Развитие на Българската Фондова Борса през последните 3 години.

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2007-03-12
Рейтинг:
3.8 1 2 3 4 5
(5 гласа)
Дължина: 15 стр.
Университет: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов.
Специалност: Маркетинг
Предмет: Финанси
Цена:
17 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (99KB)          Html format .Html (26KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

развитие на правилата на БФБ, данни за търговията, пазарна капитализация, програма за развитие на борсата, комуникационна стратегия, информационни услуги, интеграционни процеси; разгледани години: 2004, 2005, 2006;

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Последните няколко години се характеризират с изграждане на инфраструктурата на българския капиталов пазар. С приемането на закона и наредбите към него, с модернизацията на борсата и депозитара, тази инфраструктура придоби напълно съвременен вид, отговарящ на световните тенденции.

В съответствие с изискванията на закона, както и в отговор на новите пазарни реалности БФБ- София АД разработи и прие нов Правилник за работа, който влезе в сила през септември 2000 г. През октомври същата година се въведе нова Система за Търговия на Българската Фондова Борса. Тя е напълно автоматизирана, проектирана така, че да осигурява максимална прозрачност на пазара, ликвидност, както и да позволява разрастването му в бъдеще. Първата сесия на системата е разработена на база системата за търговия на NASDAQ през 1991 г. и е била последователно модифицирана като RTS ( Руска Търговска Система ), така че да отговаря на последните технологични новости. Също през октомври 2000 г. започна изчисляването на официалния борсов индекс СОФИКС. Той представлява съотношението между сумата от пазарната капитализация на дружествата, включени в него, към текущия ден и сумата от пазарната капитализация на същите дружества към предходния ден. През 2002 г. индексът се покачва с 54,24%, а обемите на търговия се утрояват. Този забележителен ръст продължава и през 2003 г., когато индикаторът прибавя още 150%. Поскъпването се запазва като тенденция и през 2004 г. и СОФИКС нараства с нови 40%. От 1-ви Февруари 2005 г. Българската Фондова Борса стартира изчисляването на нов индекс- BG40, включващ 40-те най- ликвидни акции на борсата през последните 6 месеца.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек