като искове, свързани с правото на защита от нелоялна конкуренция, правата на личността, авторски и други сродни права, права на индустриална собственост и търговски марки. Рекламната агенция /рекламодателят обезщетява НТВ /респ. лицензирания оператор/, за всякакви разходи, глоби или загуби, които те са понесли или биха претърпяли вследствие на искове или действия, извършени или обявени спрямо тях във връзка с горепосоченото. Рекламната агенция / рекламодателят е длъжна да посочи точно и ясно в поръчката информация за записите, използвани в кампанията /номер на записа или номер на кампанията, в която записът е използван преди или дали ще се използва нов/.

Клиентът ще планира за излъчване в програмата на телевизия рекламни клипове с продължителност от 20 и/или 25 секунди по медия - схема, съгласувана с телевизията, приложена към договора. /Вж.Приложение 1/.

 

 

3. Насоки за усъвършенстване на телевизионната реклама

 

3.1. Изучаване на световния опит

 

Телевизионният бизнес е най-бързо развиващият се в цял свят. Технологичната, икономическа, управленска, регулаторна и съдържателно-формална конвергенция в областта на медиите се разпространява с ускорено темпо. Само за четвърт век броят на медийните конгломерати в света се свива от 50 на 6. Затова в много страни законодателството се развива по посока на защита от медийната концентрация, както и по пътя на преминаването от аналогово към цифрово разпространение, което пък води до усилено внимание към уреждането на авторските и търговски права. Навсякъде по света технологията изпреварва регулацията и създава икономическата основа за конвергенция на цели индустрии – електронна, развлекателна, медийна. Не можем да не се съобразяваме с тези тенденции, когато подреждаме нашата радио- и телевизионна среда. Всичко това предполага корелация на различни равнища.

През 2000 г. се създава медийният конгломерат Ей О Ел/Тайм Уорнър, който притежава цялостно (от производството до разпространението) много медийни продукти и услуги като вестници, списания, книгоздаване, радио, телевизии, кабел, музика, кино и Интернет. Съвсем наскоро се разбра, че кабелната компания Комкаст корп., притежаваща 21 млн. абоната в 35 американски щата, е предложила на “Уолт Дисни Ко.” да я купи заедно с филмовите ú студиа в Холивуд, ТВ мрежата Ей Би Си, спортната мрежа И Ес Пи Ен и няколко развлекателни парка. И макар напоследък тези мегаконгломерати да имат финансови проблеми на интернационално равнище, те произвеждат, разпространяват и продават съдържание, което може да доведе до своеобразна програмна унификация. Предвижда се Комкаст, Нюскорп и Тайм Уорнър да станат основните конкуренти на пазара.

И още нещо, конкурентната среда, наличието на много канали предполагат създаването на нови навици у разслоената аудитория. Което пък изправя създателите на аудио-визуално съдържание пред нови формотворчески предизвикателства. Да не говорим за необятните възможности на Интернет.

Налице е формирането на нов “нов информационен ред”, който интензивно се развива през последното десетилетие. Още през 1994 г. Комитетът на министрите в Съвета на Европа е приел документ "За мерките по осигуряване на прозрачност на средствата за масова информация". В него, в частност, е записано следното: "напомняйки, че плурализмът и разнообразието на СМИ имат важно значение за функционирането на гражданското общество; напомняйки също така, че концентрацията на медиите на национално и международно ниво може да има не само позитивно, но и пагубно въздействие върху плурализма и разнообразието на медиите, което да оправдае мерките, предприемани от правителството; отбелязвайки, че регулирането на медийната концентрация предполага наличието в компетентните служби и власти на достоверна информация за структурите, владеещи медиите, а също така и за трети страни, които могат да повлияят върху независимостта им; подчертавайки, че прозрачността на медиите е необходима, за да могат всички членове на обществото да си изградят мнение за оценка на информацията, идеите и мненията, разпространявани от медиите; отбелязвайки необходимостта за осигуряване на правата и легитимните интереси на всички страни, на които се налагат задължения за прозрачност; препоръчва правителствата на държавите-членки да разгледат възможността да включат във вътрешното си законодателство разпоредби, имащи за цел да гарантират и да съдействат за прозрачност на медиите"

 

 

3.2. Повишаване на рекламните въздействия на телевизията

 

За да се повиши рекламното въздействие на телевизията е необходимо непрекъснато да се измислят нови форми на рекламиране, които да привличат все по-голям кръг от зрители. Така например една от тези форми е хуморът в рекламата. В тази връзка Дейвид Огилви много добре отбелязва, че никой не би купил нещо от клоун – но той пренебрегва фактa, че не е задължително хуморът да носи размъкнати панталони, червен нос и гигантски обувки. Пределно ясно е, че хуморът, или поне остроумието, е обичаен компонент в рекламите и че е поне един от необходимите елементи, за да бъде една реклама харесвана. Естествено, хуморът не е единственият начин една реклама да се харесва, но често помага.

Хуморът е нещо, което зрителят, читателят или наблюдателят намира за смешно най-често, но не винаги, поради някакво несъответствие. Той провокира смях, който може да бъде смях заедно с нещо или смях на нещо. В контекста на рекламата той е измислен, за да буди смях, което не е валидно за всички хумористични ситуации.

Хуморът може да бъде познавателен (например игра на думи) или пък въздействащ (визуален и емоционален) - или пък и двете.

Хуморът е извънредно разнообразно средство, използвано в рекламата с цел:

§    привличане на вниманието и повишаване нивото на възприятие на рекламата;

§    въвличане и ангажиране на наблюдателя;

§    създаване на позитивна емоция, свързана с рекламираната марка.

Ако не прави последното нещо, хуморът е безполезен и не изпълнява функциите си. Класическият британски пример за провала да се осъществи връзка с марката е телевизионната кампания за Cinzano Bianco, в която Леонард Роситер прилага многообразие от изключително красиви и творчески начини да налее питие на Джоан Колинс. Хората обожават рекламата, но така и не я свързват с марката. Подобен е и примерът с рекламата на DERO Surf, в която главният герой разчупва клишето на класическата реклама на продукти от този тип. Той е млад мъж в хипермаркет, който танцува, подскача и всячески се опитва да обясни с жестове и движения, че иска DERO Surf. Рекламата е забавна, музиката е запомняща се, но малко жени от целевата група си спомнят за коя марка прах за пране става въпрос в действителност.

Хуморът може да въздейства и като социален помощник в "отварянето на врати", изразяване на чувства в група, предизвикващ емоционална топлота, начин за запознаване на хората с историята на марката. Или поне прави тези неща, ако правилните хора – определената целева група – разбират шегата и й се радват.

Всичко това е начин за генериране на позитивно отношение към рекламираната марка, както и предизвикване на асоциации за марката в съзнанието на хората. Те често си спомнят доста добре шеги или поне смешни ситуации и години наред отегчават своите приятели с тях. Това създава възможност за позитивна word-of-mouth комуникация за марката

Но освен положителните страни на хумора в рекламата, има и поредица от проблеми за неговото използване:

§    Не всеки намира едни и същи неща за смешни – дори и в много тясно дефинирани целеви групи;

§    Не всеки продукт е податлив към хумора;

§    Хуморът може да намали правдоподобността;

§    Модата в хумора се променя, така че марка, която разчита на хумора, също трябва да бъде в "крак с модата" в хумора.

Изследване показва, че в човешкия мозък има много специфична област, която отговаря за възприемането и разбирането защо дадена шега е наистина смешна.

По интересен начин това твърдение съвпада с друго изследване, което споменава, че хората, при които тази част от мозъка е нарушена, често страдат от липса на чувство за хумор. Макар и малък процент, тези хора също трябва да бъдат взимани под внимание от рекламистите, когато хуморът е заложен в техните реклами.

По отношение на това, че хуморът в рекламата се възприема по различен начин от различните хора е необходимо да се има предвид, че някои специалисти в областта на рекламата посочват, че той има различно въздействие върху мъжете и жените. Това може да се проследи от следната фигура.

 

 

 

3.3. Усъвършенстване на проучванията на рекламния пазар

 

В процеса на своята дейност всяка организация взема огромен брой различни по характер управленски решения, обосновавани с наличната или с осигуряваната за конкретната цел информация. Твърде често обаче възникват конкретни маркетингови проблеми, които не могат да намерят най-доброто решение единствено върху основата на информацията, което предполага целенасочено събиране и обработване, анализиране и оценяване на данни с цел вземане на определено решение при необходимата степен на сигурност и достоверност, а именно маркетинг проучване.

Маркетинг проучването може да се дефинира като “системен, текущ процес с цел осигуряване на ежедневната управленска и изпълнителска дейност в границите на една фирма, но и като целенасочени действия, осъществявани в определена последователност с помощта на специфична техника и технология за целите на решаването на конкретен, значим маркетинг проблем”.Първата специализирана организация за маркетинг проучвания е създадена през 1911 г. От Curlis Publishing Company, издател на Saturday Evening Post.

Част от маркетинговите проучвания са рекламните проучвания и се осъществяват с цел да се създаде ориентация в пазарните условия, потребителите, конкуренцията и др. Това предполага необходимостта от набиране на информация за пазара, потребителите и стоката /услугата/, аналитичната й обработка и въз основа на това – разработване на рекламните планове в рамките на комплексната комуникационна програма на фирмата.

Много е важно в този процес да се търси и намери отговор на такива съществени въпроси, като:

Ÿ     Какво се реализира на пазара и как става това?

Ÿ     Защо?

Ÿ     Кога и къде се извършва реализацията?

Ÿ     Какви са позициите на конкуренцията?

и други.

Стратегическото планиране е непрекъснат процес, който се отнася до дългосрочните планове на всяка организация. То е критично за нейния успех и изисква широк спектър от вътрешна и външна информация. Анализирането на тази информация помага да се видят основните предимства и недостатъци на организациоята, възможностите за развитие и заплахите, които съществуват.

Този анализ и оценка позволява да се използват преимуществата, така че да се осигури висока степен на конкурентност. Недостатъците пък красноречиво говорят всички слаби места, но когато те са вече осъзнати, усилията се съсредоточават именно в тази насока, за да се преодолеят съществуващите пречки.

За постигането на успех е нужно изготвянето на подробен маркетингов план, който стъпка по стъпка да описва промените и тенденциите както на външната среда, така и вътре в самата организация.

Целта на маркетинговото планиране е да се разширят фирмените дейности по такъв начин, че предимствата да се развиват и насърчават, а недостатъците да се преодоляват и премахват. Планирането в маркетинга е необходимо, за да даде доколкото може ясна и точна оценка за цялостния бизнес.

Рекламата е част от всекидневието ни и ролята й в живота на хората непрекъснато нараства, което от своя страна я прави обект на всеобщи критики или препоръки, на одобрение или отрицание. Фирмата, обект на настоящия маркетингов план е рекламна агенция. Трябва да кажем, че рекламният пазар непрекъснато расте и се развива много динамично. Разбира се, това да се изготвят реклами не е никак лесно - самото рекламно послание трябва така да е направено, че да се отличава от останалите и най-вече да предизвика интерес у потребителя. Посланието трябва да бъде приятно, тъй като хората вярват на тези, които им харесват. Затова рекламната агенция се нуждае от опитни рекламни специалисти, от автори на творчески идеи. И тяхната цел и работа е да създадат рекламно послание, което да окаже стимулиращо въздействие по такъв начин, че то да предизвика ответната реакция, изразена в търсене или покупка. При създаването на творческият процес в посланието предметите се превръщат в знаци, натоварени с определена функция, която да повлияе на подсъзнателно равнище и да породи желаната ответна реакция на публиката.

Добрите рекламни специалисти трябва преди всичко да проучат пазара, за да могат точно да сегментират целевите си групи. Тези целеви групи или пазарни сегменти фактически ще бъдат поръчителите на реклама или рекламни услуги.

От друга страна при изготвянето на рекламна кампания отново се правят маркетингови проучвания и тогава при формулиране на пазарните сегменти става ясно, че това ще бъдат бъдещите купувачи на рекламираната стока или услуга или онези групи, към които ще бъде отправено рекламното послание. Разбира се, хората са различни, техните мнения, отношения, интереси, възгледи, нужди и търсения също са различни. Затова тези, които изготвят рекламите се насочват към проучване на потребностите на клиента. И именно проучването на тяхното мнение и оценка помага да се оформят рекламните пазарни сегменти или към коя пазарна група ще бъде насочена рекламата и кои ще бъдат нейните адресати. Затова техните нужди и интереси трябва да са добре известни на рекламистите, за да могат те при изготвянето на рекламна кампания ясно да фокусират своите цели. И резултатът от тези цели, а именно резултатът от рекламното въздействие, да отговори на желанията и нуждите на тези, към които е адресирана самата реклама.

При изграждане профил на потребителя е важно да се вземат под внимание етапите на потребителското решение за покупка. А те са: нуждата от съответния продукт или услуга, събиране на информация (търсене), преценка и взимане на решение (анализ), акт на покупка и следпродажбено поведение. Разбира се, целта от изброените етапи е да спечелим и да задържим клиентите да станат постоянни.

В нашия случай клиентът осъзнава нуждата от реклама на своите стоки или услуги, след което той търси рекламна агенция или консултантско бюро, което да удовлетвори желанията му. В следващия момент клиентът оценява агенциите, за които е събрал информация и преценява коя да избере. При взимане на решение той ги съпоставя като цени или качество на обслужване, например. Изключително важно е да се следи оценката на потребителя след акта на покупката. Защото ако е удовлетворен, той е склонен пак да потърси същата агенция или консултантско бюро, както и да доведе нови клиенти. И обратно, ако е недоволен, потребителят не само, че няма пак да ни потърси, но и ще направи устна антиреклама, която пък от своя създава лош имидж на фирмата.

Става ясно, че за да наклоним везните на потребителското решение за покупка в наша полза, трябва да знаем какви са мотивите на клиентите или какви са техните задръжки.

От друга страна, освен изучаването на потребителя, трябва винаги да сме наясно за състоянието и развитието на пазара, непрекъснато да следим промените, които настъпват и, разбира се, да преценяваме какво място заемаме ние и какви възможности се откриват за завладяване на по-голям пазарен дял.

През 2001 г. кривата на месечната рекламна активност на рекламодателите не се различава значително от стандартните модели - ниски стойности в началото на годината, пролетно събуждане, летен спад и коледен пик. Въпреки вътрешното преразпределение на инвестициите по телевизионните канали, общия дял на телевизията спрямо останалите форми на реклама запази своята водеща позиция на пазарния дял.

Налага се заключението, че рекламата навлиза в етап на стабилизация, в който конкурентната среда поставя нови изисквания за планиране. Рекламните стратегии се променят възходящо по отношение на абсолютни бюджетни стойности и разнообразие от активни продукти и марки.

 


4. Изводи

 

Настоящата курсова работа разглежда рекламата в Нова телевизия и влиянието й върху рейтинга на канала. Въз основа на изложения материал в курсовата работа могат да се формират следните изводи и заключения:

§    Първо, ефирната реклама е най-доброто средство за увеличаване на зрителската аудитория и за изграждане на доверие към НТВ. Това е така, тъй като в условията на силна конкуренция телевизионните станции, които не отделят внимание на рекламата, губят позиции;

§    Второ, колкото по-успешна е рекламната дейност, толкова по-високи са таксите за реклама. Въпреки, че средствата за реклама могат да се инвестират и в други медии, истинската им възвръщаемост се осъществява чрез посланията, които телевизиите изпращат към собствената си аудитория в собствения си ефир;

§    Трето, най-разпространеното средство за промоция е собствената телевизионна реклама, т.е. всички онези рекламни съобщения, които телевизионният канал пуска в ефира си с цел да накара зрителите да гледат собствените му програми;

§    За подобряване на рекламното въздействие в телевизията съществена роля в бъдеще ще бъде отредена на хумора.

 


Заключение

 

Във всяка бизнес организация, включително и в Нова телевизия като такава се изпълняват ежедневно редица проекти и функции, които са предварително обмислени и планирани. Те са свързани с производството, с финансите или с маркетинга.

Рекламата като елемент на маркетинга се отнася до всички дейности, които се изпълняват с цел облекчаване на възприетата еквивалентна размяна чрез разкриване на клиенти и интерпретиране на техните желания, разработка на стратегии за реализация на маркетинговите мероприятия.

Рекламата е средство за информация и убеждение на клиентите, в случая на зрителите. За да бъде ефективна рекламата тя трябва да се съгласува с останалите маркетингови елементи.

Разнообразието от видове реклама, големия брой рекламни агенции са предпоставка за активна рекламна дейност. Тенденциите в този бранш сочат перспективи за още по-силно развитие на рекламната индустрия. И макар, че появата на все по-нови възможности за рекламиране и прогнозите на някои изследователски агенции, че интернет рекламата ще измести от челните позиции телевизионната реклама в следващите пет години, то истината е, че телевизията представлява магнит за милиони хора по целия свят и независимо от всичко те ще продължат всеки ден да сядат пред телевизора и да гледат своите любими предавания и канали, а те от своя страна ще продължат да се борят за интереса на зрителите и следователно за по-висок рейтинг, използвайки едно от най-старите оръжия в бизнеса – рекламата.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения

 

 

 

 

 


Приложение 1.

 

ДОГОВОР за реклама

 

 

Днес 05.10.2005 г. в гр. София се сключи настоящият договор между:

 

 

Телевизия ..............

Клиент

 

се сключи настоящия договор за следното:

 

 

ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

 

1. С този договор ТЕЛЕВИЗИЯ се задължава да предоставя срещу заплащане ефирно време за излъчване на реклама на Клиента, в разпространяваната от нея телевизионна програма с наименование “ТЕЛЕВИЗИЯ”, съгласно условията на настоящия договор.

2. Клиентът се задължава да заплати за предоставеното от ТЕЛЕВИЗИЯ телевизионно време за излъчване на реклама.

3. ТЕЛЕВИЗИЯ се ангажира да изпълнява приложените към договора медия-схеми съгласно разпоредбите на ЗРТ, действащите решения и становища на Съвета за електронни медии, както и в съответствие с посочените в този Договор условия.

4. Настоящият договор се сключва за срок от 17.10.2005 г. до 31.12.2005 г.

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕКЛАМАТА

 

5. Заявяването на рекламата ще се извършва чрез подаване на конкретни медия-схеми от страна на Рекламната агенция не по-късно от 5 (пет) работни дни преди датата на първото излъчване.

6. Рекламните излъчвания трябва да отговарят на всички изисквания, предвидени в Закона за Радиото и Телевизията, действащите решения и становища на Съвета за електронни медии и другите закони и нормативни актове, касаещи рекламата.

7. След приемане на заявката от КЛИЕНТА, ТЕЛЕВИЗИЯ е длъжна да отговори дали приема и одобрява заявката, както и дали заявените рекламни форми отговарят на изискванията за качество и законосъобразност. В случай на констатиране на несъответствие със съответните закони, телевизия уведомява незабавно КЛИЕНТА като предлага конкретни способи за отстраняване на незаконосъобразните части. В случай на отказ от страна на Клиента да съобрази рекламния материал със законовите разпоредби, телевизия има право да откаже в писмена форма да изпълни заявката. В случай, че рекламата отговаря на законовите изисквания, заявката се одобрява от рекламния отдел на телевизия и се прилага към договора като негова неразделна част.

8. Клиентът декларира и гарантира, че носи изцяло отговорността относно верността на предоставената информация и съдържанието на предадените на ТЕЛЕВИЗИЯ звукови и видеоносители, декларира, че има законово или договорно право да използва за телевизионно излъчване включените в рекламните клипове търговски марки- графични и словни, лога, рекламни послания, музикални и други защитени произведения, както и образите на лицата, рекламиращи продукта и поема пълната отговорност пред ТЕЛЕВИЗИЯ в случай на предявяване на претенции от трети лица.

9. Клиентът декларира и гарантира, че ще предава на ТЕЛЕВИЗИЯ за излъчване само такива звукови и видеоносители, за които са придобити и заплатени всички авторски и сродни на тях права, включително и авторски права на авторите на рекламните и/или спонсорски заставки необходими за разпространяването им чрез телевизия с рекламна цел, включително и когато за производството на такива материали са използвани индустриални носители в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права.

10. Клиентът заявява, че ще предава рекламни клипове съобразно изискванията, посочени в настоящия договор и изработени в съответствие с изискванията на ЗРТ, ЗАПСП, ЗМГО, ЗЗК и др.

 

 

ПРЕДАВАНЕ НА РЕКЛАМНИТЕ МАТЕРИАЛИ

 

11. КЛИЕНТЪТ предава подлежащите на излъчване рекламни материали, както и звуко- и видеоносители безплатно на ТЕЛЕВИЗИЯ не по-късно от 3 (три) работни дни преди първия ден на излъчване. Приемат се за излъчване магнитни видеозаписи на носители Beta-SP или Beta digital-SP.

12. В случай, че предаването на рекламните материали не бъде извършено в съответствие с предходния член, в резултат на което излъчването не може да се състои, то ТЕЛЕВИЗИЯ не носи отговорност за неспазване на схемата и сроковете за излъчване.

13. Отговорността на ТЕЛЕВИЗИЯ при загуба или погиване на рекламен материал се ограничава само до поемане на разноските за изработване на ново копие на съответния носител. Обезщетения и неустойки не се дължат.

14. Разноските за създаване на рекламните материали и всичко свързано с това, са изключително в тежест на КЛИЕНТА.

 

 

ИЗЛЪЧВАНЕ НА РЕКЛАМНИТЕ МАТЕРИАЛИ

 

15. Клиентът ще планира за излъчване в програмата на телевизия рекламни клипове с продължителност от 20 и/или 25 секунди по медия - схема, съгласувана с ТЕЛЕВИЗИЯ, приложена към договора.

16. Клиентът се задължава за излъчената реклама да заплати посочената цена по договора.

 

 

ЦЕНИ, ИЗМЕРВАНИЯ, ПЛАЩАНЕ

 

17. Клиентът се задължава за излъчване на рекламите да заплати сума на обща стойност от ...................................... без ДДС в срок до 07.10.2005 г.

18. В случай на неспазване на договорените дати за плащане, Клиента дължи неустойка в размер на 0.3% за всеки просрочен ден от дължимата месечна сума. В случай, че забавата продължи повече от 10 дни, то ТЕЛЕВИЗИЯ има право да преустанови излъчването на рекламните форми, докато не получи сумата, както и да получи неустойка в размер на 15% от дължимата сума.

 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТИ. СРОК.

 

19. В случай на настъпване на форсмажорни обстоятелства всяка от страните може да развали договора едностранно и незабавно, освен ако ТЕЛЕВИЗИЯ вече е изпълнила задължението си.

20. КЛИЕНТЪТ може да се откаже от заявена медия-схема в писмена форма, депозирана в ТЕЛЕВИЗИЯ не по-късно от три дни преди деня на сторниране на медия-плана.

21. В случай, че Клиентът изпадне в забава в плащанията на дължимата сума повече от 30 дни, телевизия има право да прекрати настоящия договор незабавно, като има право да получи неустойка в размер на 20% от стойността на непреведената сума. телевизия има право да ползва за своя сметка независим одитор с оглед определяне на инвестирания в телевизия нетен бюджет от клиента.

22. Страните се договарят, че всички клаузи на настоящия договор и на приложенията и анексите към него са строго конфиденциални и се задължават да не разкриват никоя от договорените клаузи освен при изрично взаимно съгласие или при изпълнение на законови разпоредби.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

23. Компетентен съд по решаване на спорове относно изпълнение на задълженията по Договора е съдът в София.

24. Всички уведомления по договора трябва да бъдат направени писмено – чрез подаване на писмо с входящ номер в телевизия, по пощата с препоръчано писмо или чрез факс и се считат за направени на датата на доставянето.

25. Спрямо неуредените случаи в този договор се прилагат Общите правила за излъчване на рекламни форми по телевизия и действащите закони в Р България.

26. Договорът се подписа в два еднообразни екземпляра, като всяка от страните получава на съхранение по един екземпляр.

 

 

 

 

ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ                                                   ЗА КЛИЕНТА:

 

 


Приложение 2.

 

NTV rate card valid from 19th of September 2005

ime

Name of Program

Time

Zone

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

Zone

06:00

LATE SITCOM - R (200)

Repetitions (200)

06:00

06:30

KIDS PROGRAM (50)

07:00

MORNING SHOW "HELLO, BULGARIA" (350)

MORNING SHOW "HELLO, BULGARIA" (350)

MORNING SHOW "HELLO, BULGARIA" (350)

MORNING SHOW "HELLO, BULGARIA" (350)

MORNING SHOW "HELLO, BULGARIA" (350)

RELIGIOUS PROGRAM (200)

07:30

KIDS PROGRAM (600)

KIDS PROGRAM (600)

08:00

10:00

O, CLONE - series (350)

O, CLONE - series (350)

O, CLONE - series (350)

O, CLONE - series (350)

O, CLONE - series (350)

DAWSON'S CREEK (600)

DAWSON'S CREEK (600)

10:00

11:00

HOTEL "BULGARIA" RR/ Young & The Restless (350)

HOTEL "BULGARIA" RR/ Young & The Restless (350)

HOTEL "BULGARIA" RR/ Young & The Restless (350)

HOTEL "BULGARIA" RR/ Young & The Restless (350)

HOTEL "BULGARIA" RR/ Young & The Restless (350)

INSIDE F1 (300)

CLEAN (300)

11:00

NEWS (300)

11:45

12:00

NEWS (300)

E! Entertainment (350)

FAMILY MOVIE (400)

12:00

12:15

REPEAT OF PRIME - TIME SERIES (250)

SUMMERLAND - rerun (350)

13:00

13:15

MACHOS - original run - do 7.11.2005 (250)

MACHOS - original run - do 7.11.2005 (250)

MACHOS - original run - do 7.11.2005 (250)

MACHOS - original run - do 7.11.2005 (250)

MACHOS - original run - do 7.11.2005 (250)

SITCOM - THREE SISTERS (400)

GILETTE SUPER SPORT (400)

14:00

14:15

MY BIG FAT VALENTINA - do Fevruary 2006 (350)

MY HOUSE - lifestyle/ interior design (400)

WORLD OF SPORT (650)

14:30

RR of You've Got Mail (650)

15:00

15:15

TELESHOP

15:30

SHINE x 2 ep (350)

SHINE x 2 ep (350)

SHINE x 2 ep (350)

SHINE x 2 ep (350)

SHINE x 2 ep (350)

16:30

SHADES OF SIN - Brasilian Telenovela (800)

SHADES OF SIN - Brasilian Telenovela (800)

SHADES OF SIN - Brasilian Telenovela (800)

SHADES OF SIN - Brasilian Telenovela (800)

SHADES OF SIN - Brasilian Telenovela (800)

LA FEMME NIKITA (750)

4 EYES (750)

17:00

17:30

DONNE CARABINIERI - Italian series (800)

DONNE CARABINIERI - Italian series (800)

DONNE CARABINIERI - Italian series (800)

DONNE CARABINIERI - Italian series (800)

DONNE CARABINIERI - Italian series (800)

Who Wants To Be A Millionaire? (3500)

18:15

18:30

DEAL OR NO DEAL (2500)

19:15

KALENDAR - main newscast (2500)

KALENDAR - main newscast (2500)

KALENDAR - main newscast (2500)

KALENDAR - main newscast (2500)

KALENDAR - main newscast (2500)

Kalendar (2500)

Kalendar (2500)

19:15

20:00

Big Brother LIVE (4000)

BIG BROTHER (4000)

BIG BROTHER LIVE (4000)

BIG BROTHER (4000)

BIG BROTHER (4000)

CAMERA CAFÉ (3500)

MOVIE (4000)

20:00

BIG BROTHER (4000)

20:30

21:00

COLD CASE - PT Crime Series (3200)

COLD CASE - PT Crime Series (3200)

Lords Of The Air (3200)

21:32

COLD CASE - PT Crime Series (3200)

COLD CASE - PT Crime Series (3200)

You Have A Mail (3000)

NIP TUCK (3500)

21:45

BIG BROTHER - Daily Light version (4000)

22:00

22:05

Lords Of The Air (2500)

Lords Of The Air (2500)

22:30

Lords Of The Air (2500)

SEX AND THE CITY (1800)

Lords Of The Air (2500)

SEX AND THE CITY (1800)

HOT (1800)

22:30

MOVIE (2000)

22:45

23:00

SEX AND THE CITY (1800)

BIG BROTHER - Late version (2000)

BIG BROTHER - Late version (2000)

BIG BROTHER - Late version (2000)

BIG BROTHER - Late version (2000)

23:30

NEWS (600)

NEWS (600)

23:30

23:45

ALLO THE HOUSE (300)

TWIN PEAKS (1000)

NEWS (600)

00:15

00:30

LATE CRIME-ACTION SERIES (300)

Late series - RR (300)

00:30

Repetitions (200)

Repetitions (200)

01:15

01:30

REPETITIONS (200)

02:00

02:00

04:00

04:00

05:30

05:30

 

* Prices are based on a 30 seconds commercials.

* Prices do not include VAT.

* Prices related to volume discount and guaranteed cost per point, spot positioning and break exclusivity are defined in a separate agency/client contract.

* See an NTV salesperson for further details.

* Authorized Advertising Agency qualify for a 10% discount.

* Any further conditions ralating to the purchase of advertising time or otherwise are defined in NTV's general rates and conditions policy.

*See an NTV sales person for a copy.

* Prices are subject to change.

* Advertising commercials rotate evenly within the programme ordered.

* Two party advertising are subject to a 40% increase.

*Fully owned Bulgarian companies are eligible for 5% discount.

* Sponsorship packages are priced separately.

*Prices for commercials that are less than or more than 30 seconds are priced accordingly.

Spot length

10 sec or less

11-15 sec.

16-20 sec.

21-25 sec.

26-30 sec.

31-40 sec.

41-45 sec.

46-60 sec.

 

Price index

50%

75%

85%

95%

100%

160%

175%

200%

 


Търси за: Нова телевизия | реклама | телевизионни програми | зрителска аудитория | рекламодател | рекламна кампания | рекламен клип

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Реклама >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker