Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 17.00 лв


РЕФЕРАТ

на тема:

Развитие на Българската Фондова Борса през последните 3 години

11.2006

Съдържание:

1. Историческо развитие 3

2. Развитие на Българската Фондова Борса през 2004 година 4

3. Развитие на Българската Фондова Борса през 2005 година 5

3.1. Развитие на правилата на борсата 5

4. Развитие на Българската Фондова Борса през първото шестмесечие на 2006 г. 9

4.1. Данни за търговията на „БФБ-София” АД 9

4.2. Пазарна капитализация на борсата 10

4.3. Изпълнение на Програмата за развитие на борсата 12

1.1.1. Комуникационна стратегия на борсата 12

1.1.2. Подобряване на предоставяните информационни услуги 13

1.1.3. Обща популяризация на “БФБ-София” АД 14

1.1.4. Работа по интеграционните процеси 14

5. Източници на информация: 16

  1.  Историческо развитие

Българският капиталов пазар се заражда в началото в началото на XX век. Първият закон за борсата е приет през 1907 г. и регулира структурата и дейността на фондовата и стоковата борси. На 15 април 1914 г. с царски указ № 7 се разрешава учредяването на първата истинска фондова борса в България. Първоначално се търгуват акции на 21 дружества с основен капитал 81 млн. лв. През 30- те години борсовата търговия бележи относителен разцвет. На фондовата борса се реализира значителен оборот, листвани са около 30 компании. След II- та световна война фондовата борса прекратява дейността си.

Борсата възобновява дейността си с обновена и съвременна структура на 21. 10. 1997 година. Динамичното развитие на капиталовия пазар в периода 1996- 1999 г. доказва необходимостта от по- съвършена регулативна база. В съответствие с новите реалности през декември 1999 г. Народното събрание прие Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Този закон създава условия за  ефективна защита на инвеститорите, за стабилност на пазара, спазване принципите на равнопоставеност на участниците, прозрачност и необратимост на сделките, за динамика и глобализация на капиталовите пазари.

Последните няколко години се характеризират с изграждане на инфраструктурата на българския капиталов пазар. С приемането на закона и наредбите към него, с модернизацията на борсата и депозитара, тази инфраструктура придоби напълно съвременен вид, отговарящ на световните тенденции.

В съответствие с изискванията на закона, както и в отговор на новите пазарни реалности БФБ- София АД разработи и прие нов Правилник за работа, който влезе в сила през септември 2000 г. През октомври същата година се въведе нова Система за Търговия на Българската Фондова Борса. Тя е напълно автоматизирана, проектирана така, че да осигурява максимална прозрачност на пазара, ликвидност, както и да позволява разрастването му в бъдеще. Първата сесия на системата е разработена на база системата за търговия на NASDAQ през 1991 г. и е била последователно модифицирана като RTS ( Руска Търговска Система ), така че да отговаря на последните технологични новости. Също през октомври 2000 г. започна изчисляването на официалния борсов индекс СОФИКС. Той представлява съотношението между сумата от пазарната капитализация на дружествата, включени в него, към текущия ден и сумата от пазарната капитализация на същите дружества към предходния ден. През 2002 г. индексът се покачва с 54,24%, а обемите на търговия се утрояват. Този забележителен ръст продължава и през 2003 г., когато индикаторът прибавя още 150%. Поскъпването се запазва като тенденция и през 2004 г. и СОФИКС нараства с нови 40%. От 1-ви Февруари 2005 г. Българската Фондова Борса стартира изчисляването на нов индекс- BG40, включващ 40-те най- ликвидни акции на борсата през последните 6 месеца.

………………..

  1.  Източници на информация:

……………………

Темата е изготвена 11.2006г.

Темата съдържа таблици.

Ключови думи: развитие на правилата на БФБ, данни за търговията, пазарна капитализация, програма за развитие на борсата, комуникационна стратегия, информационни услуги, интеграционни процеси.


Търси за: данни търговията | пазарна капитализация | програма развитие борсата | комуникационна стратегия | информационни услуги | интеграционни процеси | разгледани години | 2004 | 2005 | 2006

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 17.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker