Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


СА “Д. А. Ценов” – гр. Свищов

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

на тема

Борсова търговия с фючърси

 

Специалност: „Икономика на търговията”

 

 

 

ноември 2008 г.

 

 

 

 

1. Увод. 3

2. Възникване и еволюция на стоковите борси и фючърси в световен мащаб  3

3. Фючърсни контракти. 5

3.1 Характеристики на фючърсния контракт. 6

3.2 Стоки които не могат да се адаптират за фючърсна търговия. 7

3.3 Стоки, които могат да се търгуват с фючърсни контракти. 7

3.4 Характеристика на фючърсния борсов контракт. 8

4. Видове стратегии на борсата. 9

4.1 Хеджиране. 9

4.2 Спекулиране. 10

4.3 Потребление и търсене. 10

5. Основни функции на фючърсните борси. 11

5.1 Осигурителни функции. 11

5.2 Финансови функции. 11

5.3 Регистриране на цената. 12

5.4 Публичност и информационни функции. 12

5.5 Регулационни функции. 12

 

 

 

 

 

1. Увод

 

Възродена след половин век, борсовата търговия в България успя за кратък срок да се утвърди в стопанската практика, натрупа определен опит, създаде известни традиции и вече има своята тринайсет годишна история. Бурното и неорганизирано възникване на множество борсови пазари в нашата страна, както и тяхното противоречиво развитие вече осезаемо маркира някои тенденции. Голяма част от новосъздадените борси с труд устояват ролята си на местни стокови тържища, друга част  постепенно се специализира в търговията с контракти на определени стоки, а трета малка част се ориентира към модерна търговия с традиционни борсови стоки в национален мащаб. Последните две групи борсови пазари неизбежно ще се опитат да преминат трудния път от търговията с налични стоки към истинската борсова търговия - сделките с фючърсни контракти.

Превръщането на "spot" - пазарите в "срочни" е продължителен и нелек път, който неминуемо трябва да извървим, следвайки примера на цивилизованата част от човечеството.

....................................................................

3. Фючърсни контракти

 

Фючърсните контракти се появяват като опит за въвеждане на определени стандарти при търговията със стоки и представляват естествено продължение на договорите с отложена доставка. Стандартизирането на  контракта позволява той да бъде препродаван много пъти без да е необходимо двустранното съгласие на сключилите го - отнася се за партиднозаменяеми стоки.

 

3.1 Характеристики на фючърсния контракт

 

Въз основа на многогодишната практика на фючърсната търговия могат да бъдат посочени някои основни характеристики, на които трябва да отговаря една стока, за да е възможно нейното фючърсно търгуване.

- единиците трябва да бъдат хомогенни

Това изискване е валидно за всички фючърсни контракти. Хомогенността на единицата позволява на всеки участник в търгуването да има еднозначна представа за обекта на търгуването. За отделните стоки това изискване се свързва с техните особености.

- стоката трябва да има приемливи качествени описания, скали за свързване на реалното качество с цената. Следователно при качественото описание на стоката трябва да се отчитат основните характеристики съобразно с нейното основно предназначение.

...............................................................

5. Основни функции на фючърсните борси

5.1 Осигурителни функции

 

а) Борсата осигурява ликвидност и относително стабилна цена на "свързания" пазар, което е възможно благодарение на факта, че се осигурява голям обем фондове и спекулативен капитал;

б) Технологията на борсата позволява да се постигне определена защита срещу промяна на цената, застраховане на производители, потребители и търговци;

в) Технологията и процедурите на клиринговата къща дават на всички купувачи и продавачи на борсови контракти сигурен метод, гарантиращ  че и двата параметъра на контракта - време за доставка и цена, ще бъдат изпълнени независимо от промените настъпили в пазара след сключването на контракта.

Особено важното е, че борсата спомага за потискането на големите скокове в цените на котираните стоки.

....................................................................

 

                             Използвана литература:

 

1. Борсова търговия с фючърси: доц. д-р Христо Миленков

2. Борсова търговия: доц. д-р Бисер Петков

 

Темата е изготвена ноември 2008 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

борсова търговия, фючърси, стокови борси, фючърсни контракти, стоки, хеджиране, спекулиране, регистриране на цена, регулационни функции, арбитражни процедури


Търси за: борсова търговия | фючърси | стокови борси | фючърсни контракти | хеджиране | спекулиране | регистриране цена | регулационни функции | арбитражни процедури

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker